Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
06 grudnia 2019, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 3,8500 EUR EUR - 4,2721 GBP GBP - 5,0527 DKK DKK - 0,5718
Archiwum
06.12.2019 MATIF: pszenica kons. GRU19 - 185,75 (+ 0,68%), kukurydza STY20 - 164,75 (0,00%), rzepak LUT20 - 397,00 (+ 0,63%) [euro/tona] +++ +++ +++ 06.12.2019 12:05 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,30 - 5,20 zł/kg, średnia: 4,78 zł/kg (na podstawie informacji z 13 ubojni) +++ +++ +++ +++

Samorząd rolniczy domaga się ochrony rynku wieprzowiny

Redakcja

W dniach 6-7 grudnia 2018 r. w Falentach k. Warszawy odbyło się XIV Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji. Samorząd rolniczy zaprezentował cztery stanowiska dotyczące najbardziej palących problemów Krajowa Rada domaga się o ministerstwa rolnictwa m.in. opracowania programu rządowego dotyczącego ochrony rynku wieprzowiny. 

 

Gośćmi posiedzenia byli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Nowakowski oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Anna Zając-Plezia.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał Krajowej Radzie Izb Rolniczych podziękowania za udział w Narodowej Wystawie Rolniczej i zorganizowanie IV Kongresu Polskiego Rolnictwa. W swoim wystąpieniu Minister poinformował, że w najbliższym czasie będą podejmowane działania związane z przesunięciami środków w ramach PROW, o co Polska wystąpiła do Komisji Europejskiej. Minister zapowiedział zwiększenie premii dla młodych rolników do 150 tysięcy złotych. Środki mają też być przesunięte na gospodarkę wodną w rolnictwie: na retencje i nawodnienia. Zwiększona tez została rezerwa celowa w budżecie państwa na spółki wodne – z 16 do 40 mln złotych. Minister przekazał również informacje o przeznaczeniu na pomoc suszową dodatkowych środków w wysokości 715,5 mln złotych.

 

Krajowa Rada przyjęła stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie, w którym wnioskuje do Rządu RP w pilnych sprawach dotyczących prowadzenia gospodarstw rolnych w Polsce:

 

- W związku z nowelizacją ustawy Prawo wodne Krajowa Rada Izb Rolniczych wnosi o opracowanie szczegółowych wytycznych dla rolników odnośnie wprowadzenia w życie przepisów w/w ustawy wraz z aktami wykonawczymi oraz zabezpieczenie środków finansowych na wdrożenie tego Prawa. Mając na uwadze liczne pytania i wątpliwości rolników, wnosimy także o wstrzymanie nakładania kar na rolników za brak spełnionych wymogów związanych z tym prawem. Kontrole powinny wskazywać błędy i zalecenia z dłuższym okresem na usuniecie nieprawidłowości w gospodarstwie, a nie nakładać kary finansowe na rolników.

 

- W związku z wyczerpaniem przez Polskę w 100% kwoty pomocy de minimis w rolnictwie – Krajowa Rada Izb Rolniczych wnosi o pilne wnioskowanie do KE o zwiększenie kwoty, którą władze krajowe mogą wykorzystać na wsparcie rolników w ramach pomocy de minimis. Ta forma wsparcia okazała się szczególnie przydatna w czasach kryzysu, gdyż umożliwia władzom szybką i skuteczną reakcję na wsparcie rolników. Jednak, w związku z występującymi w ostatnim czasie licznymi klęskami żywiołowymi, obecna pula środków – jest niewystarczająca.  Dlatego też, zwiększenie kwoty krajowej jest konieczne w celu skutecznej poprawy wsparcia dla rolników przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia administracyjnego i braku zakłócania rynku.

 

- Krajowa Rada Izb Rolniczych ponownie wnosi o opracowanie nowych, jednolitych zasad szacowania strat spowodowanych klęskami w rolnictwie. W praktyce obecne zasady budziły wiele wątpliwości i często powodowały brak możliwości oszacowania start, np. w lipcu szacowano uprawy jare, następnie ozime, okopowych nie można było szacować, bo nie było komunikatu IUNG w Puławach – co wykluczało osiągnięcie niezbędnych wskaźników strat. Gdyby można było szacować straty od razu, po zgłoszeniu przez rolnika – szacowanie odbywałoby się sprawniej i umożliwiłoby rolnikowi, po ogłoszeniu komunikatu, skorzystać z pomocy. Problem dotyczy także szacowania strat na użytkach zielonych będących postawą żywienia bydła, a szczególnie bydła mięsnego korzystającego przez większą część roku z pastwisk. Należy zmienić metodykę wyliczania strat w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą, uwzględniając specyfikę produkcji i przyczyny generowanych strat. Komisje powinny w jednolity sposób szacować i mieć jednolitą interpretację i wytyczne

 

- Samorząd rolniczy wskazuje także na niewystarczające kierowanie środków finansowych na zabezpieczenie gospodarstw przed wirusem ASF, a także brak dostatecznej aktywności krajowych jednostek w przeprowadzeniu wielokierunkowych badań nad wirusem i skutecznymi metodami ograniczenia jego szerzenia. Walka z afrykańskim pomorem świń musi być wielokierunkowa i wymaga znacznie więcej środków finansowych. Konieczne jest także zapewnienie wypłaty zaliczek w programach na dofinansowanie bioasekuracji, ponieważ z powodu złej koniunktury na rynku trzody chlewnej, hodowców nie stać na skorzystanie z tych programów. Dodatkowym problemem polskich producentów, jest napływ tańszych prosiąt z Belgii, gdzie wykryto ostatnio ASF. Rolnicy nie mają wyboru, co do skupującego podmiotu ani w zakresie terminu sprzedaży i często też zmuszeni są do dalszej produkcji z uwagi na kredyty inwestycyjne, czy podjęte działanie PROW. Dlatego też, samorząd rolniczy wnosi o opracowanie programu rządowego dotyczącego ochrony rynku wieprzowiny, który realnie wesprze gospodarstwa zajmujące się produkcją trzody chlewnej.

 

Źródło/zdjęcie: KRIR

Może zainteresuje Cię również:

Branża mięsna organizuje się, by zwalczać ASF. Spo

Wczoraj w godzinach popołudniowych w Warszawie podjęto decyz

Krzyk rolników z Wielkopolski, którego rządzący ni

- Rządzący nawijają nam tylko makaron na uszy. Ostatnio mini

ASF w Wielkopolsce potwierdzony. Powiat wolsztyńsk

- Niestety, właśnie wróciłem z Wojewódzkiego Zespołu Zarządz