Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
28 lutego 2020, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 3,9255 EUR EUR - 4,3355 GBP GBP - 5,0657 DKK DKK - 0,5802
Archiwum
28.02.2020 12:29 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,70 - 5,60 zł/kg, średnia: 5,20 zł/kg (na podstawie informacji z 15 ubojni) +++ +++ +++ 27.02.2020 MATIF: pszenica kons. MAR20 - 191,50 (- 0,52%), kukurydza MAR20 - 167,50 (- 1,33%), rzepak MAJ20 - 387,25 (- 1,21%) [euro/tona] +++ +++ +++

NIERUCHOMOŚCI

Są przymiarki, by KOWR budował mieszkania. Co z gruntami dzierżawionymi przez rolników?

Paweł Hetnał

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie mógł nabywać grunty oraz lokale i budynki mieszkalne, a także realizować inwestycje w zakresie budownictwa mieszkaniowego. W takim układzie rodzi się pytanie: czy na potrzeby budownictwa mieszkaniowego KOWR będzie odbierał rolnikom grunty w trakcie dzierżawy?

Czytaj więcej...
Pixabay

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Gleby

Redakcja

Gleba pełni kluczową rolę w produkcji żywności. Jednocześnie, poprzez możliwości wiązania dwutlenku węgla i udział w obiegu gazów cieplarnianych wpływa także na klimat. Po oceanach gleba jest największym magazynem dwutlenku węgla.

Czytaj więcej...

Każdy będzie mógł kupić hektar ziemi rolnej

Redakcja

Wg projektu nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, przedstawionego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działki rolne do 1 hektara oraz grunty położone w obrębie miast będzie mogła kupić osoba nie będąca rolnikiem. Dotychczas takie osoby mogły wejść w posiadanie gruntów rolnych do 0,3 ha. Pozostałe nieruchomości rolne, tak jak dotychczas, będzie mógł nabyć tylko rolnik. 

Czytaj więcej...

Krótkie dzierżawy wprowadzają niepewność

Redakcja

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej dostrzega pilną potrzebę uregulowania wzajemnych relacji pomiędzy KOWR i podmiotami, które dzierżawią grunty rolne Skarbu Państwa. Nowe regulacje zmieniające istniejące przepisy powinny dotyczyć możliwości przedłużenia umowy dzierżawy przez podmioty, które wyłączyły 30% dzierżawionego areału na podstawie ustawy z 16 września 2011 oraz te, które tego wyłączenia nie dokonały.

Czytaj więcej...

Szykują zmiany w obrocie ziemią rolną

Redakcja

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we wrześniu br. przedstawi propozycję nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zmiany będą miały na celu m.in. złagodzenie dotychczas obowiązujących ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. Utrzymana zostanie zasada, zgodnie z którą nabywcami nieruchomości rolnych powinni być przede wszystkim rolnicy indywidualni, prowadzący gospodarstwa rodzinne, będące w myśl art. 23 Konstytucji podstawą ustroju rolnego państwa.

Czytaj więcej...

Współczynnik zazielenienia pozostanie bez zmian

Paweł Hetnał

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 25 kwietnia br. o zmianę współczynnika stosowanego do wyliczania powierzchni poplonów w ramach zazielenienia, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, iż w najbliższym czasie nie dojdzie do korzystnych zmian dla rolników.

Czytaj więcej...

Zalesianie gruntów rolnych

Redakcja

Już wkrótce, bo od 1 czerwca br. biura powiatowe ARiMR przyjmować będą wnioski na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów z sukcesją naturalną. Nabór trwać będzie przez 2 miesiące tj. do 31 lipca. Zgodnie z założeniami tego działania składając wniosek, rolnik otrzymać może jednorazowe wsparcie na wykonanie zalesienia, a w kolejnych latach premię pielęgnacyjną (przez 5 lat) oraz premię zalesieniową (przez 12 lat).

Czytaj więcej...
GDDKiA

Rolnicy domagają się klarownych zasad ustawiania zasłon przeciwśnieżnych

Paweł Hetnał

Właściciele pól uprawnych z terenu Opolszczyzny mają dość chaosu związanego z ustawianiem zasłon przeciwśnieżnych wzdłuż dróg publicznych, które lokalizowane są na ich terenach. Wprawdzie ustawa zobowiązuje ich do udostępnienia gruntu i rolnicy tego nie podważają, lecz domagają się informowania o terminach wykonywanych prac i ewentualnej możliwości dochodzenia odszkodowań wynikających ze zniszczeń, jakie wyrządzają ekipy instalujące zasłony. Ministerstwo Infrastruktury nie widzi jednak potrzeby zmian przepisów w tym zakresie.

Czytaj więcej...

Ministerstwo o kulturze rolnej

Paweł Hetnał

28 marca br. zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań zmierzających do nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, aby ustawowo uregulować obowiązek utrzymania niezagospodarowanych działek rolnych w dobrej kulturze rolnej. Ministerstwo przypomina jednak, że istnieją przepisy, które regulują tę kwestię, a stosowną decyzję administracyjną w tym zakresie może podjąć wójt, burmistrz czy prezydent miasta.

Czytaj więcej...
fot. pixabay.com

Organizacje rolnicze Zachodniej Polski o dzierżawach nieruchomości ZWRSP

Redakcja

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Rolniczego oraz Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Brodach odbyło się spotkanie przedstawicieli związków i organizacji rolniczych Zachodniej Polski na temat konieczności wprowadzenia transparentnych kryteriów dotyczących przedłużania dzierżaw przez Krajowy Ośrodek Wparcia Rolnictwa.

Czytaj więcej...