Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
25 lutego 2021, Czwartek.
Kursy walut: USD USD - 3.6943 EUR EUR - 4.5143 GBP GBP - 5.2367 DKK DKK - 0.6071
Archiwum
25.02.2021 MATIF: pszenica MAR21 - 245,75 (+ 0,20%), kukurydza MAR21 - 229,25 (- 0,11%), rzepak MAJ21 - 488,25 (+ 0,77%) [euro/tona] +++ +++ +++ 24.02.2021 13:09 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,70 - 6,40 zł/kg, średnia: 6,02 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++ +++ +++ +++

Niekorzystne zmiany prawne spowodują wzrost kosztów dzierżawy dla rolników. Małe gospodarstwa będą wykluczone z przetargów

Redakcja

Samorząd rolniczy z Wielkopolski wyraził negatywne stanowisko dotyczące zwiększenia progu powierzchniowego nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargów ograniczonych ofertowych od średniej województwa tj. obecnie 13,99 ha. Dotychczas obowiązujące zasady organizacji przetargów ofertowych od 5 ha były racjonalne pod względem sprawiedliwości społecznej i ekonomicznej, gdyż nie wiązały się z podbijaniem czynszów dzierżawnych w licytacjach, a co za tym idzie dostęp do gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa miła również rolnik posiadający mniejsze możliwości finansowe.

 

- Wielkopolska Izba Rolnicza, jako członek Terenowej Rady Społecznej działającej przy Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Oddziale Terenowym w Poznaniu, wyraża swoje negatywne stanowisko dotyczące zwiększenia progu powierzchniowego nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargów ograniczonych ofertowych od średniej województwa tj. obecnie 13,99 ha. Dotychczas obowiązujące zasady organizacji przetargów ofertowych od 5 ha były racjonalne pod względem sprawiedliwości społecznej i ekonomicznej, gdyż nie wiązały się z podbijaniem czynszów dzierżawnych w licytacjach, a co za tym idzie dostęp do gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa miła również rolnik posiadający mniejsze możliwości finansowe – uważa wielkopolski samorząd rolniczy.

 

Jak przekonuje WIR, organizacja przetargów ograniczonych ofertowych od tej powierzchni dawała również większą gwarancję rzetelnej oceny przyszłego dzierżawcy. Podniesienie wyżej wymienionego progu będzie skutkowało negatywnie na wzrost kosztów dzierżawy dla rolników. Oczywiście Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizując interesy Państwa dąży do osiągania jak najwyższych przychodów, jednakże w takim przypadku należy również rozważyć konieczność rozdysponowania nieruchomości Zasobu pod względem społecznym. Podniesienie progu przetargów ofertowych od 13,99 ha wprowadzi jeszcze jedno kryterium – ekonomiczne, które spowoduje wykluczenie z przetargów ofertowych rolników posiadających nieduże gospodarstwa rolne. Ponadto z informacji uzyskanych w Oddziale Terenowym w Poznaniu wynika, że około 80 % nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dla rolników indywidualnych ma powierzchnię zbliżoną do tej granicy, a więc będą one rozdysponowane w przetargach ograniczonych licytacyjnych.

 

W ocenie samorządu rolniczego konieczna jest weryfikacja kryteriów i wag przetargowych po paru latach ich funkcjonowania. W trakcie oceny gospodarstw konieczne jest zdaniem WIR przyjęcie podobnych instrumentów kontrolnych, jak w przypadku grup producentów rolnych, a więc sprawdzenie czy nie wystąpiły przesłanki świadczące o stworzeniu sztucznych warunków w celu uzyskania korzystniejszej punktacji w przetargach ofertowych. KOWR badając ewentualne wystąpienie sztucznych warunków powinna brać pod uwagę między innymi, czy potencjalni dzierżawcy wykazują samodzielność, odrębność oraz niezależność w prowadzeniu działalności rolniczej, tj. czy posiadają własną bazę produkcyjną (grunty, wyposażenie techniczne, infrastrukturę), ponoszą koszty prowadzenia działalności rolniczej (koszty produkcji, koszty eksploatacji), czy gospodarstwo nie zostało utworzone w wyniku podziału wcześniej funkcjonującego gospodarstwa rolnego. Tak przeprowadzona weryfikacja pozwoli na wyeliminowanie osób które wykorzystują przepisy do sięgnięcia po dzierżawę gruntów z Zasobu.

 

WIR niekorzystnie ocenia również zmianę prowadzącą do rezygnacji z konieczności przedstawienia przez rolnika indywidualnego oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego poświadczone za zgodność przez wójta/burmistrza, na rzecz oświadczenia samego rolnika. Konieczny jest powrót do zapisów, które eliminowały osoby z przetargu jeżeli są one dzierżawcami nieruchomości będących w Zasobie, przełoży się to na zwiększenie dostępności działek. Rolnicy zwracają uwagę, że uczestnicy przetargu powinni otrzymywać informacje o punktach zdobytych przez poszczególnych uczestników przetargów, co pozwoli na ich wzajemną weryfikację i szybkie wskazanie ewentualnych nieprawidłowości.

 

Odnosząc się do kwestii Terenowych Rad Społecznych, WIR z zadowoleniem przyjęła realizację jej postulatu o przyjęcie regulaminu prac Rady. Niestety podczas prac nad jego tworzeniem wprowadzano na bieżąco zmiany odnoszące się do składu ilościowego rady i nie weryfikowano organizacji wchodzących w jej skład. Przyjęte zapisy skutkują często paraliżem prac Rady, gdyż niemożliwe jest osiągnięcie kworum, ze względu na częste nieobecności jej poszczególnych członków. WIR apeluje więc o konieczność zmian zapisów dotyczących organizacji rolniczych mogących zgłaszać swoich przedstawicieli do TRS. Niezbędne jest zawężenie, w przypadku Rad działających przy Oddziale Terenowym KOWR, do organizacji o zasięgu wojewódzkim o liczebności co najmniej 700 członków w skali województwa. W skład Rady wejdą w takim wypadku aktywne organizacje z danego województwa, co przełoży się na pracę tego gremium i będzie odzwierciedlało faktyczne zaangażowanie tych podmiotów w terenie.

 

Wielkopolska Izba Rolnicza zaniepokojona jest również doniesieniami z terenu dotyczącymi przedłużenia specjalnym pełnomocnictwem Dyrektora Generalnego KOWR dzierżawy podmiotowi, który nie wyraziły zgody na wyłączenie 30% powierzchni użytków rolnych w myśl art. 4 i 5 ustawy z dnia 16.09.2011r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011, nr 233, poz. 1382) i tym samym powinien stracić możliwość przedłużenia umowy. Każdy z Ministrów Rolnictwa zapewniał, że nie będzie okoliczności, w której jeżeli dzierżawca nie wyłączy tzw. 30%, będzie miał przedłużaną dzierżawę. W tym przypadku złamano tę zasadę i stworzono precedens na którym będą mogły opierać się inni dzierżawcy będący w takiej sytuacji. Zdaniem wielkopolskiego samorządu rolniczego należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń i nie stwarzać warunków do kolejnych takich sytuacji, które budzą sprzeciw rolników.

Może zainteresuje Cię również:

Jak tak dalej pójdzie, to będziemy skazani na impo

- Niektóre zakłady wolą kupować tańsze mięso i zwierzęt

Rolnicy z Wielkopolski odwiedzą biura parlamentarz

18 września 2020 roku, Sejm RP w niespełna 48 godzin, z

Wielu hodowców z Wielkopolski rozważa zagazowanie

- Sytuacja rolników w strefie niebieskiej wyznaczonej na czę