Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
27 lutego 2020, Czwartek.
Kursy walut: USD USD - 3,9413 EUR EUR - 4,3100 GBP GBP - 5,0855 DKK DKK - 0,5768
Archiwum
26.02.2020 MATIF: pszenica kons. MAR20 - 192,50 (0,00%), kukurydza MAR20 - 169,75 (0,00%), rzepak MAJ20 - 392,00 (+ 0,32%) [euro/tona] +++ +++ +++ 26.02.2020 12:47 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,70 - 5,30 zł/kg, średnia: 5,01 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni) +++ +++

Przeciętny rolnik na emeryturze lub rencie musi przeżyć miesiąc za niespełna 1280 zł (brutto)

Redakcja
Pixabay

Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w I półroczu 2019 r. wyniosła 1280,29 zł (brutto) i w skali roku zwiększyła się o 4,8%. Liczba rolników indywidualnych pobierających emerytury i renty spadła o 3,2 proc i aktualnie wynosi ok. 1,13 mln osób. W tym samym czasie przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych ukształtowała się na poziomie 2305,22 zł (brutto).  

 

W I półroczu 2019 r. odnotowano wzrost przeciętnej liczby emerytów i rencistów, przy wzroście przeciętnej liczby emerytów i rencistów pobierających świadczenia w systemie ubezpieczeń społecznych i spadku liczby osób pobierających świadczenia dla rolników indywidualnych. W skali roku zwiększyła się zarówno przeciętna miesięczna emerytura i renta z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych, jak i rolników indywidualnych.

 

Przeciętna liczba emerytów i rencistów ogółem w I półroczu 2019 r. wyniosła 9261,1 tys. osób i była o 0,9% większa niż przed rokiem. Wzrost liczby emerytów i rencistów obserwowano we wszystkich województwach, w granicach od 0,5% w lubelskim, łodzkim, śląskim i świętokrzyskim do 2,4% w opolskim. Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych pobierało 8131,7 tys. osób (o 1,5% więcej niż w I półroczu 2018 r.).

 

Wzrost liczby pobierających świadczenia odnotowano we wszystkich województwach, w granicach od 0,7% w śląskim do 3,3% w opolskim. W ujęciu rocznym liczba rolników indywidualnych pobierających emerytury i renty zmniejszyła się o 3,2% do poziomu 1129,4 tys. osób. Spadek obserwowano we wszystkich województwach, w granicach od 4,8% w lubuskim do 2,0% w wielkopolskim.

 

Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w I połroczu 2019 r. ukształtowała się na poziomie 2305,22 zł i była o 4,6% wyższa niż przed rokiem. Wzrost przeciętnej miesięcznej emerytury i renty brutto odnotowano we wszystkich województwach, w granicach od 4,0% w śląskim do 5,2% w opolskim. Emerytury i renty w tym systemie, wyższe niż przeciętnie w kraju wypłacono w śląskim (o 17,5%) oraz w mazowieckim (o 0,7%). Najniższe przeciętne emerytury i renty wypłacono w podkarpackim (o 14,3% mniej niż średnio w kraju), a następnie w świętokrzyskim, lubelskim oraz podlaskim i warmińsko-mazurskim (odpowiednio mniej o: 12,7%, 12,1% oraz po 11,6%).

 

Rozpiętość w relacji do średniej krajowej między województwami o najwyższej i najniższej przeciętnej emeryturze i rencie brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych zmniejszyła się i w I półroczu 2019 r. wyniosła 31,8 p. proc. (wobec 32,8 p. proc. przed rokiem).

 

Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w I połroczu 2019 r. wyniosła 1280,29 zł i w skali roku zwiększyła się o 4,8%. Wzrost obserwowano we wszystkich województwach – od 3,2% w śląskim do 5,3% w łódzkim. W 9 województwach przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto rolników w indywidualnych była wyższa niż średnia w kraju, w tym najwyższa (podobnie jak w analogicznym okresie 2018 r.) w województwie śląskim (o 13,2%). Najniższe emerytury i renty rolnicze wypłacono w małopolskim i mazowieckim (odpowiednio o 2,7% i o 2,2% mniejsze niż średnio w kraju).

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny