Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
17 września 2019, Wtorek.
Kursy walut: USD USD - 3,9412 EUR EUR - 4,3410 GBP GBP - 4,8882 DKK DKK - 0,5813
Archiwum
16.09.2019 MATIF: pszenica kons. GRU19 - 171,75 (+ 0,88%), kukurydza LIS19 - 163,75 (+ 0,61%), rzepak LIS19 - 388,00 (+ 1,17%) [euro/tona] +++ +++ +++ 16.09.2019 12:10 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,00 - 5,60 zł/kg, średnia: 5,30 zł/kg (na podstawie informacji z 18 ubojni) +++ +++

KE cofa pozwolenia na środki ochrony roślin z desmedifamem

Redakcja

27 czerwca 2019 r. Komisja Europejska zadecydowała o nieodnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej desmedifam, którą zawierają niektóre środki ochrony roślin.

Zastrzeżenia związane były zwłaszcza z brakiem możliwości wykluczenia narażenia konsumentów i zwierząt gospodarskich na pozostałości zawierające wolną lub skoniugowaną anilinę (sklasyfikowaną jako mutagen kategorii 2 i substancja rakotwórcza kategorii 2) oraz narażenia konsumentów na pozostałości zawierające 4-aminofenol (sklasyfikowany jako mutagen kategorii 2) przez produkty pochodzenia zwierzęcego.

Ponadto, w przypadku wszystkich reprezentatywnych zastosowań desmedifamu, występuje wysokie długoterminowe ryzyko dla ssaków – z wyjątkiem ssaków owadożernych, jeśli wzorzec zastosowania przewiduje tylko jedno zastosowanie.

Stwierdzono także wysokie długoterminowe ryzyko dla ptaków w przypadku reprezentatywnych zastosowań na buraku cukrowym/buraku pastewnym, jeśli wzorzec zastosowania przewiduje dwa lub trzy zastosowania.

Dodatkowo wystąpił brak możliwości sfinalizowania oceny dotyczącej właściwości powodujących zaburzanie funkcjonowania układu hormonalnego w oparciu o dostępne informacje.

W związku z powyższymi zastrzeżeniami KE stwierdziła, iż nie należy odnawiać zatwierdzenia substancji czynnej desmedifam, a państwom członkowskim należy przyznać wystarczający czas na cofnięcie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające desmedifam.

Jeżeli zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 państwa członkowskie przyznają dodatkowy okres na zużycie zapasów środków ochrony roślin zawierających desmedifam, okres ten powinien upłynąć najpóźniej z dniem 1 lipca 2020 r.

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/707 przedłużono okres zatwierdzenia desmedifamu do dnia 31 lipca 2020 r., aby umożliwić zakończenie procesu odnowienia przed wygaśnięciem zatwierdzenia tej substancji. Jednakże z uwagi na fakt, że decyzję o nieodnowieniu zatwierdzenia podjęto przed tym przedłużonym terminem wygaśnięcia zatwierdzenia, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie możliwie jak najszybciej.

 

Źródło: KRIR

Może zainteresuje Cię również:

Ograniczenia w stosowaniu środków ochrony roślin z

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina o

Ujawniono ponad 92 tony nielegalnych środków ochro

W wyniku działań kontrolnych, przeprowadzonych w ramach ogól

Policjanci zabezpieczyli nielegalne środki ochrony

W ramach międzynarodowej akcji Silver Axe IV na terenie powi