Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
19 lipca 2019, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 3,7855 EUR EUR - 4,2592 GBP GBP - 4,7372 DKK DKK - 0,5705
Archiwum
19.07.2019 13:10 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,10- 6,20 zł/kg, średnia: 5,55 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++ +++ 12.07.2019 MATIF: pszenica kons. WRZ19 - 178,25 (+ 0,85%), kukurydza SIE19 - 178,00 (+ 0,14%), rzepak SIE19 - 370,25 (+ 0,14%) [euro/tona] +++ +++ +++

Zmiany w szacowaniu strat spowodowanych suszą możliwe w przyszłym roku

Redakcja

W sierpniu 2018 r. Zarząd KRIR wystąpił do resortu rolnictwa w sprawie rozszerzenia uprawnień komisji ds. szacowania szkód klęskowych (w uzasadnionych przypadkach) w zakresie zaliczania do szkód w kolumnie 9 wniosku strat w produkcji roślinnej także zbóż przeznaczonych na paszę dla przeżuwaczy oraz odliczania nieponiesionych kosztów tylko w przypadku rzeczywistego braku zbioru. Co na to ministerstwo?

 

W odpowiedzi MRiRW poinformowało, że Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez: suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę jednoznacznie stanowią, że informacje o kosztach nieponiesionych z tytułu niezebrania plonów w wyniku wystąpienia szkód według danych producenta rolnego w przypadku określenia wielkości produkcji na podstawie danych rolnika, a w przypadku braku ich na podstawie danych zamieszczonych na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, należy uwzględniać w przypadku gdy powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70%.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa istnieje możliwość obliczania średniej rocznej produkcji na podstawie danych rachunkowych potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji rolnej w danym gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, zamiast na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego. Powyższe Wytyczne określają również wykaz upraw, które mogą zostać wpisane do kolumny 9. MRiRW podkreśla, że zasady uwzględniania kosztów nieponiesionych w związku z niezbieraniem plonów oraz zakres upraw uwzględnianych w kolumnie 9 obowiązują od 2017 r., były konsultowane z urzędami wojewódzkim i dotychczas nie budziły kontrowersji.

 

Jednocześnie ministerstwo poinformowało, że większość komisji zakończyła już szacowanie szkód i sporządziła protokoły oszacowania szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy, a część producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach w wysokości co najmniej 70%, otrzymało już dotacje. Ewentualne zmiany w zakresie ustalania kosztów nieponiesionych lub w zakresie rozszerzenia zakresu upraw wpisywanych w kolumnie 9 będą możliwe od 2019 r.

 

Źródło: KRIR

Może zainteresuje Cię również:

Fatalna sytuacja dochodowa rolników. Bezpieczeństw

Ziarna zbóż są drobne, zasuszone i trudno nawet je wymłócić.

Upały w Szwajcarii. Rolnicy ubezpieczają się od sk

Zmiany klimatu stanowią wyzwanie dla szwajcarskich rolników.

W kolejnym raporcie IUNG potwierdza suszę rolniczą

IUNG-PIB w szóstym raporcie (od 11 maja do 10 lipca br.) pot