kojs

kowalczyk

CenyRolnicze
11 maja 2021, Wtorek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.7514 EUR EUR - 4.5628 GBP GBP - 5.3050 DKK DKK - 0.6137
Archiwum


11.05.2021 MATIF: pszenica WRZ21-226,75 (+ 1,45%), kukurydza CZE21-258,50 (+0,68%), rzepak SIE21-543,25 (+2,11%) [euro/t

10.05.2021 13:06 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,70-7,10 zł/kg, średnia: 6,95 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

Dodaj komunikat

ph konrad

ph konrad

Tylko 400 mln zł na dopłaty do ubezpieczeń rolniczych. Rząd nie da więcej, bo walczy z COVID-19

Redakcja

W ustawie budżetowej na rok 2021, na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarczych zaplanowano wydatki na poziomie 400 mln zł. To najmniejsza pula środków od 2017 r.

 

Z informacji NIK o wynikach kontroli za 2018, 2019 z wykonania budżetu państwa w częściach 32 - Rolnictwo, 33 - Rozwój wsi, 35 - Rynki rolne wynika, iż wydatki państwa w tym zakresie w poprzednich latach kształtowały się na poziomie 396 152,3 tys. zł w 2017 r., 449 914,8 tys. zł w 2018 r. oraz 459 615,5 tys. zł w 2019 r. - Pandemia COVID-19 znacząco pogorszyła sytuację gospodarczą w rolnictwie, ponadto zgodnie z zapowiedzią Rządu RP w tym oraz kolejnym roku nie będzie środków finansowych na pomoc w przypadku ewentualnych szkód w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że już jesienią 2020 r. pojawiały się problemy dotyczące zawierania umów ubezpieczenia upraw z dofinansowaniem z budżetu państwa, słuszne są obawy środowiska rolniczego o przeznaczeniu niedostatecznej ilości środków na ten cel w ustawie budżetowej na rok 2021 – pisze w interpelacji do ministra rolnictwa poseł Zbigniew Ziejewski.

 

Wg posła PSL, mając na uwadze informacje o podjęciu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi działań zmierzających do opracowania i wdrożenia nowej koncepcji systemu ubezpieczeń rolniczych, do momentu jego wprowadzenia nacisk powinien być kładziony na zwiększenie skuteczności oddziaływania dopłat do ubezpieczenia, w tym poprzez zabezpieczenie środków finansowych w ustawie budżetowej w dostatecznym stopniu. W opinii parlamentarzysty, biorąc pod uwagę kwoty z lat poprzednich a także mając świadomość obecnie ciężkiej sytuacji rolnictwa i poniesionych strat, zdaniem rolników zaplanowana na ten rok wartość 400 mln zł będzie niewystarczająca.

 

W odpowiedzi na wystąpienie Ziejewskiego, wiceminister Ryszard Bartosik poinformował, iż w przyjętej przez Sejm RP w dniu 20 stycznia 2021 r. ustawie budżetowej na 2021 r. na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zaplanowane zostały środki w wysokości 400 mln zł. - Wysokość środków na dopłaty do składek ubezpieczenia możliwych do zaangażowania w ramach ustaw budżetowych na poszczególne lata związana jest z panującą w danym czasie sytuacją gospodarczą. Dlatego uwzględniając obecnie występującą epidemię COVID-19, wydatki budżetu państwa kierowane są w głównej mierze na przeciwdziałanie wystąpieniu skutków epidemii, w tym w rolnictwie. Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że aktualnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace analityczne mające na celu wskazanie kierunków zmian w systemie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na przyszłe lata. Celem głównym planowanych zmian jest zaproponowanie rozwiązań zwiększających efektywność i racjonalność wydatkowania środków budżetowych i unijnych możliwych do zaangażowania w produkty ubezpieczeniowe oferowane rolnikom i poszerzenie ich listy, tak aby stały się składnikiem szerszej konstrukcji systemu zarządzania ryzykiem w polskim rolnictwie – napisał Ryszard Bartosik.

 

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu