kowalczyk

kojs

CenyRolnicze
28 września 2021, Wtorek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.9546 EUR EUR - 4.6192 GBP GBP - 5.4061 DKK DKK - 0.6212
Archiwum


28.09.2021 SPRZEDAM 4 JAŁÓWKI, mięsny, 600 kg, wielkopolskie, krotoszyński, 63-708, tel.: 667 587 590

27.09.2021 12:30 DRÓB, cena tuszki hurt: 5,00-5,80 zł/kg, średnia: 5,42 zł/kg (na podstawie informacji z 13 ubojni)

27.09.2021 MATIF: pszenica GRU21-253,25 (0,00%), kukurydza LIS21-225,00 (+0,67%), rzepak LIS21-625,50 (+0,97%) [euro/t]

27.09.2021 KUPIĘ 30 TON SALETROSANU, transport firmowy, lubelskie, kraśnicki, 23-200, 669 790 970

27.09.2021 SPRZEDAM 30 TON KUKURYDZY, transport firmowy, wielkopolskie, krotoszyński, 63-708, 666 087 603

24.09.2021 SPRZEDAM 250 TON KUKURYDZY, transport firmowy, małopolskie, oświęcimski, 32-641, 500 090 429

24.09.2021 SPRZEDAM 2 KROWY, 650 kg, mazowieckie, ostrołęcki, 07-430, tel.: 605 320 863

23.09.2021 SPRZEDAM 16000 JAJ, rozmiar: M, kuj.-pom., nakielski, 89-115, tel.: 667 564 308

Dodaj komunikat

agrifirm

ph konrad

Co musisz wiedzieć o rachunkowości rolniczej

Hanna Krugiełka

Dzisiejsze czasy wymuszają na farmerach posiadanie umiejętności wykraczających daleko poza samo rolnictwo. Współczesny rolnik stał się przedsiębiorcą, zarządcą, ekonomistą. Posiadanie wiedzy z zakresu rachunkowości pomaga nie tylko w bieżących kalkulacjach, ale także prowadzeniu biznesplanów, staraniu się o dofinansowania oraz kredyty. Rachunkowość rolna to szeroka dziedzina wiedzy, jednak jest kilka rzeczy na które warto zwrócić uwagę.


Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym czy nawet domowym staje się coraz bardziej popularne, pomimo wciąż występujących obaw przed jej prowadzeniem. W niektórych sytuacjach jest wręcz konieczne.

 

Czym jest rachunkowość rolnicza

 

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym jest rachunkowością branżową, dlatego uwzględnia cechy specyficzne dla działalności rolniczej. Określa się ją jako system ewidencji gospodarczej ujmujący w liczbach procesy zaopatrzenia, produkcji i zbytu oraz wyniki działalności gospodarczej, procesy dystrybucji, spożycia, akumulacji i inne, towarzyszące im zjawiska finansowe związane z ruchem należności i zobowiązań określonej rolniczej jednostki gospodarczej.

 

rachunkowosc 1

 

Rachunkowość rolnicza kiedyś

 

Rachunkowość rolnicza to dyscyplina z wielowiekowymi tradycjami, uwarunkowanymi historycznie. W jej skład wchodziły: księgowość, kalkulacje rolnicze, sprawozdawczość, pozaksięgowe obliczanie kosztów. Niekiedy do rachunkowości rolniczej zaliczano również analizę działalności rolniczej jednostki gospodarczej.

 

 

W ciągu ostatnich lat analiza finansowa klasyfikowana jest jako samodzielna dyscyplina praktyczna i naukowa, natomiast kalkulacje rolnicze to obecnie jeden z elementów rolniczego rachunku ekonomicznego.

 

Rachunkowość rolna dziś

 

Rachunkowość określa się jako system gromadzenia oraz przetwarzania informacji dotyczący konkretnej jednostki gospodarczej lub organizacyjnej.

Z punktu widzenia zakresu gromadzonych informacji i zadań, które rachunkowość pełni w praktyce działalności przedsiębiorstw i w systemie informacyjnym możemy podzielić ją na:

- rachunkowość zarządczą,

- rachunkowość finansową,

- rachunkowość podatkową.

Rachunkowość zarządcza ma na celu dostarczenie kierownictwu informacji o efektywności i skuteczności realizacji wyznaczonych planów działalności. Bardzo to ułatwia kierowanie gospodarstwem. W tej rachunkowości ważnym elementem jest analiza wyników, która pozwala na śledzenie odchylenia realizowanych wyników od zaplanowanych. W tym przypadku nie obowiązują restrykcyjne uwarunkowania prawne. Wybór zakresu rachunkowości oraz mierników tworzonych w jej ramach zależy od własnych potrzeb i upodobań. Ten rodzaj rachunkowości dostarcza nie tylko danych finansowych, ale także niefinansowych, czyli ilościowych i wartościowych.

 

rachunkowosc 2

 

Według informacji podanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego rolnik, który chce aby jego gospodarstwo było dostosowane do zasad gospodarki rynkowej powinien spełnić następujące warunki umożliwiające skuteczne zarządzanie:

- powinien znać i rozumieć zasady i ograniczenia funkcjonowania gospodarstwa,

- posiadać umiejętność sporządzania długo- i krótkoterminowych planów, opartych na znajomości możliwości technicznych i finansowych gospodarstwa,

- prowadzić rachunkowość zapewniającą właściwą kontrolę realizacji planów,

- posiadać znajomość istniejącego stanu gospodarstwa na podstawie analiz uzyskanych z prowadzonej rachunkowości.

Dostosowanie się do powyższych zasad, zapewni skuteczne zarządzanie gospodarstwem oraz wpłynie na wyeliminowanie często popełnianych błędów w kierowaniu nim. W związku z tym, tak bardzo ważne jest dysponowanie dużą ilością informacji na temat bieżącej kondycji gospodarstwa. Właśnie ten problem rozwiązywany jest przez prowadzenie w gospodarstwie rachunkowości.

WODR podkreśla, ze należy zwrócić szczególną uwagę na jakość danych rejestrowanych podczas prowadzenia rachunkowości, gdyż od tego zależy prawdziwość analizy działalności gospodarstwa rolniczego, a także trafność podejmowania decyzji.

Rachunkowość finansowa informuje o stanie finansowo-majątkowym przedsiębiorstwa i jego wynikach ekonomicznych., m.in. wyniku finansowym. Informacje przekazywane są głównie na zewnątrz. Ten rodzaj rachunkowości reguluje w Polsce ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Ustawowy obowiązek prowadzenia rachunkowości dotyczy gospodarstw rolnych posiadających osobowość prawną i podlega zewnętrznej kontroli finansowej. Sprawozdania finansowe tworzy się według zasad określonych przez ustawę. Mają one jednolity format i w przypadku spółek giełdowych muszą być ujawniane.

 

rachunkowosc 3

 

Rachunkowość podatkowa jest odmianą rachunkowości finansowej. Podstawą prawną tej rachunkowości są regulacje prawa finansowego, a celem ustalenie podstawy do wymiaru zobowiązań podatkowych. Ta odmiana rachunkowości jest znacznie trudniejsza, ponieważ przepisy podatkowe oraz inne liczne obowiązki nakładane na podatnika są często zmieniane.  Według informacji WODR ta niestabilność prawa podatkowego jest istotną przeciwnością dla rozwoju sektora prywatnego.

Chociaż w tej chwili przychody z działalności rolniczej nie są opodatkowane, wszystko wskazuje na to, że już wkrótce to opodatkowanie nastąpi. Wprowadzi to obowiązkową rachunkowość dla osób prowadzących działalność rolniczą. Będzie to przełomem dla rolników przyzwyczajonych do tego, ze nie są zobowiązani do prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji rachunkowej. System obowiązujący w rolnictwie opiera się w tej chwili tylko na podatku rolnym, którego podstawą są posiadane przez farmera zasoby użytków rolnych wyrażone w hektarach przeliczeniowych.

W obecnym systemie prawnym, obciążenie podatkowe, zależne od dochodu spoczywa na rolnikach prowadzących działalność gospodarczą oraz na tych, którzy prowadzą działy specjalne produkcji rolnej.

 

rachunkowosc 4

 

Rolnicy, którzy w roku podatkowym uzyskują przychód z prowadzonej działalności gospodarczej nieprzekraczający 10 000 zł i jednocześnie posiadający gospodarstwo o łącznej powierzchni ponad 1 ha lub ha przeliczeniowy oraz wykonujący tę działalność osobiście lub z udziałem członków rodziny, mają możliwość prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów Przeznaczonej dla Rolników (PKPiRPdR). Księga ta opiera się na uproszczonych zasadach, przez co jest stosunkowo prostą ewidencją rachunkową. Prowadzący podaje w niej tylko takie pozycje jak: data zdarzenia, numer dowodu księgowego, kwota przychodu oraz kwota wydatku.

 

O czym koniecznie trzeba wiedzieć

 

Obowiązkowo rachunkowość muszą prowadzić rolnicy, którzy korzystają z pomocy w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Do dokonywania wpisów wystarczy zwykły zeszyt, w którym regularnie będą wprowadzane wpływy i wydatki. Wpisów dokonuje się na podstawie dowodów zakupu lub wpłat takich jak np. rachunki czy opłaty bankowe. W przypadku prowadzenia rachunkowości w ramach PROW wpisów dokonuje się przez 5 lat od dnia podpisania umowy. Prowadząc taką rachunkowość możemy ocenić, czy decyzje dotyczące zakupów w gospodarstwie są słuszne, czy można na czymś zaoszczędzić, czy wpływają na poprawę ekonomiki danego gospodarstwa. Ponadto można sprawdzić, czy gospodarstwo wywiązuje się z podjętych w biznesplanie działań.

Prowadzenie takiej rachunkowości może przydać się w momencie starania się o kredyt na poczet przyszłych inwestycji.

  • Zasady ubiegania się o kredyt wprawdzie nie wymagają prowadzenia rachunkowości, natomiast rolnik może bardzo skorzystać z jej dobrodziejstw na przykład w przypadku oceny wyników ekonomicznych gospodarstwa - mówi redakcji pracownik ARiMR.

 

Chociaż rachunkowość może wydać się trudna, warto poznać jej zasady, chociażby dlatego, aby samemu móc kontrolować to co dzieje się w budżecie gospodarstwa.

 

Już za tydzień o koniecznej rachunkowości w poszczególnych PROW.

 

Źródła:

  1. Newsletter WODR – lipiec 2021
  2. Informacje otrzymane z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa
  3. https://www.wodr.poznan.pl/baza-informacyjna/ekonomika/rachunkowo-rolnicza/item/2361-rachunkowo%C5%9B%C4%87-w-gospodarstwie-rolnym
  4. https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-na-wsi/5187400,Czy-rolnik-placi-podatek-dochodowy-Definicja-dzialalnosci-rolniczej-w-PIT.html

 

Hanna Krugiełka
Autor: Hanna Krugiełka
Hanna Krugiełka - absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu, kilkuletni pracownik jednostek państwowych związanych z rolnictwem. Entuzjastka rolnictwa ekologicznego, miłośniczka przyrody. Pasjonatka sztuki słowa i praktykująca ją w różnych dziedzinach..

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Wszystkie artykuły autora
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu