kowalczyk

kps

CenyRolnicze
14 maja 2021, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.7374 EUR EUR - 4.5316 GBP GBP - 5.2571 DKK DKK - 0.6094
Archiwum


14.05.2021 14:07 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,30-7,20 zł/kg, średnia: 6,65 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

13.05.2021 MATIF: pszenica WRZ21-216,00 (-4,21%), kukurydza CZE21-250,25 (-2,72%), rzepak SIE21-532,75 (-4,05%) [euro/t]

Dodaj komunikat

agrifirm

agrifirm

Prezydent podpisał ustawę o finansowym wsparciu za dobrostan zwierząt

Redakcja

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę mającą na celu rozszerzenie zakresu pomocy finansowej udzielanej rolnikom ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na nowe działanie – „Dobrostan zwierząt”. 

 

Działania związane z podwyższaniem dobrostanu zwierząt polegają na zapewnieniu zwierzętom możliwości pełniejszego realizowania ich potrzeb behawioralnych, a tym samym zapewnieniu im lepszego samopoczucia i zdrowia – m.in. poprzez zwiększenie powierzchni przypadającej na 1 zwierzę co najmniej o 20% ponad wymogi minimalne albo umożliwienie zwierzętom dostępu do pastwiska lub wybiegu.

 

Wsparcie finansowe w ramach tego działania będzie udzielane na realizację zobowiązań, które wykraczają ponad obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa. Ma ono na celu zrekompensowanie rolnikom poniesienia dodatkowych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia tzw. praktyk podwyższonego dobrostanu zwierząt. Działanie to stanowić ma zachętę do stosowania określonego, nieoptymalnego z punktu widzenia ekonomicznego, systemu produkcji – rolnik stosujący lepsze standardy warunków utrzymywania zwierząt uzyskuje płatność wyrównującą jego dochód w stosunku do rolnika stosującego standardy podstawowe.

 

Zgodnie z ustawą, decyzje administracyjne w sprawie o przyznanie pomocy w ramach działania „Dobrostan zwierząt” będą wydawane do dnia 1 czerwca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej pomocy. O dopłatę do dobrostanu zwierząt będzie się można ubiegać w ramach wniosku o dopłaty bezpośrednie.

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2020 r., z wyjątkiem przepisów wprowadzających zmiany do ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, które wejdą w życie z dniem 1 marca 2020 r. Zgodnie z tymi przepisami, w 2020 r., zamiast wniosków o przyznanie płatności, rolnik będzie mógł złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego. Możliwość składania oświadczeń zastępujących wnioski o przyznanie płatności będzie też dotyczyła m.in. rolników, którzy w 2019 r. wnioskowali wyłącznie o jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz lub płatność niezwiązaną do tytoniu, jak również rolników, którzy w 2019 r. wnioskowali o wypłatę pomocy w ramach działania „zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”.

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu