Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
15 lipca 2020, Środa.
Kursy walut: USD USD - 3,9117 EUR EUR - 4,4738 GBP GBP - 4,9309 DKK DKK - 0,6009
Archiwum
15.07.2020 MATIF: pszenica kons. WRZ20 - 187,25 (+ 0,94%), kukurydza SIE20 - 175,00 (- 3,31%), rzepak SIE20 - 385,25 (+ 0,92%) [euro/tona] +++ +++ +++ 15.07.2020 14:11 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,70 - 5,60 zł/kg, średnia: 5,03 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni) +++ +++ +++ +++

Kiedyś zbierali złom, a teraz będą czyścić gospodarstwa rolne z folii i sznurków?

Paweł Hetnał

- W tej chwili jest eksperyment w siedmiu gminach na północnym Mazowszu, w którym sprawdzimy ile tej folii jest w gospodarstwach. Jeszcze w tym roku będzie program zbiórki odpadów foliowych i plastikowych z gospodarstw. Czyli folia kiszonkowa, ogrodnicza, worki po nawozach, big bagi, sznurki czy siatka. Ktoś to musi zagospodarować, bo inaczej cześć pcha do pieca, część do lasu, a część próbuje w pojemniki komunalne, a nie wolno – mówił o problemie zagospodarowania odpadów w gospodarstwie minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski. 

 

- Dlatego wprowadzamy nowy mechanizm. Tam są przyzwoite stawki finansowe, że tak jak złomiarze poczyścili nasze gospodarstwa ze wszystkiego co było metalowe i za stodołą leżało, tak za chwilę obczyszczą z całej folii – mówił szef resortu rolnictwa podczas sejmowej konferencji na temat "Roli izb rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa. 

 

Problem z odbiorem zużytej folii rolniczej i sznurka polipropylenowego od rolników jest znany na poziomie parlamentarnym przynajmniej od kilku miesięcy. W marcu br. interpelację w tej spraiwe złożyła Bożena Szydłowska. - Coraz częściej w trakcie wizyt w terenie oraz w trakcie dyżurów poselskich wpływają do mnie protesty samorządów terytorialnych i organizacji rolniczych w sprawie konieczności podjęcia odpowiednich działań legislacyjnych w związku z narastającym problemem odbioru od rolników zużytej folii rolniczej i sznurka polipropylenowego. Problem związany z odbiorem odpadów z folii i sznurka polipropylenowego wykorzystywanego w rolnictwie narasta. Maleje liczba odbiorców, którzy chcieliby te odpady odbierać, nawet odpłatnie. Z informacji przekazywanych przez prywatnych przedsiębiorców przetwarzających odpady z folii, którym dotąd opłacało się pojechać po odpady nawet kilkadziesiąt kilometrów, wynika, że przyczyną problemu jest załamanie się sprzedaży poprzerobowych granulatów tworzyw sztucznych na rynek chiński. W takich okolicznościach wydaje się więc konieczne stworzenie miejsc, w których rolnicy będą mogli oddawać resztki, folii lub nałożenie na producentów folii i sznurka polipropylenowego obowiązku ich odbioru – sugerowała posłanka Platformy Obywatelskiej.

 

- Folia rolnicza, sznurek oraz siatka powstających wskutek prowadzenia działalności rolniczej, nie można zaklasyfikować ich jako odpady komunalne. W związku z tym nie mogą one być odbierane w ramach wnoszonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Zatem posiadacz tych odpadów jest zobowiązany do ich zagospodarowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Na podstawie art. 22 ustawy o odpadach koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów – poinformowało w odpowiedzi na interpelację ministerstwo środowiska.

 

Resort środowiska zauważa, iż rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Powyższy przepis obowiązuje w ramach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach od momentu jej wejścia w życie i był realizowany bez problemów przez rolników ze względu na wysoki popyt na odpady z folii. Zmiany na rynkach światowych w zakresie zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych zmieniły jednak tę sytuację. Nie dziwi więc zaniepokojenie wytwórców odpadów w związku z zaistniałą sytuacją. - Mając więc powyższe na uwadze, minister środowiska podjął odpowiednie działanie legislacyjne. Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmianę, zgodnie z którą gminy będą miały obowiązek udostępniać informacje o punktach zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne. Ponadto dodany został nowy art. 6ra, zgodnie z którym rada gminy będzie mogła postanowić, w drodze uchwały, o odpłatnym przyjmowaniu przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych. Niemniej jednak kolejne rozwiązania będą analizowane. W najbliższym czasie projekt ustawy będzie przedmiotem Rady Ministrów. Jednocześnie informuję, że na poziomie Unii Europejskiej został przyjęty projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, który zakłada obowiązkowe wykorzystanie w produkcji wybranych produktów materiałów pochodzących z recyklingu tworzyw sztucznych. Powyższy projekt, łącznie z tzw. „pakietem odpadowym”, który wprowadza szereg zmian w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta zwiększy popyt na odpady z tworzyw sztucznych, co może przyczynić się w przyszłości także do ograniczenia problemu opisanego w interpelacji – poinformowało ministerstwo środowiska.

 

W maju Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór do programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej”. Wnioski należy składać w terminie od 27.05.2019 r. do 31.10.2019 r.

 

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

- wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,

- oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

- bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem 2.8. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

 

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco. Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia w zakresie, zbierania, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Beneficjenci:

1) Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego objęte programem pilotażowym.

2) Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

 

Budżet na realizację celu programu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi do 10 mln zł. Szczegóły dotyczace naboru znajdują się tutaj - kliknij.

 

Paweł Hetnał
Autor: Paweł Hetnał
Paweł Hetnał – absolwent Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wieloletni dziennikarz portali i gazet lokalnych z terenu Podbeskidzia.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Najnowsze artykuły autora: