Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
12 sierpnia 2020, Środa.
Kursy walut: USD USD - 3,7558 EUR EUR - 4,4123 GBP GBP - 4,9028 DKK DKK - 0,5925
Archiwum
14.08.2020 14:02 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,30 - 5,00 zł/kg, średnia: 4,61 zł/kg (na podstawie informacji z 9 ubojni) +++ +++ +++ 13.08.2020 MATIF: pszenica kons. WRZ20 - 178,25 (+ 0,42%), kukurydza LIS20 - 164,00 (+ 0,15%), rzepak LIS20 - 377,50 (+ 0,27%) [euro/tona] +++ +++ +++

Podwójna kara dla rolników z produkcją zwierzęcą

Redakcja

Podczas wczorajszego posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozpatrzenia informacji ministra rolnictwa na temat działań rządu podjętych w sprawie pomocy suszowej, problem rozgraniczenia produkcji roślinnej od zwierzęcej przy szacowaniu strat, rolnicy skarżyli się, że zostali podwójnie ukarani. Nie dość, że nie zebrali zbóż na paszę i muszą ją zakupić, to większość z tych gospodarstw (z produkcją zwierzęcą) nie osiągnie poziomu strat w wysokości 30% i zakwalifikowane zostaną do korzystania z pomocy de minimis, której stan wykorzystania na dzień 15.10.2019 wynosił 98,54%.

 

 

Zgodnie z ogłoszeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy, od 3 do 31 października br. mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji. Minister poinformował także o stawkach pomocy oraz poziomie wypłaconej już do tej pory pomocy rolnikom w tym zakresie.

 

W trakcie dyskusji rolnicy zwrócili uwagę na brak pomocy skierowanej do rolników-rybaków śródlądowych, a także problem rozgraniczenia produkcji roślinnej od zwierzęcej przy szacowaniu strat - ci rolnicy zostali podwójnie ukarani, bo nie dość, że nie zebrali zbóż na paszę i muszą ją zakupić, to większość z tych gospodarstw (z produkcją zwierzęcą) nie osiągnie poziomu strat  w wysokości 30% i zakwalifikowane zostaną do korzystania z pomocy de minimis, której stan wykorzystania na dzień 15.10.2019 wynosił 98,54%.

 

Przedstawiciele izb ponownie zwrócili uwagę, że wiele komisji szacujących straty nie skończyło swoich prac, docierają także sygnały od rolników, że protokoły podlegają dość długiemu procesowi weryfikacji w Urzędach Wojewódzkich, co wydłuża całą procedurę ubiegania się rolników o pomoc finansową, co oznacza że ustalony termin naboru wniosków do 31.10.2019 r. może być zbyt krótki.

 

W odpowiedzi, sekretarz stanu, Rafał Romanowski poinformował, że termin zostanie prawdopodobnie wydłużony. Zebrani rolnicy wyrazili nadzieję, że nie zostanie to ogłoszone w ostatniej chwili. Ponadto poniesiono kwestię zbyt skomplikowanych wniosków o pomoc, a także w dalszym ciągu zbyt małą ilość stacji pomiarowych.

 

 

Źródło: KRIR

Może zainteresuje Cię również:

Kontynuacja pomocy suszowej

Od dzisiaj producenci rolni, którym zagraża utrata płynności

Spadają koszty produkcji towarów rolnych na Ukrain

W okresie styczeń-czerwiec 2020 r. wskaźnik kosztów produkcj

Susza nadal zagraża uprawom w północno-zachodniej

W dalszym ciągu w północno-zachodniej Polsce występuje brak