Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
18 lutego 2020, Wtorek.
Kursy walut: USD USD - 3,9448 EUR EUR - 4,2714 GBP GBP - 5,1271 DKK DKK - 0,5718
Archiwum
17.02.2020 MATIF: pszenica kons. MAR20 - 194,00 (0,00%), kukurydza MAR20 - 168,25 (0,00%), rzepak MAJ20 - 400,75 (+ 0,31%) [euro/tona] +++ +++ +++ 17.02.2020 12:32 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,30 - 6,00 zł/kg, średnia: 5,68 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++ +++ +++ +++

Żywiec, mięso i jego przetwory dominują w polskim eksporcie towarów rolno-spożywczych

Redakcja

Wartość polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych w 2018 r. osiągnęła nienotowany dotąd poziom 29,3 mld EUR, o 5,5% wyższy niż w 2017 r. i około sześciokrotnie wyższy niż w roku akcesji Polski do UE. Jednocześnie import ukształtował się na poziomie 19,8 mld EUR, o 2,6% wyższym niż w 2017 r. W 2018 r. dynamika wzrostu wartości eksportu była większa niż importu, co wpłynęło na zwiększenie dodatniego salda obrotów handlowych do 9,6 mld EUR z 8,5 mld EUR w 2017 r. 

Główną pozycję w strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno- spożywczych zajmuje żywiec, mięso i jego przetwory, stanowiąc w 2018 r. 21% wartości polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych, tj. 6,3 mld EUR, o 6% więcej niż w 2017 r. W tej grupie asortymentowej dominującą pozycję zajmuje mięso czerwone wraz z przetworami (61% udziału w wartości). Wpływy uzyskane z eksportu tych produktów w 2018 r. osiągnęły poziom 3,8 mld EUR, o 1% wyższy niż w 2017 r. Wolumen eksportu mięsa czerwonego ukształtował się na poziomie 1,5 mln ton, o 2% wyższym. W strukturze wywozu pod względem wolumenu przeważa mięso wieprzowe – 35% udziału (506 tys. ton), a mięso wołowe (z cielęciną) stanowi 27% (391 tys. ton). W 2018 r. przychody uzyskane z eksportu mięsa wieprzowego wyniosły 0,9 mld EUR, a z eksportu mięsa wołowego – 1,5 mld EUR. W wartości całej grupy żywiec, mięso i jego przetwory eksport mięsa drobiowego (łącznie z podrobami) stanowił 37%. W 2018 r. z Polski wyeksportowano 1,3 mln ton tego mięsa (o 13% więcej niż w 2017 r.), uzyskując 2,4 mld EUR – o 18% więcej niż w 2017 r.

 

Ważną pozycję w strukturze towarowej eksportu rolno-spożywczego zajmowały ziarno zbóż i przetwory zbożowo-mączne (3,4 mld EUR, tj. na poziomie zbliżonym do notowanego w 2017 r.) oraz tytoń i wyroby tytoniowe (3,4 mld EUR, o 13% więcej). Kolejną pozycję zajmowały produkty mleczne z 8% udziałem w wartości eksportu (2,23 mld EUR, o 3% więcej). Znaczący udział w przychodach z eksportu generowała także sprzedaż zagraniczna cukru i wyrobów cukierniczych (2,15 mld EUR, o 2% więcej), ryb i ich przetworów (2,1 mld EUR, o 12% więcej) oraz warzyw łącznie z przetworami (1,6 mld EUR, o 8% więcej) i owoców łącznie z przetworami (1,3 mld EUR, podobnie jak w 2017 r.).

 

Głównym partnerem handlowym Polski pozostaje Unia Europejska. W 2018 r. dostawy produktów rolno-spożywczych do krajów UE wygenerowały 24,2 mld EUR, co stanowiło ponad 82% przychodów uzyskanych z eksportu żywności. Najważniejszym partnerem handlowym Polski były Niemcy. Eksport do tego kraju wyniósł 7,0 mld EUR i był o 7% większy niż w 2017 r. Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Wielka Brytania (2,7 mld EUR), Holandia (2,0 mld EUR), Włochy i Francja (po 1,6 mld EUR) oraz Czechy (1,5 mld EUR).

 

W 2018 r. do krajów pozaunijnych wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości 5,2 mld EUR wobec 5,1 mld EUR rok wcześniej. Eksport do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw ukształtował się na poziomie 1,3 mld EUR, o 4% wyższym niż rok wcześniej. Do Federacji Rosyjskiej wywieziono produkty o wartości 507 mln EUR, na Ukrainę – 483 mln EUR, a na Białoruś – 232 mln EUR. Eksport do pozostałych krajów (spoza UE i WNP) wzrósł o 2%, do 3,8 mld EUR. Znaczącymi odbiorcami spośród tej grupy państw były Stany Zjednoczone, do których sprzedano towary rolno-spożywcze o wartości 528 mln EUR, Arabia Saudyjska (277 mln EUR), Izrael (219 mln EUR) i Turcja (198 mln EUR).

 

Wartość polskiego importu artykułów rolno-spożywczych w 2018 r. wyniosła 19,8 mld EUR wobec 19,3 mld EUR w 2017 r., co oznaczało 3% wzrost wydatków. Podobnie jak w poprzednich latach krajowi przedsiębiorcy dokonywali zakupów przede wszystkim w krajach UE. W 2018 r. z UE do Polski zaimportowano produkty rolno-spożywcze o łącznej wartości 16,1 mld EUR wobec 15,8 mld EUR w 2017 r. W ogólnej wartości polskiego importu towarów rolno–spożywczych udział państw członkowskich UE, podobnie jak w 2017 r., wyniósł 82%.

 

W 2018 r. produktami rolno–spożywczymi, które generowały największe wydatki na import były: żywiec, mięso i przetwory (2,5 mld EUR), ryby i przetwory (2,1 mld EUR), owoce i przetwory (2,0 mld EUR), ziarno zbóż i przetwory (1,4 mld EUR), nasiona roślin oleistych i tłuszcze roślinne (ponad 1,3 mld EUR) oraz kawa, herbata i kakao (około 1,3 mld EUR). Łączne wydatki poniesione na import wymienionych grup produktów w 2018 r. stanowiły 53% łącznej wartości przywozu towarów rolno-spożywczych.

 

Od akcesji Polski do Unii Europejskiej rośnie nadwyżka eksportu towarów rolno-spożywczych nad importem. W 2018 r. dodatnie saldo osiągnęło rekordowy poziom 9,6 mld EUR, o 12% wyższy niż w 2017 r. i 12-krotnie wyższy niż w 2004 r. W 2018 r. największe dodatnie saldo w polskim handlu zagranicznym uzyskano w przypadku: tytoniu i wyrobów tytoniowych (2,59 mld EUR), mięsa drobiowego (2,24 mld EUR) i mięsa czerwonego (2,15 mld EUR) oraz przetworów zbożowo–mącznych (1,56 mld EUR). Znaczną nadwyżkę eksportową uzyskano także w handlu zagranicznym produktami mlecznymi, wyrobami cukierniczymi, warzywami (łącznie z przetworami) oraz ziarnem zbóż. Dodatnie saldo wymiany odnotowano również dla: soków owocowych i warzywnych, produktów paszowych, cukru, piwa, ryb i ich przetworów, tłuszczów zwierzęcych, skrobi oraz melasy. Największy deficyt W 2018 r. wystąpił w polskim handlu zagranicznym makuchami, owocami i ich przetworami, kawą, herbatą i kakao, żywymi zwierzętami, tłuszczami roślinnymi, nasionami roślin oleistych oraz winem, wermutem i szampanem. Mniejszy deficyt odnotowano w handlu wyrobami spirytusowymi, ryżem oraz ziemniakami i ich przetworami.

 

Źródło: KOWR

 

Może zainteresuje Cię również:

Czy koronawirus wpłynie na polskie mleczarstwo?

Jak informuje Polska Izba Mleczarska, eksporterzy produktów

Minister Ardanowski: Polską spółdzielczość, równie

– Nasze mleczarstwo musi eksportować, bo rynek wewnętrzny ni

Francja otrzymuje zielone światło na eksport dużyc

Amerykański dostęp do chińskiego rynku nie jest niczym szcze