kojs

kps

CenyRolnicze
20 października 2021, Środa.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.9428 EUR EUR - 4.5841 GBP GBP - 5.4327 DKK DKK - 0.6161
Archiwum


20.10.2021 13:32 DRÓB, cena tuszki hurt: 5,30-6,00 zł/kg, średnia: 5,67 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

20.10.2021 SPRZEDAM 12 BYKÓW, mięsny, 800+ kg, wielkopolskie, turecki, 62-710, tel.: 782 540 383

20.10.2021 SPRZEDAM 7 KRÓW, 800+ kg, wielkopolskie, turecki, 62-710, tel.: 782 540 383

19.10.2021 MATIF: pszenica GRU21-273,75 (-0,09%), kukurydza LIS21-245,50 (+0,10%), rzepak LIS21-689,25 (+2,30%) [euro/t]

19.10.2021 SPRZEDAM 380 TON KUKURYDZY, transport firmowy, mazowieckie, węgrowski, 07-120, tel.: 513 516 204

18.10.2021 SPRZEDAM 30 TON KUKURYDZY, transport firmowy, mazowieckie, ostrowski, 07-320, tel.: 790 338 005

18.10.2021 SPRZEDAM 4 BYKI, hf, 650 kg, podlaskie, sokólski, 16-140, tel.: 510 641 861

18.10.2021 SPRZEDAM 15 BYKÓW, mięsny, 730 kg, kuj.-pom., toruński, 87-140, tel.: 508 131 008

15.10.2021 KUPIĘ 24 TONY SALETRY AMON., transport firmowy, warm.-maz., nidzicki, 13-111, tel.: 601 443 835

Dodaj komunikat

agrifirm

zm skiba

Rolnik na "bezrobociu"

Hanna Krugiełka

Ostatnio miałam do załatwienia kilka spraw w centrum miasta. Będąc w okolicach Powiatowego Urzędu Pracy, pomyślałam o moim majowym artykule na temat studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Postanowiłam sprawdzić, jaki procent absolwentów wyższych uczelni trafia na tzw. bezrobocie, czy również rolnicy rejestrują się jako osoby poszukujące pracy i czy PUP ma coś do zaproponowania przedsiębiorcom.

 

Poprosiłam o rozmowę Panią Agnieszkę Kownacką - Zastępcę Kierownika Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego.

 

Hanna Krugiełka: Czy może Pani potwierdzić informacje o znaczącym spadku bezrobocia w Polsce?

Agnieszka Kownacka: - Poziom bezrobocia w Polsce ulega spadkowi. Stopa bezrobocia w styczniu br. w skali kraju wyniosła 6,9%, natomiast (w końcu lipca) na koniec lipca br. 5,9%. Na lokalnym rynku pracy (Poznań i powiat poznański) dominuje rynek pracownika; poszukujący zatrudnienia w większości branż i zawodów mogą wybierać spośród wielu ofert (zatrudnienia), natomiast (pracodawcy) firmy odczuwają problemy ze znalezieniem kandydatów do pracy. Stopa bezrobocia na koniec lipca 2018 r. w Poznaniu wyniosła 1,3%, a w powiecie poznańskim 1,5%.

 

Osoby z jakim wykształceniem: wyższym, średnim, podstawowym rejestrują się najczęściej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu?

Na koniec sierpnia br. spośród osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu 27% osób legitymowało się wykształceniem wyższym, 18% wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, 12% osób wykształceniem średnim ogólnokształcącym, 18% osób wykształceniem zasadniczym zawodowym i 25% osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym.

 

Jaki procent zarejestrowanych znajduje pracę dzięki Powiatowemu Urzędowi Pracy?

- Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu wspiera osoby zarejestrowane w podejmowaniu zatrudnienia przedstawiając im oferty pracy będące w dyspozycji Urzędu, zachęcając pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy dla bezrobotnych (m.in. poprzez dofinansowania do wynagrodzenia za zatrudnionego, refundacje części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne).l Ponadto oferty pracy zgłoszone do PUP są publikowane w Centralnej Bazie Ofert Pracy na stronie internetowej i osoby zainteresowane mogą kontaktować się bezpośrednio z pracodawcami. Spośród osób zarejestrowanych co miesiąc zatrudnienie podejmuje średnio ok. 500 osób.

 

Ile z rejestrujących się osób chce naprawdę znaleźć pracę przez Urząd, a ilu zależy na zasiłku (Proszę o odpowiedź szacunkową).

Osoba bezrobotna rejestrując się w urzędzie pracy deklaruje swoją gotowość do podjęcia zatrudnienia. Bezpośrednio po rejestracji Urząd dla każdej osoby bezrobotnej ustala tzw. profil pomocy, biorąc pod uwagę gotowość do podjęcia pracy osoby oraz oddalenie od rynku pracy. W przypadku osób oddalonych od rynku pracy podejmowane są działania na rzecz zwiększenia motywacji osób do powrotu do aktywności zawodowej.

 

Czy napływający do naszego kraju obcokrajowcy ze Wschodu wypierają Polaków z miejsc pracy?

- Zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców jest wysokie, a wynika ono z braku kandydatów do pracy, którego doświadczają pracodawcy na lokalnym rynku zatrudnienia.

 

Czy w PUP pojawiają się osoby z wykształceniem rolniczym (każdego stopnia) lub osoby posiadające gospodarstwa? Czy osoba posiadająca gospodarstwo rolne może zarejestrować się w PUP?

- Wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych obecnie 119 osób posiada wykształcenie rolnicze. Jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy może zarejestrować się właściciel lub posiadacz samoistny lub zależny nieruchomości rolnej o powierzchni nieprzekraczającej 2 hektarów przeliczeniowych lub współmałżonek, domownik, który nie podlega ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 hektary przeliczeniowe.

 

Czy w obecnej sytuacji na rynku pracy osoba, która kończy Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu np. kierunek „Inżynieria rolnicza” ma problem z uzyskaniem zatrudnienia?

- Obecnie występująca sytuacja na rynku pracy jest korzystna dla osób poszukujących pracy. Możliwość podjęcia pracy przez indywidualną osobę wynika z oczekiwań i możliwości osoby poszukującej zatrudnienia, jej predyspozycji oraz posiadanego doświadczenia zawodowego w korelacji z oczekiwaniami pracodawcy stawianymi kandydatom do pracy na danym stanowisku pracy.

 

Czy rolnik-przedsiębiorca chcąc otworzyć nową działalność gospodarczą może liczyć na dofinansowanie z urzędu pracy? Jeśli tak to jakie? Jak ma to załatwić?

- Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu oferuje wsparcie dla przedsiębiorców zainteresowanych utworzeniem stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w zakresie pomocy w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy oraz wsparcie finansowe m. in.: dofinansowanie wynagrodzenia do zatrudnienia osób w wieku 50+, świadczenie aktywizacyjne dla rodziców powracających na rynek pracy, organizacja staży dla bezrobotnych, prace interwencyjne, a także szkolenia dla pracowników firm w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Opis poszczególnych form pomocy, zasady korzystania z tych form wraz z niezbędnymi wnioskami zawarte są na stronie internetowej urzędu pracy www.poznan.praca.gov.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców”. Możliwość skorzystania z form pomocy uzależniona jest od dostępności środków finansowych będących aktualnie w dyspozycji Urzędu przeznaczonych na organizację określonej formy pomocy.

 

Jaka jest procedura rejestracji w Urzędzie?

- Osoba zainteresowana rejestracją w Urzędzie może wybrać spośród:

 - zgłoszenia się do rejestracji w siedzibie Urzędu wraz z wymaganymi dokumentami

 - zgłoszenia do rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.praca.gov.pl - po wypełnieniu udostępnionego na stronie wniosku o dokonanie rejestracji w formie elektronicznej osobie zainteresowanej zostaje wyznaczony termin wizyty w urzędzie pracy celem dostarczenia wymaganych dokumentów i osobistego potwierdzenia poprawności przekazanych danych

 - pełnej rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.praca.gov.pl - do wniosku o dokonanie rejestracji osoba załącza skany wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji, a na przesyłanym do urzędu pracy wniosku składa bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

 

Serdecznie podziękowałam Pani Kownackiej za rozmowę i ciekawe informacje, którymi postanowiłam się z Państwem podzielić.

 

Oby poziom bezrobocia w Polsce nadal malał i oby polskie szkolnictwo przygotowywało absolwentów w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.

 

Hanna Krugiełka
Autor: Hanna Krugiełka
Hanna Krugiełka - absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu, kilkuletni pracownik jednostek państwowych związanych z rolnictwem. Entuzjastka rolnictwa ekologicznego, miłośniczka przyrody. Pasjonatka sztuki słowa i praktykująca ją w różnych dziedzinach..

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Wszystkie artykuły autora
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu