kps

kowalczyk

CenyRolnicze
20 maja 2022, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.3832 EUR EUR - 4.6366 GBP GBP - 5.4735 DKK DKK - 0.6230
Archiwum


20.05.2022 13:53 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,50-9,60 zł/kg, średnia: 9,06 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

20.05.2022 MATIF: pszenica WRZ22-420,75 (-0,36%), kukurydza CZE22-360,25 (-0,83%), rzepak SIE22-830,00 (+0,64%) [euro/t]

20.05.2022 SPRZEDAM 6000 T KUKURYDZY, transport firmowy, wielkopolskie, Poznań, 61-116, tel.: 601 551 563

19.05.2022 SPRZEDAM 150 T RZEPAKU, transport rolnika, małopolskie, Kraków, 30-693, tel.: 576 336 893

19.05.2022 SPRZEDAM 90 TYS. JAJ, M, mazowieckie, żuromiński, 09-300, tel.: 516 169 571

19.05.2022 SPRZEDAM 90 TYS. JAJ, L, mazowieckie, żuromiński, 09-300, tel.: 516 169 571

18.05.2022 SPRZEDAM 150 T PSZENICY PASZOWEJ, transport firmowy, lubelskie, krasnostawski, 21-060, tel.: 665 933 343

18.05.2022 SPRZEDAM 50 T PSZENICY PASZOWEJ, transport firmowy, mazowieckie, sierpecki, 09-213, tel.: 502 844 456

18.05.2022 SPRZEDAM 30-35 T PSZENŻYTA, transport firmowy, wielkopolskie, śremski, 63-140, tel.: 781 791 728

18.05.2022 SPRZEDAM 25 T PSZENICY KONS., transport firmowy, łódzkie, łowicki, 99-413, tel.: 605 061 691

18.05.2022 SPRZEDAM 20-25 T PSZENICY KONS., transport firmowy, lubelskie, krasnostawski, 22-351, tel.: 605 131 876

18.05.2022 SPRZEDAM 35 T PSZENICY KONS., transport firmowy, małopolskie, bocheński, 32-709, tel.: 796 878 786

18.05.2022 SPRZEDAM 30-35 T PSZENICY KONS., transport firmowy, wielkopolskie, śremski, 63-140, tel.: 781 781 728

18.05.2022 SPRZEDAM 60 T PSZENICY KONS., transport firmowy, podlaskie, białostocki, 18-112, tel.: 507 322 926

18.05.2022 SPRZEDAM 500 JAJ, M, wielkopolskie, kolski, 62-600, tel.: 663 755 878

16.05.2022 SPRZEDAM 150 T PSZENICY PASZOWEJ, transport firmowy, wielkopolskie, gnieźnieński, 62-240, tel.: 696 877 682

16.05.2022 SPRZEDAM 50 T PSZENICY KONS., transport firmowy, dolnośląskie, legnicki, 59-225, tel.: 509 229 704

16.05.2022 SPRZEDAM 30 BYKÓW, mieszaniec, 700 kg, wielkopolskie, gnieźnieński, 62-220, tel.: 691 156 465

Dodaj komunikat

agrifirm

agrifirm

Pomoc finansowa dla Kół Gospodyń Wiejskich

Magdalena Kopeć
kgw, dotacje

Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. wprowadzono korzystne rozwiązania dla istniejących, jak i nowoutworzonych kół gospodyń wiejskich. Od 2018 roku koła mogą wnioskować o przyznanie pomocy finansowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ich celów statutowych. W tym roku nabór wniosków ruszył 1 kwietnia i zakończy się 30 września 2022 roku, ale może zakończyć się wcześniej, jeśli pula środków wyczerpie się. W obecnym roku budżet wynosi 70 mln zł.

 

Warunki przyznania dotacji

 

By otrzymać dotację koło musi spełnić następujące warunki:

- posiadać minimum 10 członków;

- być wpisanym do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich;

- prawidłowo wypełnić wniosek i złożyć go do Kierownika ARMiR właściwego dla siedziby koła przed upływem terminu zakończenia naboru;

- planowaną pomoc przeznaczyć na cele statutowe koła.

 

Cele statutowe koła

 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy do celów KGW można zaliczyć:

- działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;

- działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;

- inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

- upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;

- reprezentacja interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;

- rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

 

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy finansowej z budżetu państwa reguluje obecnie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich z dnia 9 sierpnia 2021 roku.

 

Wysokość dotacji

 

Wysokość dotacji uzależniona jest od liczby członków koła i wynosi:

- 5 000,00 zł dla kół posiadających mniej niż 30 członków;

- 6 000,00 zł dla kół posiadających od 31 do 75 członków,

- 7 000,00 zł dla kół posiadających powyżej 75 członków.

 

Ważne! W przypadku zmiany liczby członków należy najpierw złożyć wniosek o wpis  koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich w zakresie aktualizacji liczby członków koła, a następnie wniosek o przyznanie pomocy finansowej dla koła.

 

Wypełnienie wniosku

Prawidłowo wypełniony wniosek zawiera:

1) nazwę koła oraz jego siedzibę i adres;

2) numer, pod którym koło zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) koła;

4) numer REGON koła;

5) kwotę wnioskowanej dotacji;

6) aktualną liczbę członków koła na dzień składania wniosku;

7) numer rachunku bankowego koła, na który zostanie wypłacona pomoc;

8) oświadczenie koła o przyjęciu zobowiązań wskazanych w § 2 Rozporządzenia - w zakresie wykorzystania pomocy na realizację zadań statutowych, przedłożenia sprawozdania z wydatkowania pomocy, zwrotu pomocy - w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, niewykorzystania pomocy w terminie lub niedokonania rozliczenia dotacji, jak i przechowywania dokumentów księgowych oraz innych dokumentów;

9) datę i podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu koła.

 

Aktualny druk -  kliknij. 

 

Przyjęcie wniosku

 

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie ARMIR lub wysłać listem poleconym. Istnieje również możliwość złożenia wniosku przez platformę ePUAP. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, ARMiR powiadomi o konieczności dokonania korekty wniosku.

 

Przyznanie środków finansowych następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Dyrektora Oddziału Regionalnego ARMiR za pośrednictwem Kierownika Biura Powiatowego ARMiR.

 

kgw kopec wnioski cenyrolnicze pl

Fot.: Za datę złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy finansowej dla KGW uważa się datę wpływu tego wniosku do ARMiR.

 

Rozliczenie dotacji

 

Wydatkowanie środków musi być zgodne z celami koła. Dotacja musi zostać wykorzystana przez KGW do 31 grudnia 2022 roku. Każdy wydatek musi być udokumentowany fakturą lub rachunkiem. Rozliczenie dotacji następuje do dnia 31 stycznia następnego roku na specjalnym formularzu przekazywanym ARMiR.

Sprawozdanie zawiera:

1) wskazanie kwoty otrzymanej pomocy;

2) wskazanie kwoty wykorzystanej pomocy;

3) opis zadań statutowych koła, zrealizowanych z otrzymanej pomocy;

4) wskazanie niewykorzystanej kwoty pomocy podlegającej zwrotowi.

 

Rozliczenie dotacji (zgodnie z § 7 ust. 6 rozporządzenia) następuje w formie zawiadomienia o przyjęciu sprawozdania z wydatkowania pomocy przez koło gospodyń wiejskich.

 

W przypadku niewykorzystania wypłaconej pomocy oraz w przypadku jej wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości, KGW jest zobowiązane do zwrotu środków.

 

Obowiązek przechowywania dokumentacji

 

KGW jest zobowiązane przechowywać dokumenty do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozliczyło pomoc za dany rok, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia – także ich udostępniania na żądanie kierownika biura powiatowego ARMiR.

 

Obowiązek podatkowy

 

Koło spełniające kilka kryteriów określonych w art. 24 ustawy może prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Zasady jej prowadzenia zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich z dnia 7 stycznia 2019 r. 

 

Uproszczona ewidencji zwalnia z obowiązku sporządzania corocznego sprawozdania finansowego. Koło zobowiązane jest wówczas do wypełnienia i złożenia w Urzędzie Skarbowym CIT- 8. Zarówno w ewidencji, jak i deklaracji CIT- 8 należy w sposób prawidłowy wykazać otrzymaną pomoc finansową z ARMiR.

 

Opracowano między innymi na podstawie informacji ARMiR zamieszczonych na stronie gov.pl.

 

 

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, masz jakieś pytania dotyczące dotacji dla kół gospodyń wiejskich lub inne z zakresu prawa, skontaktuj się z Redakcją. Chętnie udzielimy fachowego wsparcia.

 

Magdalena Kopeć
Autor: Magdalena Kopeć
Radca prawny. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pasjonatka prawa cywilnego i psychologii.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu