kojs

kps

CenyRolnicze
03 lutego 2023, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.2928 EUR EUR - 4.6920 GBP GBP - 5.2571 DKK DKK - 0.6303
Archiwum


05.02.2023 KUPIĘ 1900 WARCHLAKÓW DUŃSKICH, 30 kg, wielkopolskie, rawicki, 63-910, tel.: 669 965 997

05.02.2023 SPRZEDAM 40 BYKÓW, mięsny, 700 kg, łódzkie, sieradzki, 98-200, tel.: 603 687 146

03.02.2023 13:32 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,00-9,10 zł/kg, średnia: 8,48 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

03.02.2023 MATIF: pszenica MAR23: 284,50 (+0,53%), kukurydza MAR23: 278,00 (+0,82%), rzepak MAJ23: 545,25 (+0,18%)

02.02.2023 SPRZEDAM 150 T PSZENICY PASZ., transport rolnika, zachodniopomorskie, wałecki, 78-600, tel.: 500 610 728

02.02.2023 SPRZEDAM 300 T PSZENICY KONS., transport rolnika, mazowieckie, płoński, 09-130, tel.: 737 451 050

02.02.2023 SPRZEDAM 5000 JAJ, rozmiar M, mazowieckie, Warszawa, 01-926, tel.: 537 309 780

02.02.2023 SPRZEDAM 40 T PSZENICY PASZ., transport firmowy, lubelskie, parczewski, 21-211, tel.: 663 245 743

02.02.2023 SPRZEDAM 25 T PSZENŻYTA, transport firmowy, kujawsko-pomorskie, sępoleński, 89-400, tel.: 601 371 522

01.02.2023 SPRZEDAM 30 T PSZENICY PASZ., transport firmowy, lubelskie, włodawski, 22-211, tel.: 663 245 743

01.02.2023 SPRZEDAM 10 T OWSA PASZ., transport firmowy, lubelskie, parczewski, 21-211, tel.: 663 245 743

01.02.2023 SPRZEDAM 120 T RZEPAKU, transport firmowy, dolnośląskie, strzeliński, 57-130, tel.: 609 843 046

01.02.2023 SPRZEDAM 600 T PSZENICY KONS., transport firmowy, dolnośląskie, strzeliński, 57-130, tel.: 609 843 046

01.02.2023 SPRZEDAM 165 TUCZNIKÓW, 140 kg, 58%, warmińsko-mazurskie, nowomiejski, 13-300, tel.: 517 413 854

31.01.2023 SPRZEDAM 24 T RZEPAKU, transport firmowy, małopolskie, tarnowski, 33-151, tel.: 793 262 288

31.01.2023 SPRZEDAM 170 TUCZNIKÓW, 130 kg, 59%, mazowieckie, żuromiński, 09-317, tel.: 693 023 841

31.01.2023 SPRZEDAM 18 T RZEPAKU, transport firmowy, wielkopolskie, wolsztyński, 64-225, tel.: 697 423 985

30.01.2023 SPRZEDAM 200 T KUKURYDZY, transport firmowy, lubelskie, Chełm, 22-100, tel.: 793 503 407

Dodaj komunikat

kowalczyk

agrifirm

Przepisy nie są precyzyjne, a rolnicy są oskarżani o znęcanie się nad zwierzętami

Redakcja
bydło, transport

Ministerstwo rolnictwa przypomina, że przepisy polskiego prawa i prawa UE nie zakazują sprzedaży zwierząt w okresie okołoporodowym, ale ich transportu, w szczególności w sytuacji niezdolności tych zwierząt do transportu wynikającej z przebytych urazów lub chorób.

 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w związku pojawiającymi się doniesieniami medialnymi oraz informacjami od rolników w sprawie karania producentów bydła za sprzedaż krów po wycieleniu (nawet w przypadkach, gdy minął tydzień od porodu) podjął interwencję u premiera RP.

 

W obowiązujących przepisach odnoszących się do zwierząt w okresie okołoporodowym jest Rozporządzanie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań, który w rozdziale 1, pkt 2, pkt c stanowi, że: zwierzęta nie są zdolne do transportu m.in. w przypadku, gdy są to ciężarne samice będące w okresie przekraczającym 90 % lub więcej przewidywanego okresu ciąży, lub są to samice, które urodziły w poprzednim tygodniu. Z kolei ustawa o ochronie zwierząt art. 34, pkt 4 stanowi, że zabrania się uśmiercania zwierząt w okresie stanowiącym 10% czasu trwania ciąży dla danego gatunku, bezpośrednio poprzedzającym planowany termin porodu, oraz 48 godzin po porodzie, z wyjątkiem: a) uśmiercania zwierząt w przypadkach określonych w ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, b) konieczności bezzwłocznego uśmiercenia, c) wydania przez powiatowego lekarza weterynarii decyzji nakazującej zabicie lub ubój zwierząt na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 4, art. 48b ust. 1 i 3 oraz art. 57e ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 

 

- Przepisy te nie są precyzyjne, w związku z czym rolnicy są zaskoczeni stawianymi wobec nich zarzutami o znęcaniu się nad zwierzętami, w przypadkach, kiedy od porodu do sprzedaży krowy minęło 7 dni. Ponadto przepisy dotyczą raczej transportu zwierząt oraz uboju, a nie bezpośrednio sprzedaży, dlatego nie jest jasne, czy odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy tylko rolników, czy także przewoźników oraz ubojni – czytamy wystąpieniu Krajowej Rady Izb Rolniczych, która zwróciła się do premiera z wnioskiem o podjęcie szerokiej kampanii informacyjnej przez resort rolnictwa i podległe służby ARiMR, ODR oraz odstąpienie od karania rolników i ewentualnie wprowadzenie abolicji tych przepisów po kampanii informacyjne, np. do 1 stycznia 2023 r.

 

Ministerstwo o karaniu producentów bydła

 

- Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 zwierzęta mogą być przewożone jedynie jeżeli są zdolne do transportu. Za niezdolne do transportu uważa się m.in. ciężarne samice będące w okresie przekraczającym 90% lub więcej przewidywanego okresu ciąży, lub są to samice, które urodziły w poprzednim tygodniu, a także nowonarodzone ssaki, u których rana po pępowinie nie zagoiła się jeszcze całkowicie. W trakcie audytu przeprowadzonego w Polsce w dniach 25.03-05.04.2019 r. przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej w celu oceny wprowadzonego systemu kontroli bezpieczeństwa żywności regulującego produkcję i wprowadzanie do obrotu mięsa wołowego, w tym identyfikowalność zwierząt (DG(SANTE) 2019-6843) kontrolujący zwrócili uwagę, że do rzeźni były kierowane krowy, w przypadku których posiadacze zgłaszali wycielenia w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia zarejestrowanego przemieszczenia tych zwierząt do rzeźni. Dodatkowo, w kontrolowanej rzeźni natrafiono na zwierzęta, których stan wskazywał na niedawno przebyty poród oraz powstałe w jego wyniku urazy, które dyskwalifikowały te zwierzęta z transportu – informuje resort rolnictwa.

 

Mając powyższe na uwadze, kontrolerzy DG SANTE zalecili m.in., aby Inspekcja Weterynaryjna zaostrzyła kontrole zwierząt trafiających do rzeźni, w szczególności pod kątem ich zdolności do transportu, w tym przy wykorzystaniu danych dotyczących przemieszczeń zgłaszanych przez posiadaczy bydła do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednocześnie ARiMR zobowiązała się do regularnego informowania IW o przypadkach zgłaszania przemieszczeń bydła do rzeźni w okresie okołoporodowym, aby zgłaszane sztuki mogły być poddane szczegółowej kontroli przed ubojem.

 

Jednocześnie ministerstwo zwraca uwagę, że zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres, jest traktowany jako forma znęcania się nad zwierzętami, przy czym osoba, która znęca się nad zwierzęciem zgodnie z art. 35 ust. 1a tej ustawy podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, a w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem - karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Zatem kierowanie do uboju zwierzęcia, które w świetle przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 jest niezdolne do transportu, może być uznane za znęcanie się nad zwierzęciem. Zwierzęta niezdolne do transportu powinny zostać poddane ubojowi z konieczności, a informacja w tej sprawie jest od dawna dostępna m.in. na stronie internetowej IW.  

 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w art. 37b określa również karę aresztu lub karę grzywny dla przewoźnika, opiekuna zwierząt i operatora punktu gromadzenia zwierząt, którzy naruszają przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1/20051.

 

- Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że przepisy polskiego prawa i prawa UE nie zakazują sprzedaży zwierząt w okresie okołoporodowym, ale ich transportu, w szczególności w sytuacji niezdolności tych zwierząt do transportu wynikającej z przebytych urazów lub chorób. Mając powyższe na uwadze uprzejmie informuję, że Inspekcja Weterynaryjna realizuje swoje ustawowe działania w zakresie nadzoru nad ochroną zwierząt oraz zalecenia DG SANTE. Jednocześnie informuję, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie posiada narzędzi prawnych do wprowadzenia abolicji w zakresie stosowania ww. przepisów – wyjaśnia wiceminister rolnictwa, Lech Kołakowski.

 

 

Źródło: KRIR

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu