Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
14 kwietnia 2021, Środa.
Kursy walut: USD USD - 3.8065 EUR EUR - 4.5552 GBP GBP - 5.2513 DKK DKK - 0.6125
Archiwum
14.04.2021 MATIF: pszenica MAJ21 - 220,75 (+ 1,49%), kukurydza CZE21 - 221,00 (+ 1,26%), rzepak MAJ21 - 507,00 (+ 0,35%) [euro/tona] +++ +++ 14.04.2021 13:06 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,70 - 6,50 zł/kg, średnia: 5,98 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni) +++

Znamy konkretne stawki pomocy po koronawirusie dla właścicieli zwierząt gospodarskich

Redakcja

Wczoraj opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID–19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID–19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Pomoc zostanie skierowana do osób, które według stanu na dzień 1 marca 2020 r. były posiadaczami wymienionych w projekcie rozporządzenia zwierząt.

 

Na podstawie analiz określono, iż pomoc będzie kierowana do rolników, którzy zajmują się następującymi, w największym stopniu dotkniętymi załamaniem się rynku w wyniku wystąpienia epidemii COVID–19, rodzajami produkcji rolnej:

  1. bydło (wołowina),
  2. krowy (mleko krowie),
  3. świnie (prosięta/lochy),
  4. owce,
  5. kozy,
  6. drób rzeźny (kurczęta, gęsi i indyki),
  7. drób reprodukcyjny (produkcja jaj kur rzeźnych) oraz
  8. uprawa roślin ozdobnych (pod osłonami ogrzewanymi).

 

Pomoc przyznaje się rolnikowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, oraz rolnik lub jego małżonek:

 

1) według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem, oznakowanych oraz zarejestrowanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, co najmniej:

a) 3 sztuk samców gatunku bydło domowe (Bos taurus), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub

b) 3 sztuk samic gatunku bydło domowe (Bos taurus) typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub

c) 10 sztuk samic gatunku owca domowa (Ovis aries), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

d) 5 sztuk samic gatunku koza domowa (Capra hircus), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

e) 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia (Sus scrofa) i do dnia 30 czerwca 2020 r. zgłosił fakt oznakowania co najmniej 21 sztuk zwierząt tego gatunku urodzonych w siedzibie stada tego posiadacza zwierzęcia, których urodzenie nastąpiło w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. – oraz rolnik lub jego małżonek prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub

 

2) według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

 

3) według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:

a) kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk lub

b) gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

c) indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk – oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

 

4) w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w: a) szklarniach ogrzewanych o powierzchni co najmniej 25 m2 lub

b) tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni co najmniej 50 m2.

 

Stawka pomocy dla posiadaczy bydła wynosi:

 

a) 5 100 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 3 sztuki zwierząt i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt, b) 10 100 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 30 sztuk zwierząt,

c) 16 200 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 31 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt, d) 20 200 zł – jeżeli rolnik posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt;

 

Stawka pomocy dla posiadaczy krów wynosi:

a) 1 000 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 3 sztuki zwierząt i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt, b) 2 200 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt, c) 3 000 zł – jeżeli rolnik posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt;

 

Stawka pomocy dla posiadaczy owiec wynosi:

a) 1 800 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 10 sztuk i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,

b) 2 800 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 21 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk zwierząt,

c) 4 400 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 31 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,

d) 5 500 zł – jeżeli rolnik posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt;

 

Stawka pomocy dla posiadaczy kóz wynosi:

a) 1 000 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 5 sztuk i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,

b) 1 700 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 21 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk zwierząt,

c) 2 700 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 31 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,

d) 3 300 zł – jeżeli rolnik posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt;

 

Stawka pomocy dla posiadaczy macior i prosiąt wynosi:

a) 4 500 zł – jeżeli rolnik zgłosił fakt oznakowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. e, co najmniej 21 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,

b) 14 900 zł – jeżeli rolnik zgłosił fakt oznakowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. e, co najmniej 51 sztuk i nie więcej niż 200 sztuk zwierząt,

c) 23 800 zł – jeżeli rolnik zgłosił fakt oznakowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. e, więcej niż 200 sztuk zwierząt.

 

Stawka pomocy dla osób prowadzących produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk:

a) 8 600 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk i nie więcej niż 4 000 sztuk zwierząt;

b) 30 000 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 4 000 sztuk zwierząt.

 

Stawka pomocy wynosi dla drobiu rzeźnego stawka pomocy wynosi:

- Dla kurcząt:

a) 2 200 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk i nie więcej niż 5 000 sztuk zwierząt,

b) 10 800 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 5 001 sztuk i nie więcej niż 9 000 sztuk zwierząt,

c) 21 500 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 9 001 sztuk i nie więcej niż 13 000 sztuk zwierząt,

d) 30 000 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 13 000 sztuk zwierząt;

 

Stawka pomocy dla hodowców gęsi wynosi:

a) 4 300 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk i nie więcej niż 3 000 sztuk zwierząt,

b) 15 100 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 3 000 sztuk zwierząt;

 

Stawka pomocy dla hodowców indyków wynosi:

a) 8 600 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk i nie więcej niż 3 000 sztuk zwierząt,

b) 30 000 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 3 000 sztuk zwierząt.

 

Stawka pomocy właścicieli dla upraw roślin ozdobnych wynosi:

a) 1 400 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy nie większej niż 500 m2 ,

b) 4 000 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy powyżej 500 m2 i nie więcej niż 1 000 m2 ,

c) 7 900 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy powyżej 1 000 m2 i nie więcej niż 2 000 m2 ,

d) 15 800 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy powyżej 2 000 m2 i nie więcej niż 4 000 m2

e) 30 000 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy powyżej 4 000 m2 – z tym że ustalając powierzchnię uprawy nie uwzględnia się upraw roślin ozdobnych o powierzchni uprawy w szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy mniejszej niż 25 m2 i upraw w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy mniejszej niż 50 m2

 

Z projektem rozporządzenia w pełnej wersji można zapoznać sie klikając tutaj. 

Może zainteresuje Cię również:

Pomoc rządowa dla rolników była jednorazowa. Teraz

Ministerstwo rolnictwa nie pozostawia złudzeń polskim gospod

Rolnik na kwarantannie jak trendowaty. Weterynarz

Pani Ewie z woj. świętokrzyskiego wyprosiła się maciora. Pro

Czy szczepionki na COVID-19 dla zwierząt mają sens

Rosja poinformowała, że jako pierwsza na świecie utworzyła i