zm skiba

kojs

CenyRolnicze
06 lutego 2023, Poniedziałek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.3833 EUR EUR - 4.7195 GBP GBP - 5.2764 DKK DKK - 0.6340
Archiwum


06.02.2023 14:18 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,10-9,20 zł/kg, średnia: 8,58 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

06.02.2023 MATIF: pszenica MAR23: 288,50 (+1,41%), kukurydza MAR23: 280,25 (+0,81%), rzepak MAJ23: 549,75 (+0,83%)

06.02.2023 SPRZEDAM 7 BYKÓW, mieszaniec, 800 kg, mazowieckie, sokołowski, 08-307, tel.: 501 585 849

06.02.2023 SPRZEDAM 21 BYKÓW, mieszaniec, 780 kg, wielkopolskie, poznański, 62-035, tel.: 697 072 129

06.02.2023 SPRZEDAM 50 T RZEPAKU, transport rolnika, łódzkie, wieluński, 98-346, tel.: 696 033 089

05.02.2023 KUPIĘ 1900 WARCHLAKÓW DUŃSKICH, 30 kg, wielkopolskie, rawicki, 63-910, tel.: 669 965 997

05.02.2023 SPRZEDAM 40 BYKÓW, mięsny, 700 kg, łódzkie, sieradzki, 98-200, tel.: 603 687 146

05.02.2023 SPRZEDAM 170 TUCZNIKÓW, 130-140 kg, 59%, kujawsko-pomorskie, mogileński, 88-306, tel.: 728 383 288

05.02.2023 SPRZEDAM 70 T JĘCZMIENIA PASZ., transport rolnika, opolskie, krapkowicki, 47-344, tel.: 784 574 610

05.02.2023 SPRZEDAM 30000 KURCZAKÓW BROJLERÓW, 3 kg, lubelskie, lubartowski, 21-109, tel.: 501 385 579

02.02.2023 SPRZEDAM 150 T PSZENICY PASZ., transport rolnika, zachodniopomorskie, wałecki, 78-600, tel.: 500 610 728

02.02.2023 SPRZEDAM 300 T PSZENICY KONS., transport rolnika, mazowieckie, płoński, 09-130, tel.: 737 451 050

02.02.2023 SPRZEDAM 5000 JAJ, rozmiar M, mazowieckie, Warszawa, 01-926, tel.: 537 309 780

02.02.2023 SPRZEDAM 40 T PSZENICY PASZ., transport firmowy, lubelskie, parczewski, 21-211, tel.: 663 245 743

02.02.2023 SPRZEDAM 25 T PSZENŻYTA, transport firmowy, kujawsko-pomorskie, sępoleński, 89-400, tel.: 601 371 522

01.02.2023 SPRZEDAM 30 T PSZENICY PASZ., transport firmowy, lubelskie, włodawski, 22-211, tel.: 663 245 743

01.02.2023 SPRZEDAM 10 T OWSA PASZ., transport firmowy, lubelskie, parczewski, 21-211, tel.: 663 245 743

01.02.2023 SPRZEDAM 120 T RZEPAKU, transport firmowy, dolnośląskie, strzeliński, 57-130, tel.: 609 843 046

01.02.2023 SPRZEDAM 600 T PSZENICY KONS., transport firmowy, dolnośląskie, strzeliński, 57-130, tel.: 609 843 046

01.02.2023 SPRZEDAM 165 TUCZNIKÓW, 140 kg, 58%, warmińsko-mazurskie, nowomiejski, 13-300, tel.: 517 413 854

Dodaj komunikat

agrifirm

agrifirm

Rewolucyjne zmiany dla pieszych w Kodeksie drogowym

Redakcja
ruch drogowy, prawo, zmiany przepisów

Pieszych od 21 września obowiązują nowe regulacje. Według nowych przepisów pieszy ma obowiązek korzystać z drogi dla pieszych lub drogi dla pieszych i rowerów, a w razie ich braku – z pobocza.

 

W ustawie Prawo o ruchu drogowym wprowadzono nową definicję chodnika, za którą uważa się część drogi dla pieszych przeznaczoną wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

 

Zdefiniowano drogę dla pieszych – za którą przyjmuje się drogę lub część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch oraz pełnienia innych funkcji, w szczególności zatrzymania lub postoju pojazdów; drogi do rowerów, jezdni, pobocza, chodnika, skrzyżowania.

 

Drogę dla pieszych i rowerów zdefiniowano jako drogę lub część drogi, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, przeznaczoną do ruchu pieszych, osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego.

 

Z kolei przejściem dla pieszych według nowych przepisów jest powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska, przeznaczoną do przekraczania tych części drogi przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi.

 

Wprowadzono nową definicję - przejścia sugerowanego – za którą uważa się nieoznakowane, dostosowane technicznie miejsce umożliwiające przekraczanie jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przez pieszych, niebędące przejściem dla pieszych.

 

Korzystanie z drogi przez pieszego

 

Według nowych regulacji pieszy ma obowiązek korzystać z drogi dla pieszych lub drogi dla pieszych i rowerów, a w razie ich braku – z pobocza.

 

W poprzednim stanie prawnym mógł korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych. Pieszy ma zatem więcej miejsc, w których może się swobodnie poruszać.

 

Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego.

 

Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze dla pieszych, drodze dla pieszych i rowerów lub drodze dla rowerów. W poprzednim stanie prawnym był zwolniony gdy poruszał się na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

 

Szczególna ostrożność pieszego

 

Pieszy wchodzący na jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko albo przechodzący przez te części drogi ma obowiązek zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych.

 

przejscie sugerowane kopec cenyrolnicze pl

Fot. 1. – Ustawodawca wprowadził nową definicję w ustawie -  przejście sugerowane.

 

Przejście sugerowane

 

Przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych jest dozwolone na przejściu sugerowanym albo poza przejściem sugerowanym jeżeli odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia dla pieszych, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu. Będzie to możliwe jedynie pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Ponadto przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone na przejściu dla pieszych albo przejściu sugerowanym. Pieszy ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni lub drogi dla rowerów iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni lub drogi dla rowerów. Nie ma więc pieszy pierwszeństwa na takim przejściu.

Korzystanie z drogi w tunelu lub wiadukcie

 

Ponadto jeżeli na drodze znajduje się tunel lub wiadukt dla pieszych albo pieszych i rowerów, pieszy jest obowiązany korzystać z niego.

 

Na obszarze zabudowanym na drodze dwujezdniowej pieszy, przechodząc przez jezdnię, jest zobowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.

 

Czyny zabronione dla pieszych

 

Według nowych regulacji zabrania się (pogrubione są zmiany):

1) wchodzenia na jezdnię lub drogę dla rowerów;

a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

2) przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;

3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko;

4) przebiegania przez jezdnię lub drogę dla rowerów;

5) przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów od jezdni lub drogi dla rowerów, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują;

6) korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, drodze dla rowerów, torowisku lub przejściu dla pieszych.

 

telefon przejscie kopec cenyrolnicze pl 

Fot. 2- Pieszy nie może korzystać z telefonu podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, jak i przejście dla pieszych.

  

Osoba o ograniczonej sprawności ruchowej

 

Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana korzystać z drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów lub drogi dla rowerów. Na drodze dla rowerów obowiązuje dla niej ruch prawostronny. Ponadto jest obowiązana poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

 

Wprowadzono również dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej obowiązek zachowania szczególnej ostrożności oraz korzystania z  przejazdu dla rowerów, a w przypadku jego braku – z przejścia dla pieszych albo przejścia sugerowanego, na zasadach określonych dla ruchu pieszych opisanych powyżej podczas przekraczania jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska.

 

Obowiązki kierującego

 

Kierującemu pojazdem zabrania się:

1) wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;

2) omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;

3) jazdy wzdłuż po drodze dla pieszych  lub przejściu dla pieszych, z pewnymi wyjątkami.

 

Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów, jest obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Niniejszą zasadę stosuje się odpowiednio podczas jazdy po placu, na którym, ze względu na brak wyodrębnienia jezdni i dróg dla pieszych lub dróg dla pieszych i rowerów, ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni.

 

Ruch tramwajowy a przejazd autem

 

Kierujący pojazdem ma obowiązek zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy drodze dla pieszych lub drodze dla pieszych i rowerów. Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów. Przepisy te stosuje się odpowiednio przy ruchu innych pojazdów komunikacji publicznej.

 

Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną

 

Są zobowiązani korzystać z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić.  Korzystając z drogi dla pieszych i rowerów są zobowiązani zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

 

prawo droga ruch kopec cenyrolnicze pl

 

Fot. 3 – Zaostrzono również przepisy dla osób poruszających się transportem osobowym (deskorolką, rolką, wrotkami). 

 

Warunkowe korzystanie z drogi przez rowerzystę

 

Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów.

 

Regulacje dla osób kierującym między innymi deskorolką, rolkami

 

Kierujący urządzeniem transportu osobistego jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący urządzeniem transportu osobistego, korzystając z drogi dla pieszych i rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

 

Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego urządzeniem transportu osobistego jest dozwolone wyjątkowo, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych i rowerów.

 

Małoletnie dzieci

 

Dotychczas dziecko w wieku do 7 lat mogło korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 10. rok życia. Nie dotyczyło to strefy zamieszkania. Nowa regulacja wyłączyła drogę dla pieszych.

 

Roboty drogowe

 

Pojazd wykonujący na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne powinien wysyłać żółte sygnały błyskowe. Może on pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o obowiązku jazdy na jezdni lub przy jej prawej krawędzi oraz o zatrzymaniu i postoju. Umożliwiono mu jazdę po drodze dla pieszych wyłącznie przy zachowaniu bezpieczeństwa pieszych.

 

Sankcje dla pieszych

 

Niestosowanie się do obowiązujących przepisów zagrożone jest sankcją grzywny lub karą nagany. 

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł lub uważasz, iż istnieje zagadnienie prawne warte przeanalizowania, skontaktuj się z Redakcją. Chętnie udzielimy fachowego wsparcia.

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu