zm skiba

kps

CenyRolnicze
23 marca 2023, Czwartek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.3011 EUR EUR - 4.6817 GBP GBP - 5.2966 DKK DKK - 0.6286
Archiwum


23.03.2023 MATIF: pszenica MAJ23: 245,00 (-1,21%), kukurydza CZE23: 242,75 (-0,82%), rzepak MAJ23: 436,25 (+1,34%)

23.03.2023 SPRZEDAM 50 T RZEPAKU, transport firmowy, lubelskie, biłgorajski, 23-412, tel.: 600 342 570

22.03.2023 13:12 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,80-9,50 zł/kg, średnia: 9,11 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni)

21.03.2023 SPRZEDAM 3 BYKI, hf, 550 kg, warmińsko-mazurskie, olsztyński, 11-015, tel.: 530 533 568

21.03.2023 SPRZEDAM 58000 KURCZAKÓW BROJLERÓW, 2.8 kg, wielkopolskie, szamotulski, 64-520, tel.: 725 380 533

20.03.2023 SPRZEDAM 23 BYKI, hf, 750 kg, wielkopolskie, nowotomyski, 64-360, tel.: 510 232 873

18.03.2023 SPRZEDAM 20 T PSZENICY KONS., transport firmowy, łódzkie, skierniewicki, 96-130, tel.: 607 100 966

Dodaj komunikat

kowalczyk

kowalczyk

Czym zaskoczy rolników projekt eDWIN?

Hanna Krugiełka

Gdyby tak mieć nowoczesne narzędzie, dzięki któremu można otrzymywać ostrzeżenia przed agrofagami, załamaniem pogody lub innymi zagrożeniami na polu albo móc sprawdzić jakie środki będą najbardziej skuteczne dla ochrony uprawy, a w dodatku mieć własnego doradcę, otwartego na wszelkie pytania i weryfikację zaobserwowanych zagrożeń? Już wkrótce będzie to możliwe!

 

Współczesne rolnictwo niesie za sobą kolejne potrzeby, takie jak np. troska o środowisko, odpowiednia ochrona roślin, cyfryzacja. Tematy te poruszają zarówno polskie jak i unijne władze, które ogłosiły politykę Zielonego Ładu. Naprzeciw wymienionym zagadnieniom wychodzi projekt eDWIN, realizowany dzięki inicjatywie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

 

eDWIN to „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin” - jeden z największych projektów polskiego rolnictwa. Jego celem jest stworzenie krajowego systemu informatycznego na rzecz ochrony roślin, co ma pozytywnie wpłynąć na jakość produkowanej w Polsce żywności. Mówiąc krótko eDWIN ma wspomagać rolników w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony roślin.

 

W czerwcu 2022 roku na rynku pojawią się cztery elektroniczne usługi, które będzie można realizować dzięki nowej platformie i aplikacji, które są opracowywane w projekcie eDWIN.

 

Wirtualne gospodarstwo

 

Pierwsza usługa zawarta w projekcie eDWIN to „Wirtualne Gospodarstwo”. Usługa ta ma zawierać kilka funkcjonalności. Jedną z nich będzie wspomaganie decyzji rolników, czy kiedy i w jakiej ilości stosować środki do ochrony uprawy.

 

Wprowadzona do systemu uprawa będzie monitorowana. Dlatego, w przypadku wystąpienia zagrożenia zniszczenia uprawy przez chorobę lub szkodnika, system w porę powiadomi użytkownika. Dzięki temu usługa przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i żywności nadmiernie stosowanymi środkami do zwalczania chorób i szkodników.

 

Usługa „Wirtualnego Gospodarstwa” zapewni także rolnikom możliwość zapytania o weryfikację zaobserwowanych zagrożeń, ponieważ każdy użytkownik będzie posiadał przypisanego do konta doradcę. Automatycznie zostanie dopisany najbliższy doradca, ale rolnik będzie miał możliwość zmiany, na przykład na osobę, z którą najczęściej utrzymuje kontakt.

 

„Wirtualne Gospodarstwo” będzie również udostępniało rolnikom raporty agrometeorologiczne. Będą one opracowywane przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego i będą miały charakter ogólny lub spersonalizowany. Raporty ogólne będą przygotowywane dla powiatów i będą uwzględniać prowadzone na terenie powiatu uprawy i panujące tam warunki agrometeorologiczne. Natomiast raporty spersonalizowane mają być przygotowywane na życzenie indywidualne. Ich zadanie to analiza agrometeorologiczna pola wskazanego przez użytkownika.

 

„Wirtualne Gospodarstwo” pozwoli również na pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o wystąpieniu na danym obszarze agrofagów. Oprócz tego rolnicy będą mieli do dyspozycji wirtualną kartę pola, która umożliwi ewidencjonowanie pracy oraz układanie e-planów ochrony roślin. To właśnie dzięki informacjom zawartym w karcie pola, możliwe będzie otrzymywanie powiadomień dotyczących możliwych zagrożeń na polu.

 

Śledzenie pochodzenia produktów


Drugą e-usługą, przygotowywaną w ramach projektu eDWIN, będzie „Śledzenie pochodzenia produktów”. Usługa ta skierowana jest zarówno do producentów rolnych jak i konsumentów. W „śledzeniu” producenci będą mogli wprowadzić do rejestru dane o pochodzeniu danego produktu, w tym o warunkach i historii jego uprawy, a konsumenci będą mogli się z nimi zapoznać.

 

Raportowanie zagrożeń


Trzecia usługa zawarta w Internetowej Platformie Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin o nazwie „Raportowanie zagrożeń” będzie przeznaczona dla samorządów, instytucji publicznych odpowiedzialnych za nadzór lub realizację ochrony roślin oraz instytucji naukowych. Dzięki tej usłudze możliwe będzie generowanie raportów z systemu monitoringu zagrożeń chorobami i szkodnikami w rolnictwie i ogrodnictwie.

 

Udostępnianie danych meteorologicznych


Ostatnią e-usługą realizowaną w projekcie eDWIN jest „Udostępnianie danych meteorologicznych”. Dzięki niej użytkownicy otrzymają dostęp do aktualnych i archiwalnych danych meteorologicznych pochodzących z sieci stacji agrometeorologicznych. Pozwoli to na prowadzenie analiz umożliwiających identyfikację powtarzających się zdarzeń oraz wysyłanie ostrzeżeń pogodowych i określanie klęsk żywiołowych.

 

W związku z wprowadzeniem tak złożonej usługi w całej Polsce, budowana jest sieć stacji meteorologicznych. Przewiduje się, że będzie ich prawie 600. Dane ze stacji meteorologicznych mają przetwarzać modele, które pozwolą na przygotowanie sprecyzowanego pod daną uprawę komentarza agrometeorologicznego. Dzięki niemu rolnik będzie mógł podjąć decyzję np. o terminie wysiewu konkretnej rośliny.

 

Projekt eDWIN wydaje się bardzo innowacyjny i złożony, a przy tym ogromnie przydatny dla rolników. Po zapoznaniu się z jego funkcjonalnościami postanowiliśmy jeszcze dopytać o niektóre zagadnienia. Odpowiedzi udzielił Norbert Kowalski - Rzecznik Prasowy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

 

 

Czy projekt ma już szatę graficzną?

Projekt eDWIN wciąż jest realizowany, co oznacza, że nadal pracujemy m.in. nad aspektami graficznymi. Jednak już od dłuższego czasu przygotowane jest logo projektu, w którym w oczy rzuca się zielona barwa, w którą została wpisana literka „e”. I to właśnie kolor zielony będzie charakterystyczny dla całego projektu, zaś logo będzie stanowiło główny element graficzny.

 

Czy przed rokiem 2022, będzie wersja próbna eDWIN, z której rolnicy będą mogli skorzystać wcześniej?

Aktualnie nie planujemy stworzenia wersji próbnej, która byłaby udostępniona w ramach testów szerszemu gronu rolników. Nie oznacza to jednak, że testy nad portalem oraz aplikacją nie będą się odbywały. Już teraz nasi doradcy rolniczy testują w praktyce dotychczas zakończone prace oraz ich efekty. Zgodnie z założeniami, to właśnie pracownicy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu będą odpowiadali za testy. Warto nadmienić, że testy są możliwe dzięki współpracy z niektórymi gospodarstwami, które są zainteresowane projektem. Jednak aplikacja będzie powszechnie dostępna dopiero po zakończeniu projektu, czyli w czerwcu 2022 roku.

 

Czy projekt, Pana zdaniem, ma inne funkcjonalności niż te stosowane w powszechnie używanych aplikacjach?

Aplikacja i platforma internetowa oraz usługi, które powstaną w ramach projektu eDWIN, wyróżniają się na tle innych rozwiązań swoją wszechstronnością oraz szerokim gronem odbiorców, do których jest skierowany. Chociaż główną i zapewne największą grupą, która będzie korzystała z efektów naszych prac, będą rolnicy, to projekt będzie mógł być wykorzystywany także przez jednostki samorządowe, administrację publiczną, instytucje naukowe czy konsumentów, czyli w praktyce każdego z nas. W przypadku instytucji samorządowych, warto podkreślić, że będą one miały dostęp do aktualnych oraz archiwalnych danych meteorologicznych, co może umożliwić im m.in. przygotowywanie ostrzeżeń dla mieszkańców o nadchodzących, gwałtownych zmianach pogody. Z kolei w przypadku instytucji naukowych, gromadzone dane będą stanowiły doskonały materiał do dalszych badań m.in. nad ochroną roślin. To z kolei może znacząco ułatwić prognozowanie ewentualnych zagrożeń na polach. Nie zapominajmy też o konsumentach, czyli w praktyce każdym z nas. Z punktu widzenia przeciętnego obywatela aplikacja pozwoli mu sprawdzić historię danego produktu, gdzie był uprawiany, czy jakie środki ochrony roślin były stosowane podczas uprawy. Mówiąc prościej, będziemy mogli sprawdzić, jak zdrowy jest dany produkt.  

 

W jaki sposób mógłby Pan zachęcić Rolników do korzystania z eDWIN?

Korzystając z aplikacji eDWIN, rolnicy szybko zauważą jej zalety tego rozwiązania. Dzięki usłudze „Wirtualne Gospodarstwo” będą oni na bieżąco otrzymywali ostrzeżenia przed występowaniem agrofagów lub innych możliwych zagrożeniach na polu. Co więcej, rolnicy uzyskają także dostęp do danych meteorologicznych z ogólnopolskiej sieci stacji agrometeorologicznych oraz będą otrzymywali informacje o ewentualnych załamaniach pogody. eDWIN wspomoże także rolników w zakresie podejmowania decyzji czy, kiedy i w jakiej ilości stosować chemiczne środki ochrony roślin, co pozwoli im produkować żywność wysokiej jakości przy wykorzystaniu jedynie niezbędnej ilości chemicznych środków ochrony. Ponadto, aplikacja znacząco ułatwi również kontakt z doradcą rolniczym, który będzie przypisany do danego rolnika.

 

Po usłyszeniu tak wyczerpujących odpowiedzi pozostaje nadmienić tylko, że projekt eDWIN jest pierwszym projektem z zakresu rolnictwa, finansowanym w ramach Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Co ciekawe, całkowita wartość projektu wynosi aż 20 920 583,10 zł, z czego ze środków europejskich pochodzi 17 705 089,47 zł, a resztę stanowią środki z budżetu państwa.

 

Opisany projekt jest wielkim wyzwaniem, przy którym pracują setki osób, łącznie z 19 jednostek: Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, Instytutu Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Ponadto eDWIN został objęty patronatem przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Autorka publikacji już czeka na możliwość wypróbowania wszystkich funkcjonalności Internetowej Platformy Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin. Ma na dzieję, że po przeczytaniu artykułu Państwo także.

 

Hanna Krugiełka
Autor: Hanna Krugiełka
Hanna Krugiełka - absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu, kilkuletni pracownik jednostek państwowych związanych z rolnictwem. Entuzjastka rolnictwa ekologicznego, miłośniczka przyrody. Pasjonatka sztuki słowa i praktykująca ją w różnych dziedzinach..

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Wszystkie artykuły autora
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu