kps

kojs

CenyRolnicze
20 października 2021, Środa.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.9428 EUR EUR - 4.5841 GBP GBP - 5.4327 DKK DKK - 0.6161
Archiwum


20.10.2021 13:32 DRÓB, cena tuszki hurt: 5,30-6,00 zł/kg, średnia: 5,67 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

20.10.2021 SPRZEDAM 12 BYKÓW, mięsny, 800+ kg, wielkopolskie, turecki, 62-710, tel.: 782 540 383

20.10.2021 SPRZEDAM 7 KRÓW, 800+ kg, wielkopolskie, turecki, 62-710, tel.: 782 540 383

19.10.2021 MATIF: pszenica GRU21-273,75 (-0,09%), kukurydza LIS21-245,50 (+0,10%), rzepak LIS21-689,25 (+2,30%) [euro/t]

19.10.2021 SPRZEDAM 380 TON KUKURYDZY, transport firmowy, mazowieckie, węgrowski, 07-120, tel.: 513 516 204

18.10.2021 SPRZEDAM 30 TON KUKURYDZY, transport firmowy, mazowieckie, ostrowski, 07-320, tel.: 790 338 005

18.10.2021 SPRZEDAM 4 BYKI, hf, 650 kg, podlaskie, sokólski, 16-140, tel.: 510 641 861

18.10.2021 SPRZEDAM 15 BYKÓW, mięsny, 730 kg, kuj.-pom., toruński, 87-140, tel.: 508 131 008

15.10.2021 KUPIĘ 24 TONY SALETRY AMON., transport firmowy, warm.-maz., nidzicki, 13-111, tel.: 601 443 835

Dodaj komunikat

ph konrad

ph konrad

Zmiany zasad zgłaszania i szacowania szkód łowieckich

Redakcja

27 kwietnia br. weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska zmieniające zasady zgłaszania i szacowania szkód łowieckich. Poszkodowani właściciele lub posiadacze gruntów rolnych mają trzydniowy termin na zgłoszenie szkody od jej stwierdzenia w formie elektronicznej (e-mail) lub papierowej - dotyczy wszystkich upraw.


Rozporządzenie określa:

- sposób i termin zgłaszania szkód łowieckich;

- sposób powiadamiania o terminach dokonania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich;

- sposób dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich;

- sposób ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody łowieckie;

- wzory protokołów oględzin i szacowania ostatecznego.

 

Szkody w użytkach zielonych podzielono na dwa okresy:

- poza okresem wegetacyjnym szkodę należy zgłosić w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody przed doprowadzeniem do stanu pierwotnego,

- w okresie wegetacyjnym 3 dni od stwierdzenia.

 

Informacje o terminie oględzin, szacowania wstępnego lub ostatecznego dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego przekazuje pisemnie pocztą elektroniczną lub wiadomością SMS. Taka sama procedura obowiązuje Lasy Państwowe (PGLP) w procedurze odwoławczej.

 

Przy szacowaniu uwzględnia się stan i jakość uprawy oraz jakość płodu rolnego w pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza stan/jakość bardzo złą a 5 stan/jakość bardzo dobrą:

Stan uprawy - największy wpływ na ocenę ma wykonanie zabiegów agrotechnicznych oraz anomalie rozwojowe spowodowane przez czynniki niezależne od poszkodowanego - w szczególności warunki atmosferyczne.

Jakość uprawy - największy wpływ na ocenę mają potencjalne możliwości plonowania ustalone na podstawie danej fazy rozwojowej roślin oraz warunki środowiskowo klimatyczne w danym okresie wegetacyjnym.


Jakość płodu rolnego - największy wpływ na ocenę mają cechy zewnętrzne danego płodu wielkość kształt i zapach ale również występowanie szkód wyrządzonych przez szkodniki owadzie.

 

Powierzchnię uprawy ustala się za pomocą taśmy mierniczej, dalmierzy, GPS, dronów. Uszkodzoną powierzchnię uprawy ustala się orientacyjnie na podstawie wizji lokalnej. Zespół dokonujący szacowania szkód może przybrać osobę trzecią do pomocy w szacowaniu w szczególności do wykonania pomiarów.


Przy szacowaniu ostatecznym szkody w uprawach wymagających zaorania odszkodowanie ustala się, jeżeli szkoda powstała w okresie:


1) do dnia 30 kwietnia – w wysokości 30%,

2) od dnia 1 maja do dnia 25 maja – w wysokości 50%,

3) po dniu 25 maja – w wysokości 85% wyliczonej wysokości odszkodowania za szkody w uprawach

 

Przedstawiciel Izby Rolniczej uczestniczy tylko w postępowaniu odwoławczym na wniosek poszkodowanego.

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu