zm skiba

skiba

CenyRolnicze
07 grudnia 2022, Środa.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.4834 EUR EUR - 4.6968 GBP GBP - 5.4380 DKK DKK - 0.6314
Archiwum


06.12.2022 MATIF: pszenica GRU22: 308,25 (-1,60%), kukurydza MAR23: 288,50 (-1,11%), rzepak LUT23: 569,75 (+0,35%)

05.12.2022 13:31 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,50-8,60 zł/kg, średnia: 7,93 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

05.11.2022 SPRZEDAM 300 T RZEPAKU, transport firmowy, pomorskie, słupski, 76-231, tel.: 607 157 735

05.12.2022 SPRZEDAM 1 BYKA, mieszaniec, 800 kg, wielkopolskie, nowotomyski, 64-310, tel.: 697 461 299

05.12.2022 SPRZEDAM 30 BYKÓW, mieszaniec, 700 kg, kujawsko-pomorskie, sępoleński, 89-400, tel.: 609 352 749

05.12.2022 SPRZEDAM 1 BYKA, mieszaniec, 500 kg, lubelskie, chełmski, 22-360, tel.: 782 978 804

05.12.2022 SPRZEDAM 14 BYKÓW, mięsny, 650 kg, podlaskie, hajnowski, 17-207, tel.: 606 701 863

04.12.2022 SPRZEDAM 25 BYKÓW, mięsny, 750 kg, wielkopolskie, kępiński, 63-645, tel.: 661 063 751

04.12.2022 SPRZEDAM 22 JAŁÓWKI, mieszaniec, 480 kg, lubuskie, strzelecko-drezdenecki, 66-542, tel.: 606 719 472

01.12.2022 SPRZEDAM 50 TUCZNIKÓW, 120 kg, 57%, kujawsko-pomorskie, brodnicki, 87-305, tel.: 691 505 034

01.12.2022 SPRZEDAM 400 TUCZNIKÓW, 110 kg, 56%, dolnośląskie, złotoryjski, 59-500, tel.: 502 479 710

Dodaj komunikat

agrifirm

kowalczyk

Jak legalnie używać opon do obciążania pryzm kiszonkowych?

Redakcja
opony, sianokiszonka, kary

Zużyte opony są odpadem (zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10), które należy klasyfikować do kodu 16 01 03. Ustawodawca, w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. poz. 796) określa rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku.

 

Zgodnie z postanowieniami ww. aktu prawnego zużyte opony powinny być poddane procesowi odzysku R11 i mogą zostać powtórnie wykorzystane m.in.:

- jako odbijacze,

- na placach zabaw, boiskach i w ogródkach,

- jako obciążniki do zabezpieczenia pryzm kiszonkowych.

 

Posiadacz odpadów chcący wykorzystać opony (np. jako obciążniki do pryzm kiszonkowych) powinien wystąpić z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami.

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) posiadaczem odpadów jest wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca w posiadaniu odpadów. Za posiadacza odpadów ustawa uznaje również władających powierzchnią ziemi w stosunku do odpadów znajdujących się w obrębie nieruchomości.

 

Organem właściwym do wydania zezwolenia jest starosta, a na terenach zamkniętych RDOŚ właściwy ze względu na miejsce przetwarzania odpadów.

 

Zakres wniosku na przetwarzanie odpadów powinien zawierać m.in.:

- numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów,

- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania,

- określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu

i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku,

- oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów,

- oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów.

 

Do wniosku o wydanie przedmiotowego zezwolenia należy dołączyć zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku.

 

Przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia, to zgodnie z art. 194 ust. 4 ustawy o odpadach czyn, za który wymierza się administracyjną karę pieniężną w wysokości od 1.000 zł do 1.000.000 zł.

 

Źródło: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu