zm skiba

kps

CenyRolnicze
03 lutego 2023, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.2928 EUR EUR - 4.6920 GBP GBP - 5.2571 DKK DKK - 0.6303
Archiwum


05.02.2023 KUPIĘ 1900 WARCHLAKÓW DUŃSKICH, 30 kg, wielkopolskie, rawicki, 63-910, tel.: 669 965 997

05.02.2023 SPRZEDAM 40 BYKÓW, mięsny, 700 kg, łódzkie, sieradzki, 98-200, tel.: 603 687 146

03.02.2023 13:32 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,00-9,10 zł/kg, średnia: 8,48 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

03.02.2023 MATIF: pszenica MAR23: 284,50 (+0,53%), kukurydza MAR23: 278,00 (+0,82%), rzepak MAJ23: 545,25 (+0,18%)

02.02.2023 SPRZEDAM 150 T PSZENICY PASZ., transport rolnika, zachodniopomorskie, wałecki, 78-600, tel.: 500 610 728

02.02.2023 SPRZEDAM 300 T PSZENICY KONS., transport rolnika, mazowieckie, płoński, 09-130, tel.: 737 451 050

02.02.2023 SPRZEDAM 5000 JAJ, rozmiar M, mazowieckie, Warszawa, 01-926, tel.: 537 309 780

02.02.2023 SPRZEDAM 40 T PSZENICY PASZ., transport firmowy, lubelskie, parczewski, 21-211, tel.: 663 245 743

02.02.2023 SPRZEDAM 25 T PSZENŻYTA, transport firmowy, kujawsko-pomorskie, sępoleński, 89-400, tel.: 601 371 522

01.02.2023 SPRZEDAM 30 T PSZENICY PASZ., transport firmowy, lubelskie, włodawski, 22-211, tel.: 663 245 743

01.02.2023 SPRZEDAM 10 T OWSA PASZ., transport firmowy, lubelskie, parczewski, 21-211, tel.: 663 245 743

01.02.2023 SPRZEDAM 120 T RZEPAKU, transport firmowy, dolnośląskie, strzeliński, 57-130, tel.: 609 843 046

01.02.2023 SPRZEDAM 600 T PSZENICY KONS., transport firmowy, dolnośląskie, strzeliński, 57-130, tel.: 609 843 046

01.02.2023 SPRZEDAM 165 TUCZNIKÓW, 140 kg, 58%, warmińsko-mazurskie, nowomiejski, 13-300, tel.: 517 413 854

31.01.2023 SPRZEDAM 24 T RZEPAKU, transport firmowy, małopolskie, tarnowski, 33-151, tel.: 793 262 288

31.01.2023 SPRZEDAM 170 TUCZNIKÓW, 130 kg, 59%, mazowieckie, żuromiński, 09-317, tel.: 693 023 841

31.01.2023 SPRZEDAM 18 T RZEPAKU, transport firmowy, wielkopolskie, wolsztyński, 64-225, tel.: 697 423 985

30.01.2023 SPRZEDAM 200 T KUKURYDZY, transport firmowy, lubelskie, Chełm, 22-100, tel.: 793 503 407

Dodaj komunikat

agrifirm

agrifirm

Tańszy węgiel dla mieszkańców

Redakcja
węgiel, dopłaty, tani węgiel

Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych umożliwiono zakup węgla po obniżonej cenie między innymi gminom. Maksymalna cena węgla, po której gminy będą mogły go sprzedawać mieszkańcom wynosi 2000 zł brutto za tonę.

 

Podmiot wprowadzający do obrotu

 

To przedsiębiorcy, którzy wprowadzają węgiel do obrotu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego są to:

1) Polska Grupa Górnicza S.A. z siedzibą w Katowicach;

2) PGE Paliwa sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;

3) Węglokoks S.A. z siedzibą w Katowicach;

4) Węglokoks Kraj S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich;

5) Tauron Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie;

6) Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance.

 

Podmiot uprawniony

 

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki przyznania dodatku węglowego.

 

Podmiot sprzedający

 

Może to być gmina, gmina sąsiednia lub inny podmiot (w tym przedsiębiorca prywatny).

 

Cena węgla

 

Wynosi nie więcej niż 2000 zł brutto za tonę w przypadku sprzedaży przez gminę. Do ceny nie wlicza się kosztów transportu węgla z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.

 

W przypadku zakupu u innego podmiotu cena nie może być wyższa niż 2200 zł brutto za tonę surowca. Dodatkowe opłaty, jakie może naliczyć inny podmiot to koszt transportu paliwa stałego z miejsca jego składowania przez ten podmiot do gospodarstwa domowego.

 

Limity zakupu

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego gospodarstwo domowe może zakupić:

1) 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.

2) 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.

 

Wniosek o zakup węgla

 

Zawiera:

1)  imię i nazwisko wnioskodawcy;

2)  adres zamieszkania,

3)  adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy;

4)  określenie ilości węgla,

5)  informację, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości węgla nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego;

6)  oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli węgla na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu, tj.:

 a)  1,5 t - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.,

 b) 3 t łącznie - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.

 

wegiel magda kopec cenyrolnicze pl

Fot. 1 – Maksymalna cena surowca sprzedawana przez gminy wynosi nie więcej niż 2000 zł brutto za tonę.

 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Wniosek o zakup węgla składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

Zakup paliwa w innej gminie lub od innego podmiotu

 

W przypadku gdy osoba fizyczna z gospodarstwa domowego będzie kupować paliwo w gminie sąsiedniej (lub od innego podmiotu), niezbędne będzie przedłożenie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie dodatku albo pozytywne rozpatrzenie wniosku o przyznaniu tego dodatku.

 

W przypadku gdy osoba uprawniona do otrzymania dodatku, nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku wójt, burmistrz albo prezydent miasta w zaświadczeniu, podaje informację potwierdzającą, że główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi osoba fizyczna, której jest wydawane zaświadczenie, jest zgodne z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (tj. wpisane lub zgłoszone do CEEB).

 

Zaświadczenie wydaje wójt/burmistrz/prezydent miasta na wniosek osoby fizycznej.

 

Do wniosku dołącza się identyczne oświadczenie, które jest wymienione w pkt 6) powyżej.

 

Oświadczenie o ilości zakupionego paliwa składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Zaświadczenie

Zawiera:

1)  imię i nazwisko osoby fizycznej,

2)  adres zamieszkania,

3)  informację o przyznanym albo wypłaconym dodatku węglowym lub informację potwierdzającą, że główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zgodne z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

 

Organ wydaje zaświadczenie w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Od wydanego dokumentu nie pobiera się opłat.

 

Zaświadczenie wydaje się w jednym egzemplarzu i jeden raz, w każdym z okresów określonych w rozporządzeniu (tj. do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz od 1 stycznia 2023 r.). Zaświadczenie jest ważne przez okres, w którym zostało wydane.

 

Sprzedaż paliwa nie może przekroczyć ilości paliwa określonego w rozporządzeniu.

 

Gmina sąsiednia albo inny podmiot przechowuje zaświadczenie przez 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego. Po upływie wyżej wymienionego okresu  zaświadczenia podlegają trwałemu zniszczeniu.

 

Wniosek o zakup węgla składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu