kps

skiba

CenyRolnicze
05 czerwca 2023, Poniedziałek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.1933 EUR EUR - 4.4851 GBP GBP - 5.2031 DKK DKK - 0.6021
Archiwum


05.06.2023 14:09 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,80-8,80 zł/kg, średnia: 8,23 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni)

05.06.2023 MATIF: pszenica WRZ23: 230,50 (+2,90%), kukurydza CZE23: 200,00 (+5,26%), rzepak SIE23: 423,50 (+4,18%)

04.06.2023 SPRZEDAM 4 BYKI, mięsny, 630 kg, podlaskie, suwalski, 16-402, tel.: 797 393 225

04.06.2023 SPRZEDAM 130 JAJ, rozmiar M, wielkopolskie, koniński, 62-573, tel.: 570 790 300

31.05.2023 KUPIĘ 1950 WARCHLAKÓW DUŃSKICH, 30 kg, wielkopolskie, rawicki, 63-910, tel.: 669 965 997

31.05.2023 SPRZEDAM 8 T PSZENICY PASZ., trans. firmowy, warmińsko-mazurskie, lidzbarski, 11-106, tel.: 517 069 018

31.05.2023 SPRZEDAM 1 T PSZENŻYTA, trans. rolnika, podkarpackie, Tarnobrzeg, 39-400, tel.: 794 707 102

Dodaj komunikat

kowalczyk

kowalczyk

Sanatorium dla rolnika

Magdalena Kopeć
sanatorium dla rolnika, rehabilitacja

Praca w polu powoduje przeciążenia stawów. W celu zapobiegnięcia powstaniu wypadkom i chorobom zawodowym, jak i zniwelowania bólu przy już istniejących schorzeniach warto podreperować swoje zdrowie i udać się do sanatorium.

 

Kto może skorzystać z sanatorium?

 

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników na rehabilitację leczniczą kieruje się:

1) osobę uznaną okresowo za całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie rolnym, która rokuje odzyskanie zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym w wyniku leczenia i rehabilitacji;

2) osobę zagrożoną całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym;

3) dzieci osób, które:

a) spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 1 albo 2 (tj. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie albo podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą, z tym że okres ten nie jest wymagany w przypadku ubezpieczonego zagrożonego całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym wskutek wypadku przy pracy rolniczej)

lub

b) mają ustalone prawo do renty i osoby te nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą dla dziecka podlegają:

– ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu lub

– ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu;

4)   osoby uprawnione do renty rodzinnej, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1 i 2 (tj. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka).

 

W przypadku gdy na rehabilitację leczniczą jest kierowane dziecko wymagające opieki ze względu na wiek lub stan zdrowia, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej zapewnia się również opiekunowi prawnemu tego dziecka.

 

KRUS może kierować również:

1) osoby uprawnione do emerytury rolniczej na rehabilitację leczniczą;

2) ubezpieczonych, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy (tj. którzy podlegali ubezpieczeniu jako rolnik lub domownik i zaprzestali prowadzenia działalności rolniczej lub pracy w gospodarstwie rolnym w związku z nabyciem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna) będących opiekunami osób niepełnosprawnych na turnusy mające na celu poprawę ich kondycji psychofizycznej i jakości życia, zwane "turnusami regeneracyjnymi".

Podstawę skierowania na rehabilitację leczniczą lub turnusy regeneracyjne stanowią:

1) prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy KRUS lub orzeczenie komisji lekarskiej KRUS, wydane w postępowaniu orzeczniczym dla ustalenia prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników, zawierające wskazania do rehabilitacji leczniczej, albo

2) wniosek sporządzony przez lekarza prowadzącego leczenie

- pozytywnie zaopiniowane przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego Kasy.

 

skierowanie sanatorium kopec cenyrolnicze pl

Fot. 2 - Pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą ma osoba, dla której potrzeba rehabilitacji jest uzasadniona następstwem wypadku przy pracy rolniczej.

 

Osobie skierowanej na rehabilitację leczniczą przysługuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do zakładu rehabilitacji leczniczej. Zwrot kosztów nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury rolniczej.

 

Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych, w której jest między innymi opisana procedura składania i rozpatrywania wniosku o rehabilitację leczniczą. Jest również dostępny do pobrania wzór wniosku (od strony 5 do 7 Rozporządzenia): ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych (eli.gov.pl)

 

Procedura

Wniosek składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej KRUS właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie na rehabilitację leczniczą albo turnus regeneracyjny. Wniosek podlega weryfikacji i akceptacji przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS.

 

Ponowne sanatorium

 

Osoba zagrożona całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, jak i osoba uprawniona do emerytury rolniczej może być ponownie skierowana na rehabilitację leczniczą po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji leczniczej.

Ubezpieczony, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy, będący opiekunem osoby niepełnosprawnej może być ponownie skierowany na turnus regeneracyjny po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniego turnusu regeneracyjnego.

Na rehabilitację leczniczą można skierować ponownie po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji leczniczej osobę, która ma ustalone prawo do:

1) zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni;

2) okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy.

Na rehabilitację leczniczą można skierować przed upływem terminów, o których mowa powyżej w przypadkach uzasadnionych potrzebami prowadzonego leczenia (odnosi się to do osób zagrożonych całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym i osób, które mają ustalone prawo do zasiłku chorobowego lub okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy).

 

skierowanie na rehabilitacje kopec cenyrolnicze pl

Fot. 3 – Osobie skierowanej na rehabilitację leczniczą (z wyłączeniem emerytów) przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

 

Czas trwania turnusu

 

Podstawowy okres trwania rehabilitacji leczniczej wynosi 21 dni.

 

Okres trwania rehabilitacji leczniczej może być przedłużony lub skrócony w zależności od potrzeb zdrowotnych i terapeutycznych oraz rokowania przywrócenia zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Przedłużenie okresu trwania rehabilitacji leczniczej nie dotyczy osób uprawnionych do emerytury rolniczej.

 

Okres trwania turnusu regeneracyjnego wynosi 7 dni.

 

Korzystanie z rehabilitacji leczniczej i turnusu regeneracyjnego za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Magdalena Kopeć
Autor: Magdalena Kopeć
Radca prawny. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pasjonatka prawa cywilnego i psychologii.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu