Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
24 lutego 2021, Środa.
Kursy walut: USD USD - 3.7145 EUR EUR - 4.5176 GBP GBP - 5.2607 DKK DKK - 0.6075
Archiwum
24.02.2021 MATIF: pszenica MAR21 - 245,25 (+ 1,87%), kukurydza MAR21 - 229,50 (- 0,11%), rzepak MAJ21 - 484,50 (+ 2,65%) [euro/tona] +++ +++ +++ 24.02.2021 13:09 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,70 - 6,40 zł/kg, średnia: 6,02 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++ +++ +++ +++

Obornik będzie musiał być przyorany w ciągu 4 godzin od wyrzucenia na pole. Potwierdzenie aplikacją

Redakcja

W projekcie Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej dotyczącego okresu 2023-2027 określono praktyki ograniczające emisję amoniaku, które stanowią jeden z zaproponowanych rolnikom ekoschematów. Zapisano tam obowiązek przyorania obornika w ciągu czterech godzin od wyrzucenia go na pole. Potwierdzenie spełnienia obowiązku będzie leżało po stronie rolnika i odbędzie się za pośrednictwem stosownej aplikacji.

 

Zdaniem samorządu rolniczego rolnik jest zbyt mocno obciążany dodatkowymi obowiązkami, zwłaszcza, że nie wszyscy korzystają biegle z aplikacji internetowych, ponadto dostęp do internetu nie jest zapewniony na terenie całego kraju. Ponadto wykonanie ww. praktyki w proponowanym ekoschemacie powinno być potwierdzone oświadczeniem rolnika. Przyoranie obornika na gruntach ornych w ciągu 4 godzin od aplikacji może być niewykonalne. Proponujemy o wydłużenie do 12 godzin możliwości przyorania obornika w okresie 15 kwietnia do 15 września, a w pozostałą resztę roku do 24 godzin. Ponadto zasadne jest, aby to rolnik sam decydował o terminie wywozu nawozów naturalnych na pole. Rolnicy tak jak przy stosowaniu oprysków doskonale wiedzą, kiedy można wywieźć obornik czy gnojowicę. Terminy stosowania obornika i gnojowicy powinny być uzależnione od warunków pogodowych i glebowych.

 

- Przyoranie wylewanej na pole gnojowicy w ciągu 4 godzin jest niemożliwe bez dużych inwestycji w maszyny. To kolejne ciągniki, kolejne kredyty. Bez dodatkowego sprzętu tak szybki zabieg będzie niemożliwy, a sankcją za niewypełnienie tego obowiązku ma być odebranie dopłat. To będą musiały być jakieś super urządzenia, które będą aplikowały gnojowicę bezpośrednio do gleby. To zasady, których rolnicy nie będą w stanie spełnić w tak krótkim okresie. Zderzymy się z rolnikami z Europy Zachodniej, którzy dotychczas dostawali dopłaty bez żadnych wymagań przez kilkadziesiąt lat. Oni w tym czasie mogli się rozwijać, a my kiedy możemy te dopłaty dostawać, obarczamy rolników ochrona klimatu – komentuje ten zapis WPR Michał Kołodziejczak z Agro Unii.

 

 

***Ekoschematy mają za zadanie stworzenie zachęt dla rolników do realizacji korzystnych praktyk dla środowiska i klimatu, a jednocześnie wykreowanie możliwości ukierunkowania wsparcia na przejście na bardziej zrównoważone i przyjazne środowisku rolnictwo. Ekoschematy będą miały charakter dobrowolnej dla rolników (ale obowiązkowej do wprowadzenia w Planie) rocznej płatności. Państwa członkowskie będą zobowiązane do przeznaczenia na ten instrument co najmniej 20% płatności bezpośrednich. Instrument ten będzie tak zaprojektowany aby w jak największym stopniu realizować korzyści środowiskowe i potrzeby rolników, a także aby zapewnić absorpcję środków, które muszą być zagospodarowane w ramach tego celu.

Może zainteresuje Cię również:

Dobrostan zwierząt w planie strategicznym WPR. Spo

Celem interwencji „Dobrostan zwierząt” zawartej w projekcie

Polityka rozłoży polskie rolnictwo na łopatki. Żyw

- W strategii powinniśmy dążyć do nowoczesnego rolnictwa opa

Mercosur i wyśrubowane unijne standardy mogą dobić

Copa – Cogeca wraz ze współpracującymi z nią europejskimi or