Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
24 lutego 2021, Środa.
Kursy walut: USD USD - 3.7145 EUR EUR - 4.5176 GBP GBP - 5.2607 DKK DKK - 0.6075
Archiwum
24.02.2021 MATIF: pszenica MAR21 - 245,25 (+ 1,87%), kukurydza MAR21 - 229,50 (- 0,11%), rzepak MAJ21 - 484,50 (+ 2,65%) [euro/tona] +++ +++ +++ 24.02.2021 13:09 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,70 - 6,40 zł/kg, średnia: 6,02 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++ +++ +++ +++

GUS: W ubiegłym roku wzrosły dochody rolników

Redakcja

Według Głównego Urzędu Statystycznego, wzrost cen krajowych w 2019 r. wpłynął korzystnie na sytuację ekonomiczną producentów rolnych, zwłaszcza specjalizujących się w produkcji roślinnej. Dochód przedsiębiorcy rolnego w ub.r. był wyższy niż w 2018 r. o 8,4 proc. i wyniósł 44 217 złotych.

 

Sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych poprawiła się w stosunku do 2018 roku. Szacowany, na podstawie danych gromadzonych w systemie Polski FADN, dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w 2019 r. wyniósł 43745 zł i był wyższy o blisko 15% w stosunku do roku 2018.

 

Zwiększenie dochodu było efektem zwiększenia wartości produkcji o 30,7% przy wyższych kosztach ogółem o 32,4% i większych o 13,4% dopłatach do działalności operacyjnej. Sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych jest uzależniona od ich wielkości ekonomicznej i typu rolniczego.

 

 

Koniunktura w polskim rolnictwie w 2019 r. kształtowała się przede wszystkim pod wpływem zmian cen na europejskich i światowych rynkach rolnych. Zachodzące w ciągu całego roku zmiany krajowych cen produktów rolnych wpływały na poprawę lub pogorszenie sytuacji finansowej gospodarstw w zależności od kierunku ich specjalizacji. W 2019 r., wzrost cen wpłynął korzystnie na sytuację producentów zbóż, ziemniaków, drobiu i świń. W niewielkim stopniu poprawiła się sytuacja producentów mleka. W przypadku warzyw i owoców wzrost cen zdecydował o znacznie wyższej wartości produkcji, pomimo niższych zbiorów. Wzrost cen krajowych wpłynął korzystnie na sytuację ekonomiczną producentów rolnych (wzrost produkcji globalnej w cenach bieżących o 7,0%) z przewagą dla specjalizujących się w produkcji roślinnej (wzrost o 11,8% w porównaniu do 2018 r.). Tempo wzrostu wartości globalnej produkcji zwierzęcej było znacznie mniejsze (o 2,9%).

 

Wyniki finansowe gospodarstw rolnych uzależnione są przede wszystkim od efektywności i kierunku produkcji, płatności bezpośrednich oraz dodatkowego wsparcia na wybranych rynkach w określonych szczególnych warunkach. Na koniunkturę w rolnictwie wpływały czynniki produkcyjne, ekonomiczne, sytuacja na zagranicznych rynkach rolnych, zmiany popytu na wybrane artykuły rolno-spożywcze związane ze zmianami nawyków żywieniowych.

 

W 2019 r. dochód przedsiębiorcy rolnego wyliczony na podstawie rachunków ekonomicznych rolnictwa (RER) był wyższy niż w roku poprzednim o 8,4% i wyniósł 44 217 złotych. W 2019 r. uwarunkowania rynkowe produkcji rolniczej, wyraźnie poprawiły się w porównaniu z rokiem poprzednim. Szacuje się, że przy znacznie wyższym wzroście cen produktów rolnych sprzedawanych przez gospodarstwa indywidualne (o 15,1%) od wzrostu przeciętnych cen towarów i usług zakupywanych na cele bieżącej produkcji rolniczej i na cele konsumpcyjne i inwestycyjne (o 3,2%) wskaźnik relacji cen – „nożyce cen" był znacznie korzystniejszy dla producentów rolnych niż rok wcześniej i wynosił 111,6 wobec 94,4 w 2018 roku.

 

W generowaniu bieżącego wyniku finansowego gospodarstw rolnych jak zwykle miały udział płatności bezpośrednie oraz dodatkowe wsparcie w szczególnych warunkach, występujących na niektórych rynkach. Wyniki ekonomiczne gospodarstw uzależnione przede wszystkim od efektywności i kierunku produkcji były zróżnicowane. Na koniunkturę w rolnictwie wpływały czynniki produkcyjne, zmiany nawyków żywieniowych ludności i związane z tym zwiększenie popytu na preferowane przez konsumentów artykuły rolno-spożywcze, jak również w znacznym stopniu sytuacja na zagranicznych rynkach rolnych.

 

Według danych szacunkowych z FADN, opracowanych w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego zwiększył się w porównaniu z rokiem poprzednim o 5,6% i wynosił 43745 złotych. W 2019 r. 1,4 mln gospodarstw rolnych użytkowało 14,6 mln użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej i utrzymywało 9961,0 tys. sztuk dużych zwierząt gospodarskich. Tempo zmian struktury obszarowej gospodarstw było nadal powolne. Pomimo specjalizacji i koncentracji produkcji utrzymuje się duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych. Ponad połowę stanowią gospodarstwa najmniejsze, tj. o powierzchni użytków rolnych do 5 ha. Przy tym znaczna ich część charakteryzuje się niskim potencjałem ekonomicznym i efektywnością produkcji.

 

Źródło: GUS

Może zainteresuje Cię również:

Wg GUS przeciętny dochód w rolnictwie wzrósł o pon

Dzisiaj Główny Urząd Statystyczny opublikował obwieszczenie

Coraz wyższe dochody duńskich rolników. Szczególni

Według statystyk Narodowego Urzędu Statystycznego, dochód br

Po interwencji UOKiK, sieci handlowe wypłacają rol

Trwają postępowania UOKiK, w których badane są formy wykorzy