zm skiba

skiba

CenyRolnicze
05 czerwca 2023, Poniedziałek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.1933 EUR EUR - 4.4851 GBP GBP - 5.2031 DKK DKK - 0.6021
Archiwum


05.06.2023 14:09 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,80-8,80 zł/kg, średnia: 8,23 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni)

05.06.2023 MATIF: pszenica WRZ23: 230,50 (+2,90%), kukurydza CZE23: 200,00 (+5,26%), rzepak SIE23: 423,50 (+4,18%)

04.06.2023 SPRZEDAM 4 BYKI, mięsny, 630 kg, podlaskie, suwalski, 16-402, tel.: 797 393 225

04.06.2023 SPRZEDAM 130 JAJ, rozmiar M, wielkopolskie, koniński, 62-573, tel.: 570 790 300

31.05.2023 KUPIĘ 1950 WARCHLAKÓW DUŃSKICH, 30 kg, wielkopolskie, rawicki, 63-910, tel.: 669 965 997

31.05.2023 SPRZEDAM 8 T PSZENICY PASZ., trans. firmowy, warmińsko-mazurskie, lidzbarski, 11-106, tel.: 517 069 018

31.05.2023 SPRZEDAM 1 T PSZENŻYTA, trans. rolnika, podkarpackie, Tarnobrzeg, 39-400, tel.: 794 707 102

Dodaj komunikat

agrifirm

agrifirm

Większa kwota wsparcia dla Kół Gospodyń Wiejskich

Magdalena Kopeć
kgw, dofinansowanie

Z początkiem kwietnia ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla Kół Gospodyń Wiejskich. Została zwiększona kwota wsparcia. Pula środków została podwyższona do kwoty 120 milionów złotych.

 

Warunki przyznania dotacji

 

Koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, posiadać minimum 10 członków i posiadać numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. nr EP.

 

W celu nadania numeru indentyfikacyjnego należy podjąć procedurę, która jest opisana tutaj - kliknij. 

 

Wymóg ten nie dotyczy kół, które np. w poprzednich latach przynajmniej raz skorzystały z dofinansowania działalności statutowej – numer identyfikacyjny został im nadany przed zatwierdzeniem sprawozdania.

 

Warunkiem jest prawidłowe wypełnienie wniosku i złożenie go do Kierownika ARMiR właściwego dla siedziby koła przed upływem terminu zakończenia naboru. Otrzymane środki finansowe należy przeznaczyć na cele statutowe koła.

 

Link do wniosku (druk wniosku znajduje się na dole strony internetowej) - kliknij. 

 

Lepiej pośpieszyć się ze składaniem wniosku, gdyż pula pieniędzy jest ograniczona, a obowiązuje kolejność złożenia wniosku.

 

Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (datę otrzymania wniosku przez ARiMR).

 

Co zawiera wniosek?

 

1) nazwę koła oraz jego siedzibę i adres;

2) numer, pod którym koło zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) koła;

4) numer REGON koła;

5) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

6) kwotę wnioskowanej dotacji;

7) aktualną liczbę członków koła na dzień składania wniosku;

8) oświadczenie koła o przyjęciu zobowiązań, o których mowa w § 2 Rozporządzenia - w zakresie wykorzystania pomocy na realizację zadań statutowych, przedłożenia sprawozdania z wydatkowania pomocy, zwrotu pomocy - w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, niewykorzystania pomocy w terminie lub niedokonania rozliczenia dotacji, jak i przechowywania dokumentów księgowych oraz innych dokumentów;

9) datę i podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu koła.

 

kgw 1 kopec magdalena cenyrolnicze pl

Fot. 1 – Przy składaniu wniosku obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

Forma złożenia wniosku

 

Wniosek można złożyć:

1) bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego,

2) za pośrednictwem platformy ePUAP,

3) usługą mObywatel na stronie gov.pl,

4) poprzez wysłanie rejestrowanej przesyłki pocztowej.

 

Wysokość wsparcia:

 

Wysokość dotacji uzależniona jest od liczby członków koła i wynosi:

 

- 8 000,00 zł dla kół posiadających mniej niż 30 członków;

 

- 9 000,00 zł dla kół posiadających od 31 do 75 członków,

 

- 10 000,00 zł dla kół posiadających powyżej 75 członków.

 

Ważne! W przypadku zmiany liczby członków należy najpierw złożyć wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich w zakresie aktualizacji liczby członków koła, a następnie wniosek o przyznanie pomocy finansowej dla koła.

 

Na co można przeznaczyć środki z dotacji?

 

Na cele statutowe koła, do których można zaliczyć:

- działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;

- działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;

- inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

- upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;

- reprezentacja interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;

- rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

 

Wypłata dofinansowania

 

Pomoc jest wypłacana kołu niezwłocznie po dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy. W związku z tym, że przyznane w 2023 r. środki będą przekazywane na rachunek wskazany przez KGW w ewidencji producentów, trzeba upewnić się, że wpisano tam odpowiedni i aktualny numer konta bankowego lub rachunku koła prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej.

 

monety slupki rosnie kopec magdalena cenyrolnicze pl

Fot. 2 – Pomoc jest wypłacana kołu niezwłocznie po dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy.

 

Do kiedy można składać wnioski?

 

Do 30 września 2023 r., ale nabór może zakończyć się wcześniej w przypadku gdy pula środków zostanie wyczerpana. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, narastająco, licząc od dnia rozpoczęcia w danym roku naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej, do 10. dnia każdego miesiąca według stanu za miesiąc poprzedni, informację o kwocie, na jaką zostały złożone wnioski o przyznanie tej pomocy w danym roku.

 

Źródło: www.gov.pl

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich

 

Magdalena Kopeć
Autor: Magdalena Kopeć
Radca prawny. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pasjonatka prawa cywilnego i psychologii.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu