Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
16 sierpnia 2019, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 3,9281 EUR EUR - 4,3543 GBP GBP - 4,7713 DKK DKK - 0,5837
Archiwum
16.08.2019 MATIF: pszenica kons. WRZ19 - 168,00 (0,00%), kukurydza LIS19 - 168,00 (- 0,59%), rzepak LIS19 - 380,00 (+ 0,26%) [euro/tona] +++ +++ +++ 16.08.2019 12:54 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,60- 6,10 zł/kg, średnia: 5,84 zł/kg (na podstawie informacji z 15 ubojni) +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Obornika nie zastąpisz!

Redakcja

Bobik nawożony mineralnym nawozem zawierającym NPK lub PK daje wysoki plon, jednak jego pyłek i nektar nie są już tak atrakcyjne dla trzmieli jak bobiku nawożonego obornikiem, który oprócz tego da wysoki plon - to zaskakujący wniosek badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Bez owadów zapylających wiele gatunków roślin nie może wydać owoców, lub ich plon znacznie się obniża. Niestety liczebność populacji dziko żyjących owadów zapylających na świecie wciąż spada. Za zmniejszanie się różnorodności biologicznej, której to także owady są częścią, obarcza się w dużej mierze rolnictwo i zmiany jakie wywołuje ono w środowisku. Należą tutaj: fragmentacja krajobrazu, intensyfikacja produkcji, melioracje, pestycydy, ale także nawozy sztuczne. Te ostatnie wpływają na kondycję wielu gatunków roślin i zwierząt. Z drugiej jednak strony nawożenie roślin, może przyczyniać się nie tylko do zwiększenia plonów, ale pośrednio także zwiększa ilość i wielkość kwiatów. Rośliny produkują więcej pyłku o zwiększonej ilości aminokwasów i nektaru, czyli produktów, na którym owadom zapylającym przede wszystkim zależy.

 

Te pracowite owady potrafią rozpoznawać wartościowy pokarm, a następnie wybierać w pierwszej kolejności atrakcyjne względem siebie kwiaty. Ta kwestia zaciekawiła naukowców z Katedry Agronomii i Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zbadali oni wpływ różnego typu nawożenia bobiku na częstotliwość odwiedzin jego kwiatów przez trzmiele, jednej z najbardziej popularnych grup owadów zapylających. Jednym słowem zaciekawiło ich, czy to jaki nawóz stosują rolnicy może mieć wpływ nie tylko na plon, ale także na atrakcyjność roślin w stosunku do zapylaczy. Jak się okazało trzmiele odwiedzają rośliny w różnym stopniu w zależności od zastosowanego nawożenia. Najliczniej odwiedzane były rośliny nawożone obornikiem, nawozem mineralnym zawierającym azot+fosfor, azot+potas lub co zaskakuje rośliny wcale nie nawożone. Rzadziej natomiast odwiedzane przez zapylacze były rośliny nawożone nawozem mineralnym zawierającym wyłącznie azot, azot+fosfor+potas lub fosfor+potas.

 

Porównując liczbę odwiedzin poszczególnych poletek przez owady z ich plonowaniem okazuje się, że nawożenie obornikiem wpływa pozytywnie zarówno na plon roślin jak i na zwiększenie atrakcyjności roślin dla zapylaczy, czego natomiast nie można powiedzieć o nawożeniu mineralnym. W przypadku nawożenia NPK rośliny osiągają wysokie plony, ale są mniej atrakcyjne dla zapylaczy. Obserwacje poczynione przez badaczy sugerują, że nawożenie mineralne choć pozwala zastąpić nawożenie organiczne w osiągnięciu wysokiego plonu, to same rośliny nie są już tak atrakcyjne dla zapylaczy jak te nawożone obornikiem.

 

Autor: mgr inż. Stanisław Świtek (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

 

Oryginalna praca: Banaszak-Cibicka, W., Takács, V., Kesy, M., Langowska, A., Blecharczyk, A., Sawinska, Z., Sparks, T.H., & Tryjanowski, P. (2019). Manure application improves both bumblebee flower visitation and crop yield in intensive farmland. Basic and Applied Ecology.

Może zainteresuje Cię również:

Niemcy nie przestrzegają dyrektywy azotanowej. Bru

Komisja Europejska oficjalnie zwróciła się do Niemiec o wdro

Gmina Jarocin będzie produkowała nawozy ze ścieków

Na terenie oczyszczalni ścieków w Cielczy (gmina Jarocin) po

Warunki przechowywania obornika bezpośrednio na gr

W związku z wnioskiem samorządu rolniczego w sprawie składow