kojs

kowalczyk

CenyRolnicze
12 maja 2021, Środa.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.7456 EUR EUR - 4.5453 GBP GBP - 5.2969 DKK DKK - 0.6113
Archiwum


12.05.2021 14:26 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,40-7,20 zł/kg, średnia: 6,73 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni)

12.05.2021 MATIF: pszenica WRZ21-225,50 (- 0,55%), kukurydza CZE21-257,25 (-0,48%), rzepak SIE21-555,25 (+2,21%) [euro/t

Dodaj komunikat

zm skiba

agrifirm

Będą wyższe stawki dopłat do materiału siewnego

Redakcja

Ministerstwo rolnictwa opracowało projekt rozporządzenia w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2018. I tak w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych dopłata wyniesie 102,14 zł, roślin strączkowych 163,42 zł i w przypadku ziemniaków 510,70 zł. 

 

Jak czytamy w piśmie resortu rolnictwa do kancelarii Rady Ministrów, pilne opublikowanie rozporządzenia jest niezbędne dla szybkiego udzielenia wsparcia rolnikom, którzy zostali poszkodowani w wyniku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych. - W projektowanym rozporządzeniu przyjęto taki sam jak w roku 2016 i 2017, znany zainteresowanym podmiotom, sposób obliczania stawek. Wyliczone stawki, dzięki zaplanowaniu w ustawie na 2018 r. większej niż w ubiegłych latach kwoty na dopłaty, są wyższe niż dotychczas. Szybkie uzyskanie dopłat ułatwi rolnikom odtworzenie potencjału produkcji rolnej – uzasadnia podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa, Rafał Romanowski.

 

Stawka dopłaty do l ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2018 wynosi:

1. 102.14 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych. do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Oz. U. Poz. 615),

2. 163.42 zł w przypadku roślin strączkowych,

3. 510.70 zł w przypadku ziemniaków.

 

Stawki dopłat wyliczone zostały na podstawie informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o całkowitej wnioskowanej powierzchni dla poszczególnych grup roślin objętych dopłatami. W 2018 r. złożono 66,8 tys. wniosków o przyznanie dopłaty. Wnioski były składane w okresie od dnia 15 stycznia do dnia 25 czerwca 2018 r., przy czym ARiMR faktycznie otrzymała w tym okresie ok 78% wniosków, a wnioski złożone pocztą w ostatnim możliwym terminie wpływały do biur powiatowych ARiMR w pierwszej połowie lipca. ARiMR przekazała informację o wnioskowanej powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany na koniec sierpnia 2018 r.

 

Stawki dopłat do poszczególnych grup lub gatunków roślin wyliczono, mając na uwadze, że:

1) w ustawie budżetowej na rok 2018 na realizację mechanizmu dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przeznaczono kwotę 113 000 tys. zł.;

2) producenci rolni złożyli wnioski o przyznanie dopłat do obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących powierzchni gruntów ornych:

a) 882 345 ha- w przypadku zbóż,

b) 35 387 ha -w przypadku roślin strączkowych,

c) 33 458 ha- w przypadku ziemniaka;

 

Ministerstwo rolnictwa proponuje, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia skróci przyspieszy wydawanie przez ARiMR decyzji w sprawie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz realizację płatności z tego tytułu. ARiMR jest obowiązany do wydania decyzji w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia oraz dokonania płatności do końca roku.

 

- Ponadto, biorąc pod uwagę tegoroczne skutki występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powodujących straty szkody w rolnictwie, prace nad projektem rozporządzenia mają charakter pilny, ze względu na konieczność jak najszybszej wypłaty poszkodowanym rolnikom środków na odtworzenie produkcji roślinnej. Tym samym należy uznać, że za takim terminem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia przemawia ważny interes społeczny i państwa, a zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu