zm skiba

kojs

CenyRolnicze
23 marca 2023, Czwartek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.3011 EUR EUR - 4.6817 GBP GBP - 5.2966 DKK DKK - 0.6286
Archiwum


23.03.2023 MATIF: pszenica MAJ23: 245,00 (-1,21%), kukurydza CZE23: 242,75 (-0,82%), rzepak MAJ23: 436,25 (+1,34%)

23.03.2023 SPRZEDAM 50 T RZEPAKU, transport firmowy, lubelskie, biłgorajski, 23-412, tel.: 600 342 570

22.03.2023 13:12 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,80-9,50 zł/kg, średnia: 9,11 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni)

21.03.2023 SPRZEDAM 3 BYKI, hf, 550 kg, warmińsko-mazurskie, olsztyński, 11-015, tel.: 530 533 568

21.03.2023 SPRZEDAM 58000 KURCZAKÓW BROJLERÓW, 2.8 kg, wielkopolskie, szamotulski, 64-520, tel.: 725 380 533

20.03.2023 SPRZEDAM 23 BYKI, hf, 750 kg, wielkopolskie, nowotomyski, 64-360, tel.: 510 232 873

18.03.2023 SPRZEDAM 20 T PSZENICY KONS., transport firmowy, łódzkie, skierniewicki, 96-130, tel.: 607 100 966

Dodaj komunikat

kowalczyk

agrifirm

Glifosat nie jest rakotwórczy? Nie zmienia się ocena ryzyka

Redakcja
glifosat, wycofanie glifosatu, dopuszczenie glifosatu, ochrona roślin

Komitet ECHA ds. Oceny Ryzyka (RAC) zgadza się zachować obecną klasyfikację glifosatu jako powodującego poważne uszkodzenie oczu i działającego toksycznie na organizmy wodne. Na podstawie szeroko zakrojonego przeglądu dowodów naukowych komisja ponownie stwierdza, że ​​klasyfikowanie glifosatu jako czynnika rakotwórczego nie jest uzasadnione.

 

RAC doszedł do wniosku, że należy zachować istniejące klasyfikację glifosatu jako substancji, która powoduje poważne uszkodzenie oczu i jest toksyczna dla organizmów wodnych z długotrwałymi skutkami. Komitet stwierdził, że dostępne dowody naukowe nie spełniają kryteriów klasyfikacji glifosatu pod kątem działania toksycznego na narządy docelowe lub jako substancji rakotwórczej, mutagennej lub działającej szkodliwie na rozrodczość.

 

Komitet ocenił niebezpieczne właściwości glifosatu na podstawie kryteriów zawartych w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP). Przy formułowaniu opinii uwzględnili obszerny tom danych naukowych i setki komentarzy otrzymanych podczas konsultacji. Nowa opinia RAC jest zgodna z propozycją czterech państw członkowskich, które obecnie oceniają glifosat: Szwecji, Francji, Węgier i Holandii, a także z opinią RAC z 2017 r.

 

Przyjęta opinia zostanie opublikowana na stronie internetowej ECHA i przesłana do Komisji Europejskiej i Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) do połowy sierpnia. EFSA przeprowadzi ocenę ryzyka związanego z glifosatem, która ma być gotowa w lipcu 2023 r. Komisja Europejska przeanalizuje wnioski EFSA oraz raport oceny odnowienia przygotowany przez Szwecję, Francję, Węgry i Holandię. Komisja przedstawi następnie państwom członkowskim sprawozdanie z odnowienia i projekt rozporządzenia określające, czy zatwierdzenie glifosatu może zostać odnowione, czy nie.

 

Wraz z Komisją i państwami członkowskimi ECHA wdraża zharmonizowany proces klasyfikacji i oznakowania (CLH) dla substancji niebezpiecznych. Celem jest ochrona zdrowia ludzi i środowiska przed tymi zagrożeniami, które mają największe znaczenie.

 

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie skupia się wyłącznie na niebezpiecznych właściwościach substancji: jej potencjalnej szkodliwości. Nie ocenia narażenia ludzi ani środowiska na glifosat. Będzie to część wzajemnej oceny ryzyka przeprowadzonej przez EFSA.

 

Komitet ds. Oceny Ryzyka składa się z naukowców nominowanych przez państwa członkowskie UE i mianowanych przez Zarząd ECHA we własnym imieniu. W skład komitetu wchodzą obserwatorzy z różnych organizacji UE reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, środowisko akademickie i przemysł. Razem odpowiadają za wydawanie opinii naukowych, które są następnie wykorzystywane przez Komisję Europejską i państwa członkowskie UE przy podejmowaniu decyzji o tym, jak należy kontrolować zagrożenia chemiczne.

 

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu