Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
03 marca 2021, Środa.
Kursy walut: USD USD - 3.7509 EUR EUR - 4.5393 GBP GBP - 5.2450 DKK DKK - 0.6104
Archiwum
03.03.2021 MATIF: pszenica MAR21 - 237,25 (- 3,16%), kukurydza MAR21 - 226,00 (- 0,88%), rzepak MAJ21 - 503,75 (+ 0,25%) [euro/tona] +++ +++ +++ 03.03.2021 12:58 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,50 - 6,40 zł/kg, średnia: 5,83 zł/kg (na podstawie informacji z 13 ubojni) +++ +++ +++ +++

Prezydent podpisał ustawę o finansowym wsparciu za dobrostan zwierząt

Redakcja

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę mającą na celu rozszerzenie zakresu pomocy finansowej udzielanej rolnikom ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na nowe działanie – „Dobrostan zwierząt”. 

 

Działania związane z podwyższaniem dobrostanu zwierząt polegają na zapewnieniu zwierzętom możliwości pełniejszego realizowania ich potrzeb behawioralnych, a tym samym zapewnieniu im lepszego samopoczucia i zdrowia – m.in. poprzez zwiększenie powierzchni przypadającej na 1 zwierzę co najmniej o 20% ponad wymogi minimalne albo umożliwienie zwierzętom dostępu do pastwiska lub wybiegu.

 

Wsparcie finansowe w ramach tego działania będzie udzielane na realizację zobowiązań, które wykraczają ponad obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa. Ma ono na celu zrekompensowanie rolnikom poniesienia dodatkowych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia tzw. praktyk podwyższonego dobrostanu zwierząt. Działanie to stanowić ma zachętę do stosowania określonego, nieoptymalnego z punktu widzenia ekonomicznego, systemu produkcji – rolnik stosujący lepsze standardy warunków utrzymywania zwierząt uzyskuje płatność wyrównującą jego dochód w stosunku do rolnika stosującego standardy podstawowe.

 

Zgodnie z ustawą, decyzje administracyjne w sprawie o przyznanie pomocy w ramach działania „Dobrostan zwierząt” będą wydawane do dnia 1 czerwca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej pomocy. O dopłatę do dobrostanu zwierząt będzie się można ubiegać w ramach wniosku o dopłaty bezpośrednie.

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2020 r., z wyjątkiem przepisów wprowadzających zmiany do ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, które wejdą w życie z dniem 1 marca 2020 r. Zgodnie z tymi przepisami, w 2020 r., zamiast wniosków o przyznanie płatności, rolnik będzie mógł złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego. Możliwość składania oświadczeń zastępujących wnioski o przyznanie płatności będzie też dotyczyła m.in. rolników, którzy w 2019 r. wnioskowali wyłącznie o jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz lub płatność niezwiązaną do tytoniu, jak również rolników, którzy w 2019 r. wnioskowali o wypłatę pomocy w ramach działania „zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”.

Może zainteresuje Cię również:

Dodatkowy certyfikat dla hodowców bydła mlecznego?

Polska Izba Mleka podjęła inicjatywę wprowadzenia systemowyc

W Brukseli toczy się dyskusja o ograniczeniu trans

Austriacka eurposłanka ÖVP, Simone Schmiedtbauer, promuje w

Ukraina stawia na unijne standardy dotyczące dobro

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz systematycznie monito