kojs

kps

CenyRolnicze
07 grudnia 2022, Środa.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.4834 EUR EUR - 4.6968 GBP GBP - 5.4380 DKK DKK - 0.6314
Archiwum


07.12.2022 14:13 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,20-8,30 zł/kg, średnia: 7,67 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

06.12.2022 MATIF: pszenica GRU22: 308,25 (-1,60%), kukurydza MAR23: 288,50 (-1,11%), rzepak LUT23: 569,75 (+0,35%)

05.11.2022 SPRZEDAM 300 T RZEPAKU, transport firmowy, pomorskie, słupski, 76-231, tel.: 607 157 735

05.12.2022 SPRZEDAM 1 BYKA, mieszaniec, 800 kg, wielkopolskie, nowotomyski, 64-310, tel.: 697 461 299

05.12.2022 SPRZEDAM 30 BYKÓW, mieszaniec, 700 kg, kujawsko-pomorskie, sępoleński, 89-400, tel.: 609 352 749

05.12.2022 SPRZEDAM 1 BYKA, mieszaniec, 500 kg, lubelskie, chełmski, 22-360, tel.: 782 978 804

05.12.2022 SPRZEDAM 14 BYKÓW, mięsny, 650 kg, podlaskie, hajnowski, 17-207, tel.: 606 701 863

04.12.2022 SPRZEDAM 25 BYKÓW, mięsny, 750 kg, wielkopolskie, kępiński, 63-645, tel.: 661 063 751

04.12.2022 SPRZEDAM 22 JAŁÓWKI, mieszaniec, 480 kg, lubuskie, strzelecko-drezdenecki, 66-542, tel.: 606 719 472

01.12.2022 SPRZEDAM 50 TUCZNIKÓW, 120 kg, 57%, kujawsko-pomorskie, brodnicki, 87-305, tel.: 691 505 034

01.12.2022 SPRZEDAM 400 TUCZNIKÓW, 110 kg, 56%, dolnośląskie, złotoryjski, 59-500, tel.: 502 479 710

Dodaj komunikat

kowalczyk

kowalczyk

Kto może dostać dodatek węglowy w 2022 roku

Magdalena Kopeć

W związku z trudną sytuacją na rynku surowców rząd wprowadził dodatek dla gospodarstw domowych na zakup opału na zimę. Jego wysokość wynosi 3 000 zł. O zasadach przyznawania dodatku będzie w niniejszym artykule.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.

Ponadto rodzaj źródła ogrzewania (w przypadku braku wcześniejszej rejestracji) należy zgłosić lub wpisać do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Definicja paliwa stałego

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

 

Definicja gospodarstwa domowego

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1)   osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2)   osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego!

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu w wysokości 3 000 zł.

 

Zasady przyznawania dodatku w gospodarstwie wieloosobowym

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 

 

Wyłączenia ustawowe

Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy osoba w gospodarstwie domowym korzystała z paliwa stałego zakupionego na własne potrzeby w określonej cenie (nie wyższej niż 996,60 zł za tonę) i od przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw wpisanego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (który posiada prawo do otrzymania z tego tytułu rekompensaty). Powyższa regulacja zawarta jest w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Podmioty uprawnione

Do otrzymania dodatku uprawnione są osoby posiadające obywatelstwo polskie mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto uprawnieni są cudzoziemcy i obywatele państw członkowskich (regulacje szczególne zawarte są w art. 2 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy).

 

wegiel

Dodatek węglowy nie jest opodatkowany.

 

Termin złożenia wniosku

Wniosek można złożyć do dnia 30 listopada 2022 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Forma złożenia wniosku

Wniosek składa się w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Termin wypłaty dodatku

Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Weryfikacja wniosku

Organ sprawdza dane podane we wniosku, w szczególności czy źródło ogrzewania budynku zostało zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

wegiel ogien

Wysokość wsparcia wynosi 3 000 zł.

 

Rozpatrzenie wniosku

Odmowa przyznania dodatku, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Informacja o przyznaniu dodatku następuje drogą elektroniczną, na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku braku wskazania adresu, organ przy składaniu wniosku informuje go o możliwości osobistego odebrania informacji o jego przyznaniu.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Rygor odpowiedzialności karnej

Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Zwolnienie spod egzekucji

Dodatek nie podlega egzekucji sądowej i administracyjnej. Nie podlega również zajęciu rachunku bankowego.

 

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł lub uważasz, iż istnieje zagadnienie prawne warte przeanalizowania, skontaktuj się z Redakcją. Chętnie udzielimy fachowego wsparcia.

Magdalena Kopeć

 

Magdalena Kopeć
Autor: Magdalena Kopeć
Radca prawny. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pasjonatka prawa cywilnego i psychologii.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu