kojs

skiba

CenyRolnicze
06 października 2022, Czwartek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.8989 EUR EUR - 4.8445 GBP GBP - 5.5303 DKK DKK - 0.6512
Archiwum


06.10.2022 MATIF: pszenica GRU22: 345,00 (-2,20%), kukurydza LIS22: 337,25 (-0,44%), rzepak LIS22: 616,75 (-2,53%)

06.10.2022 SPRZEDAM 200 T PSZENŻYTA, transport firmowy, lubelskie, lubelski, 24-224, tel.: 781 745 769

06.10.2022 SPRZEDAM 150 TUCZNIKÓW, 135-140 kg, 58%, warmińsko-mazurskie, nowomiejski, 13-300, tel.: 517 413 854

05.10.2022 14:12 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,20-9,20 zł/kg, średnia: 8,69 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni)

05.10.2022 SPRZEDAM 3 BYKI, mięsny, 800 kg, wielkopolskie, słupecki, 62-410, tel.: 600 417 918

04.10.2022 SPRZEDAM 100 T PSZENICY KONS., transport firmowy, dolnośląskie, oławski, 55-216, tel.: 606 780 248

03.10.2022 SPRZEDAM 300 TUCZNIKÓW, 125-130 kg, 58%, wielkopolskie, ostrowski, 63-430, tel.: 604 101 831

03.10.2022 SPRZEDAM 130 T PSZENICY KONS., transport firmowy, wielkopolskie, wągrowiecki, 62-291, tel.: 504 637 371

03.10.2022 SPRZEDAM 40 T ŻYTA PASZ., transport firmowy, wielkopolskie, leszczyński, 64-150, tel.: 607 947 247

03.10.2022 SPRZEDAM 5 BYKÓW, mięsny, 700 kg, małopolskie, tatrzański, 34-425, tel.: 698 197 928

03.10.2022 SPRZEDAM BYKA, mięsny, 800 kg, dolnośląskie, milicki, 56-300, tel.: 535 289 547

03.10.2022 SPRZEDAM 30 BYKÓW, mięsny, 750 kg, wielkopolskie, turecki, 62-710, tel.: 782 540 383

02.10.2022 SPRZEDAM 300 T PSZENICY PASZ., transport firmowy, lubelskie, świdnicki, 21-050, tel.: 602 703 849

01.10.2022 SPRZEDAM 20 T PSZENICY PASZ., transport firmowy, lubelskie, parczewski, 21-211, tel.: 663 245 743

01.10.2022 SPRZEDAM 30 T PSZENŻYTA, transport firmowy, lubelskie, parczewski, 21-211, tel.: 663 245 743

Dodaj komunikat

kowalczyk

agrifirm

Kontrola graniczna produktów ekologicznych – ważne informacje dla importerów

Redakcja

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące kontroli granicznej importowanych z państw trzecich produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji (zwanych dalej „produktami ekologicznymi”). Kontrole graniczne produktów ekologicznych należą do kompetencji organów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHAR-S), które kontrolują towary w zakresie spełniania wymagań wynikających z przepisów o produktach ekologicznych. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) przeprowadzają graniczną kontrolę sanitarną tych produktów w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Szczegółowe informacje dotyczące kontroli produktów ekologicznych znajdują się na stronie internetowej IJHAR-S.

Przesyłki produktów ekologicznych są kontrolowane przy przywozie w wyznaczonych punktach kontroli granicznej (BCP). Kontrole te są rejestrowane w systemie TRACES-NT.

System TRACES-NT umożliwia właściwym organom niezależne działanie w zakresie wypełniania i podpisywania dokumentów CHED-D i świadectw COI. Świadectwo COI jest zatwierdzane (finalizowane) przez właściwy organ IJHAR-S, a dokument CHED-D przez właściwy organ PIS.

Aby organ PIS mógł zakończyć kontrolę i sfinalizować dokument CHED-D konieczne jest odpowiednie postępowanie przez importera – pierwszego odbiorcę.

 

 

Pierwszy odbiorca potwierdza przesyłkę w polu 31 świadectwa COI po zakończeniu wszystkich czynności kontrolnych przez obie inspekcje IJHAR-S oraz PIS – po fizycznym odbiorze przesyłki. Wtedy dokument COI otrzymuje finalny status.

Potwierdzenie przesyłki przed zakończeniem kontroli sanitarnej blokuje możliwość sfinalizowania dokumentów CHED-D w systemie TRACES-NT i uniemożliwia zakończenie kontroli oraz późniejszą odprawę towaru. System uniemożliwia również zmianę statusu COI – także przez administratora systemu w Komisji Europejskiej.

Powyższe dotyczy produktów objętych obowiązującymi bezpośrednio rozporządzeniami lub decyzjami unijnymi, które określają szczególne warunki przywozu dla wskazanych w tych przepisach towarów. Przykładowo dotyczy to produktów wymienionych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/1793 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie tymczasowego zwiększenia kontroli urzędowych i środków nadzwyczajnych regulujących wprowadzanie do Unii niektórych towarów z niektórych państw trzecich (…) (Dz. Urz. UE L 277 z 29.10.2019, str. 89, z późn. zm.).

Kontrole te są przeprowadzane na zasadach określonych w przepisach 47–64 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego (…) (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. L 95 z 07.04.2017, str. 1) oraz w rozporządzeniach delegowanych i wykonawczych wydanych na jego podstawie.

 

Źródło: GIS

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu