kojs

kps

CenyRolnicze
14 maja 2021, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.7374 EUR EUR - 4.5316 GBP GBP - 5.2571 DKK DKK - 0.6094
Archiwum


14.05.2021 14:07 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,30-7,20 zł/kg, średnia: 6,65 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

13.05.2021 MATIF: pszenica WRZ21-216,00 (-4,21%), kukurydza CZE21-250,25 (-2,72%), rzepak SIE21-532,75 (-4,05%) [euro/t]

Dodaj komunikat

agrifirm

agrifirm

Rolnicy w spirali zadłużeń. Banki odbierają maszyny zakupione z dopłatą ARiMR

Redakcja

Samorząd rolniczy zaproponował podjęcie działań legislacyjnych mających na celu zapobieżenie sytuacjom, w których banki i instytucje finansujące uprawnione są do przywłaszczenia maszyn i urządzeń zakupionych w ramach programów współfinansowanych przez ARiMR. Miałoby to dotyczyć sytuacji, w których opóźnienie w spłacie wymagalnych zobowiązań wynika z obniżenia dochodu gospodarstwa w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (suszą, gradobiciem, przymrozkami, itp.) czy też zdarzeniami losowymi, np. pożar lub ciężka choroba.

 

Do Podlaskiej Izby Rolniczej zgłosił się producent rolny, którego gospodarstwo stanęło w obliczu zagrożenia przywłaszczeniem przez bank maszyny uprawowej zakupionej przez poszkodowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w podziałaniu „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Na zakup maszyny rolnik zawarł umowę pożyczki, a jako zabezpieczenie przedłożył weksel własny in blanco oraz zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz podmiotu finansującego. Jednakże na skutek suszy, znacznego spadku cen za płody rolne, wzrostu kosztów środków niezbędnych do produkcji rolnej oraz braku środków pochodzących z dopłat bezpośrednich nastąpiło opóźnienie w spłacie rat pożyczki. Niemalże natychmiastowo doszło do rozwiązania przez bank umowy pożyczki.

 

Rolnik wielokrotnie informował bank o chwilowych problemach i wnioskował do ARiMR o możliwie najszybszą wypłatę dopłat obszarowych. Był zmuszony do zaciągnięcia innych pożyczek i na dzisiaj umowa pożyczki została wznowiona, lecz rolnik został obciążony kosztami wznowienia umowy i windykacji.

 

Zdaniem Podlaskiej Izby Rolniczej takich przypadków jest bardzo dużo i dotyczy wielu młodych rolników inwestujących w gospodarstwa. W opinii samorządu rolniczego konieczne jest wypracowanie rozwiązań, które będą zabezpieczały rolników w takich sytuacjach. Dlatego PIR zaproponował podjęcie działań legislacyjnych mających na celu zapobieżenie sytuacjom, w których banki i instytucje finansujące uprawnione są do przywłaszczenia maszyn i urządzeń zakupionych w ramach programów współfinansowanych przez ARiMR. Miałoby to dotyczyć sytuacji, w których opóźnienie w spłacie wymagalnych zobowiązań wynika z obniżenia dochodu gospodarstwa w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (suszą, gradobiciem, przymrozkami, itp.) czy też zdarzeniami losowymi, np. pożar lub ciężka choroba.

 

Samorząd rolniczy sygnalizuje również, iż konieczne jest wprowadzenie przepisów chroniących gospodarstwa przed bezprawną windykacją. Ponadto PIR wnioskuje o to, by w pierwszej kolejności ARiMR dokonywał wypłat płatności obszarowych dla rolników, którzy są w szczególnie złej sytuacji finansowej. Jednocześnie niezbędne jest urealnienie dostępu do nisko oprocentowanych kredytów i pożyczek mających na celu utrzymanie płynności finansowej gospodarstw.

 

- Ponadto zasadne jest zdaniem Podlaskiej Izby Rolniczej stworzenie przez Krajową Radę Izb Rolniczych projektu z udziałem banków oraz ministerstwa finansów, mającej na celu przeprowadzenie kampanii informacyjno-szkoleniowej na temat zaciągania kredytów i pożyczek oraz zagrożeń jakie za sobą niosą – napisał do KRIR prezes PIR, Grzegorz Leszczyński.

 

- W związku z coraz częstszymi prośbami rolników (którzy w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, czy też wystąpienia chorób zakaźnych (ASF) popadli w kłopoty finansowe i mają problem z bieżącą obsługą kredytów) kierowanymi do Krajowej Rady Izb Rolniczych o pomoc w negocjacjach z bankami - 14 lutego 2020 r. zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o pilne zorganizowanie spotkania z bankami udzielającymi kredytów preferencyjnych, Związkiem Banków Polskich oraz zarządem KRIR w celu omówienia tej sytuacji oraz działań, które można byłoby podjąć w tym zakresie - poinformował niedawno samorząd rolniczy. 

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu