Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
14 listopada 2019, Czwartek.
Kursy walut: USD USD - 3,9011 EUR EUR - 4,2916 GBP GBP - 5,0130 DKK DKK - 0,5743
Archiwum
14.11.2019 MATIF: pszenica kons. GRU19 - 177,50 (0,00%), kukurydza STY20 - 164,00 (+ 0,46%), rzepak LUT20 - 389,25 (- 0,19%) [euro/tona] +++ +++ +++ 13.11.2019 12:21 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,80 - 5,60 zł/kg, średnia: 5,19 zł/kg (na podstawie informacji z 17 ubojni) +++

Ubezpieczyciel zmienił umowy z rolnikami i zredukował objęte polisą powierzchnie

Redakcja

Przebieg pogody w minionym sezonie wegetacyjnym nie tylko nie sprzyjał plonowaniu roślin, lecz również utrudniał przeprowadzenie prawidłowej uprawy i zasiewów roślin ozimych. Z powodu suszy utrzymującej się po wschodach roślin, pojawiła się obawa o zachowanie dobrej kondycji upraw, szczególnie rzepaku, przed przejściem w spoczynek zimowy. Był to asumpt dla Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń aby metodą telemetrii przeprowadzić oszacowanie zagęszczenia roślin. Zdaniem rolników, wyniki tych szacunków nie są adekwatne do rzeczywistej sytuacji, bowiem o ich rezultacie mogły decydować np. warunki świetlne czy zagłębienia terenu. W jednym z przypadków nastąpiło zredukowanie ubezpieczonej powierzchni z 14 hektarów do 11 arów. 

 

- Zapewne z tego powodu Powszechny Zakład Ubezpieczeń już po zawarciu z rolnikami umów na ubezpieczenie z dotacją państwa upraw rzepaku od skutków złego przezimowania, w wybranych przez siebie przypadkach, korzystając ze zdjęć lotniczych, metodą telemetrii dokonał oszacowania zagęszczenia roślin na jednostce powierzchni. W przypadku stwierdzania zbyt niskiej obsady roślin – nie rokującej na części uprawy dobrego przezimowania – PZU dokonało jednostronnej korekty zawartej umowy ubezpieczeniowej pomniejszając ubezpieczony obszar o te powierzchnie, zwracając jednocześnie rolnikowi część składki ubezpieczeniowej. Należy podkreślić, że nigdy wcześniej żadne towarzystwo ubezpieczeniowe nie stosowało podobnych praktyk – czytamy na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

 

Jak stwierdza autor publikacji, bulwersujące jest jednak to, że uzyskane metodą telemetrii wyniki nie zostały przez PZU zweryfikowane poprzez ustalenie rzeczywistej obsady roślin na plantacji. Rozgoryczeni rolnicy, którzy zwrócili się do Wielkopolskiej Izby Rolniczej z prośbą o podjęcie interwencji podkreślają, że bardzo często metoda zastosowana przez PZU wykazała niedostateczną obsadę roślin na nawrotach, czy w zagłębieniach terenu, mimo że rosnące tam rośliny nie były przerzedzone. Wielu rolników, którym niekorzystnie zweryfikowano stan uprawy rzepaku jest przekonanych, że na nieprawdziwą ocenę zagęszczenia plantacji „z powietrza” mogły mieć wpływ także warunki oświetleniowe. Bo w jaki inny sposób wyjaśnić, że w jednym z przypadków nastąpiło zredukowanie ubezpieczonej powierzchni z 14 hektarów do 11 arów? Gdyby bowiem faktycznie tylko 1,3 % powierzchni rokowało wydanie plonu, żaden rolnik nie pozostawiłby takiej uprawy do wiosny. Oczywiście zdarzają się przypadki faktycznego przerzedzenia fragmentów niektórych upraw, jednak należy podkreślić, że nie są one wynikiem jakichkolwiek zaniedbań ze strony rolnika, lecz powstały wyłącznie na skutek panujących trudnych warunków atmosferycznych.

 

W całej tej sprawie niepokojące jest także to, że zmiany umowy ubezpieczenia, polegającej na korekcie powierzchni uprawy, w trakcie obowiązywania tej umowy PZU dokonała arbitralnie, bez uzyskania akceptacji ubezpieczających. Skutkiem takiego postępowania może być niespełnienie przez część rolników obowiązku ubezpieczenia przynajmniej połowy powierzchni upraw, choć w momencie zawierania ubezpieczenia wymóg ten był spełniony.

 

W tej sytuacji Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej wystąpił w dniu 7 stycznia 2019 roku z interwencją do Prezesa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, jednocześnie informując o tej sprawie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Źródło: Wielkopolska Izba Rolnicza  

Może zainteresuje Cię również:

Duży wzrost eksportu rzepaku. Ogromną większość ku

Według MRiRW w okresie styczeń-czerwiec 2019 Polska wyekspor

Coraz niższe prognozy dotyczące zbiorów zbóż w Nie

Według najnowszych szacunków Niemieckie Stowarzyszenie Rolni

Kłopoty z kukurydzą będą wspierać notowania pszeni

W tym roku handel pszenicą może być bardzo burzliwy. Niewiel