Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
24 maja 2019, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 3,8436 EUR EUR - 4,2989 GBP GBP - 4,8768 DKK DKK - 0,5756
Archiwum
24.05.2019 MATIF: pszenica kons. WRZ19 - 178,00 (+ 1,42%), kukurydza CZE19 - 161,75 (- 0,15%), rzepak SIE19 - 365,75 (+ 0,14%) [euro/tona] +++ +++ +++ 24.05.2019 13.15 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,00- 5,80 zł/kg, średnia: 5,29 zł/kg (na podstawie informacji z 15 ubojni) +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Kolejny apel w włączenie upraw kukurydzy w szacowanie strat spowodowanych suszą

Redakcja

Polski Związek Producentów Kukurydzy zwrócił się do ministra rolnictwa w sprawie pomijania kukurydzy w trakcie oceny strat suszowych. W opinii Związku, taka sytuacja wynika w znacznym stopniu z błędnego założenia przyjętego w Systemie Monitoringu Skutków Suszy, gdzie uznano, że na glebach kategorii I uprawa kukurydzy nie jest wskazana (w grupie razem z burakami cukrowymi i rzepakiem) – stąd monitoring suszy jej nie obejmuje. Tymczasem rzeczywistość jest całkowicie odmienna – na glebach takich kukurydza zajęła miejsce po spadającej powierzchni ziemniaków i dziś uprawia się tam ok. 1/3 powierzchni zajmowanej przez tę roślinę na reale sięgającym 1,2 mln ha.

 

Organizacja przypomina ministrowi rolnictwa, iż kukurydza stanowi ważne ogniwo, a w wielu przypadkach podstawę, zaplecza paszowego dla zwierząt i to zarówno w pasze objętościowe jak i treściwe. Kukurydza wykorzystywana jest także jako roślina do produkcji energii odnawialnej, np. na bioetanol i biogaz. Z uwagi na wytwarzane wysokie plony suchej masy, do swego rozwoju potrzebuje jednak dość dużej ilości wody. Krytycznym okresem najwyższego zapotrzebowania na wodę jest okres od strzelania w pęd, poprzez wiechowanie, znamionowanie i zapylenia aż do początków nalewania ziarna w kolbie. Kalendarzowo okres ten przypada na okres od ostatniej dekady czerwca do połowy sierpnia.

 

Tegoroczne warunki atmosferyczne i skrajny brak opadów na przełomie czerwca i lipca, spowodowały w wielu rejonach znaczne ograniczenia we wzroście kukurydzy, co skutkować będzie obniżeniem o 20-30 proc. plonów kukurydzy kiszonkowej, a w przypadku zasiewów w plonie wtórym – po życie na kiszonkę nawet powyżej 50 proc. Skutki braku opadów w dalszej części okresu krytycznego będą widoczne w słabszym zaziarnieniu kolb jak i wytworzonej masie ziarna. Będzie to miało swe skutki w pogorszeniu jakości kiszonek i zmniejszonych plonach ziarna.

 

- W związku z katastrofalną suszą, która dotknęła większość kraju, zwracam się do pana ministra z wielką prośbą o wydanie zaleceń dla komisji suszowych, aby wycenę skutków suszy realizować również na plantacjach kukurydzy. Z informacji jakie napływają do Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, pola z uprawa kukurydzy są pomijane w protokołach komisji suszowych – czytamy w apelu do ministra sygnowanym podpisem prezesa PZPK, Tadeusza Michalskiego.

Może zainteresuje Cię również:

Towarzystwa ubezpieczeń twierdzą, że winna jest ag

Turbulencje pogodowe - związane najpierw z suszą, a teraz z

Apel o szacowanie strat na użytkach zielonych

W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, susza

W pierwszym tegorocznym raporcie IUNG stwierdza wy

IUNG-PIB opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dl