kps

kojs

CenyRolnicze
08 grudnia 2021, Środa.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.0710 EUR EUR - 4.5941 GBP GBP - 5.3909 DKK DKK - 0.6178
Archiwum


07.12.2021 MATIF: pszenica GRU21-280,25 (-0,27%), kukurydza STY22-247,25 (+0,41%), rzepak LIS21-696,25 (+2,39%) [euro/t]

07.12.2021 SPRZEDAM 8 BYKÓW, hf, 650 kg, wielkopolskie, kaliski, 62-860, tel.: 535 219 614

07.12.2021 SPRZEDAM 250 TON PSZENICY KONS., transport firmowy, wielkopolskie, wągrowiecki, 62-290, tel.: 504 637 371

07.12.2021 SPRZEDAM 13 TUCZNIKÓW, 135 kg, 60 %, warm.-mazur., nowowiejski, 13-324, tel.: 601 854 471

07.12.2021 SPRZEDAM 300 TUCZNIKÓW, 135 kg, 57 %, mazowieckie, białobrzeski, 26-806, tel.: 693 438 637

07.12.2021 SPRZEDAM 20000 SZT. KURCZAKA BROJLERA, 2,50 kg, wielkopolskie, poznański, 62-001, tel.: 504 284 593

06.12.2021 13:12 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,70-7,50 zł/kg, średnia: 7,05 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

06.12.2021 SPRZEDAM 47000 SZT. KURCZAKA BROJLERA, 2,50 kg, wielkopolskie, kaliski, 62-850, tel.: 600 289 933

06.12.2021 SPRZEDAM 5 BYKÓW, hf, 750 kg, wielkopolskie, poznański, 62-025, tel.: 600 595 667

05.12.2021 SPRZEDAM 3 BYKI, mieszaniec, 700 kg, mazowieckie, garwoliński, 08-404, tel.: 508 164 997

04.12.2021 SPRZEDAM 50 TON PSZENICY PASZOWEJ, transport firmowy, lubelskie, kraśnicki, 23-250, tel.: 506 964 455

04.12.2021 SPRZEDAM 21 BYKÓW, mieszaniec, 750 kg, wielkopolskie, kościański, 64-030, tel.: 663 272 758

04.12.2021 SPRZEDAM 108 TUCZNIKÓW, 120 kg, 58%, wielkopolskie, kaliski, 62-874, tel.: 665 319 904

04.12.2021 KUPIĘ 700 WARCHLAKÓW DUŃSKICH, 30 kg, mazowieckie, ciechanowski, 06-400, tel.: 791 082 825

04.12.2021 SPRZEDAM 2 BYKI, mieszaniec, 680 kg, opolskie, nyski, 48-340, tel.: 602 758 805

04.12.2021 SPRZEDAM 1-4 BYKI, mięsny, 600 kg, zach.-pom., drawski, 78-530, tel.: 507 043 101

03.12.2021 KUPIĘ 10 JAŁÓWECZEK, mięsny, 110 kg, opolskie, prudnicki, 48-250, tel.: 722 005 898

02.12.2021 SPRZEDAM 48 TON PSZENŻYTA, transport firmowy, śląskie, częstochowski, 42-260, tel.: 607 096 480

02.12.2021 SPRZEDAM 20 BYKÓW, hf, 775 kg, wielkopolskie, gostyński, 63-840, tel.: 608 128 340

02.12.2021 SPRZEDAM 100 TUCZNIKÓW, 115 kg, 58%, kuj.-pom., toruński, 87-148, tel.: 887 271 518

Dodaj komunikat

ph konrad

ph konrad

Dyskutowali o modelu wdrażania przyszłej polityki rolnej

Redakcja

Minister Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył wczoraj w posiedzeniu Rady Ministrów ds. rolnictwa UE. Podczas obrad odbyła się dyskusja na temat modelu wdrażania przyszłej polityki rolnej po 2020 r. Szef polskiego resortu rolnictwa stwierdził, że należy odstąpić od wyznaczania celów pośrednich dla każdego roku.

 

W swoim wystąpieniu minister podkreślił, że należy przygotować politykę rolną nie tylko odpowiadającą potrzebom i wyzwaniom rolnictwa, ale też prostszą dla beneficjentów i zrozumiałą dla społeczeństwa. Budżet na WPR musi być odpowiednio duży i odpowiadać na zdefiniowane cele i oczekiwania wobec tej polityki: dochodowe, środowiskowe i społeczne.

 

Odpowiadając na zadane przez prezydencję rumuńską pytania do dyskusji, w tym punkcie, minister Ardanowski stwierdził, że należy odstąpić od wyznaczania celów pośrednich dla każdego roku. Polska nie popiera ustanawiania corocznych przeglądów postępów realizacji planu strategicznego. Proponujemy raportowanie postępów realizacji planu strategicznego co dwa lata. Dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich pokazują, że w pierwszych latach osiągane wyniki są bardzo ograniczone.

 

Polska opowiada się za rozwiązaniami zaproponowanymi przez prezydencję austriacką i rumuńską w ich wspólnym dokumencie, czyli: rezygnację z określania celów pośrednich dla pierwszych 2-3 lat wdrażania i stosowanie 35% możliwych odchyleń osiąganych rezultatów do pierwotnych planów. – W naszej ocenie planowanie wskaźników produktu i ustalanie rocznych tzw. kwot jednostkowych dla działań inwestycyjnych będzie bardzo trudne – stwierdził minister. – Uważamy, że należałoby wyłączyć działania inwestycyjne z proponowanego systemu rocznego planowania i rozliczenia – dodał szef polskiej delegacji.

 

W naszej ocenie dotychczasowy system monitoringu i oceny realizacji działań inwestycyjnych jest wystarczający, aby uzasadnić wydatki tego rodzaju. Roczne rozliczenie postępów w realizacji interwencji inwestycyjnych powinno opierać się o wydatki, a nie osiąganie zaplanowanych wskaźników.

 

Ministrowie omawiali również sprawy związane z handlem międzynarodowym produktami rolno-żywnościowymi, w tym z dostępem do rynków krajów trzecich. Minister Ardanowski, po raz kolejny wskazał na potrzebę dostępu żywności do nowych rynków zbytu. Ponadto zwrócił się do Komisji o oszacowanie skumulowanego efektu już obecnie udzielonych przez UE koncesji. – Do czasu przeanalizowania tych kwestii i omówienia na forum UE wniosków z analiz, zdaniem Polski, zasadne jest powstrzymanie się od oferowania dalszych koncesji UE w szczególności na towary najbardziej wrażliwe, jak cukier, mięso wieprzowe, wołowe, drobiowe, bioetanol – podkreślił minister Ardanowski.

 

Po raz kolejny wskazał przy tym na kwestię importu kurczaków z Ukrainy do Polski. Stwierdził również, że zasadne byłoby także przeanalizowanie skutków liberalizacji handlu rolnego UE dla środowiska naturalnego (np. w kontekście ochrony lasów tropikalnych) oraz dla krajów najsłabiej rozwiniętych (w kontekście erozji marginesu preferencji, z których te kraje korzystają na rynku UE).

 

W ramach spraw różnych, Belgia wspólnie z Polską zwróciły uwagę na trudną sytuację na europejskim rynku jabłek i gruszek, spowodowaną nadmierną podażą na rynkach europejskich oraz rosnącymi kosztami produkcji. Mając na uwadze bardzo niskie ceny, trudną sytuację finansową producentów oraz fakt, że poszukiwanie rynków alternatywnych jest bardzo czasochłonne, oba kraje wezwały Komisję Europejską do udostępnienia dodatkowych środków finansowych dla sektora owoców twardych. Polska i Belgia wezwały także do jak najszybszego wsparcia europejskich producentów jabłek i gruszek za pomocą konkretnych środków. Stanowisko to poparły Węgry i Słowenia. W tym punkcie obrad do dyskusji włączyły się również: Francja, Niemcy, Włochy oraz Grecja. Przedstawiciele tych państw wskazywali, że rok jest rzeczywiście trudny, ale sytuacja nie ma jeszcze znamion kryzysu. Tym niemniej ważne jest, aby mieć dobre narzędzia w instrumentarium zarządzania kryzysowego. Komisarz P. Hogan zwrócił uwagę na rekordową produkcję jabłek i gruszek w UE oraz wskazał na pewne sygnały poprawy sytuacji w odniesieniu do gruszek. Podkreślił, że służby DG AGRI analizują dane liczbowe dotyczące sytuacji na rynku jabłek, przesłane przez Polskę do Komisji w nawiązaniu do kwietniowego  posiedzenia Rady AGRIFISH, kiedy to była omawiana trudna sytuacja na niektórych rynkach. Wniosek Polski i Belgii będzie analizowany celem oceny czy uruchamianie nadzwyczajnych środków jest uzasadnione.

 

Źródło/zdjęcie: MRiRW

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu