kojs

skiba

CenyRolnicze
29 września 2023, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.3697 EUR EUR - 4.6356 GBP GBP - 5.3464 DKK DKK - 0.6217
Archiwum


29.09.2023 13:39 DRÓB, cena tuszki hurt: 7,30-8,30 zł/kg, średnia: 7,76 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

28.09.2023 MATIF: pszenica GRU23: 239,50 (-0,62%), kukurydza LIS23: 210,25 (-0,71%), rzepak LIS23: 445,00 (-1,60%)

25.09.2023 SPRZEDAM 21 JAŁÓWEK, mięsny, 700 kg, mazowieckie, sierpecki, 09-214, tel.: 726 587 916

25.09.2023 SPRZEDAM 40 TUCZNIKÓW, 125 kg, 58%, łódzkie, sieradzki, 98-275, tel.: 724 119 112

25.09.2023 SPRZEDAM 3 T ŻYTA PASZOWEGO, transport rolnika, mazowieckie, zwoleński, 26-704, tel.: 692 861 035

25.09.2023 SPRZEDAM 500 JAJ, rozmiar L, wielkopolskie, koniński, 62-570, tel.: 697 740 131

Dodaj komunikat

kowalczyk

agrifirm

Kontrola graniczna produktów ekologicznych – ważne informacje dla importerów

Redakcja

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące kontroli granicznej importowanych z państw trzecich produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji (zwanych dalej „produktami ekologicznymi”). Kontrole graniczne produktów ekologicznych należą do kompetencji organów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHAR-S), które kontrolują towary w zakresie spełniania wymagań wynikających z przepisów o produktach ekologicznych. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) przeprowadzają graniczną kontrolę sanitarną tych produktów w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Szczegółowe informacje dotyczące kontroli produktów ekologicznych znajdują się na stronie internetowej IJHAR-S.

Przesyłki produktów ekologicznych są kontrolowane przy przywozie w wyznaczonych punktach kontroli granicznej (BCP). Kontrole te są rejestrowane w systemie TRACES-NT.

System TRACES-NT umożliwia właściwym organom niezależne działanie w zakresie wypełniania i podpisywania dokumentów CHED-D i świadectw COI. Świadectwo COI jest zatwierdzane (finalizowane) przez właściwy organ IJHAR-S, a dokument CHED-D przez właściwy organ PIS.

Aby organ PIS mógł zakończyć kontrolę i sfinalizować dokument CHED-D konieczne jest odpowiednie postępowanie przez importera – pierwszego odbiorcę.

 

 

Pierwszy odbiorca potwierdza przesyłkę w polu 31 świadectwa COI po zakończeniu wszystkich czynności kontrolnych przez obie inspekcje IJHAR-S oraz PIS – po fizycznym odbiorze przesyłki. Wtedy dokument COI otrzymuje finalny status.

Potwierdzenie przesyłki przed zakończeniem kontroli sanitarnej blokuje możliwość sfinalizowania dokumentów CHED-D w systemie TRACES-NT i uniemożliwia zakończenie kontroli oraz późniejszą odprawę towaru. System uniemożliwia również zmianę statusu COI – także przez administratora systemu w Komisji Europejskiej.

Powyższe dotyczy produktów objętych obowiązującymi bezpośrednio rozporządzeniami lub decyzjami unijnymi, które określają szczególne warunki przywozu dla wskazanych w tych przepisach towarów. Przykładowo dotyczy to produktów wymienionych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/1793 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie tymczasowego zwiększenia kontroli urzędowych i środków nadzwyczajnych regulujących wprowadzanie do Unii niektórych towarów z niektórych państw trzecich (…) (Dz. Urz. UE L 277 z 29.10.2019, str. 89, z późn. zm.).

Kontrole te są przeprowadzane na zasadach określonych w przepisach 47–64 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego (…) (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. L 95 z 07.04.2017, str. 1) oraz w rozporządzeniach delegowanych i wykonawczych wydanych na jego podstawie.

 

Źródło: GIS

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu