Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
01 lipca 2020, Środa.
Kursy walut: USD USD - 3,9591 EUR EUR - 4,4465 GBP GBP - 4,9043 DKK DKK - 0,5966
Archiwum
01.07.2020 MATIF: pszenica kons. WRZ20 - 181,50 (+ 0,55%), kukurydza SIE20 - 168,50 (+ 0,60%), rzepak SIE20 - 377,25 (- 0,20%) [euro/tona] +++ +++ +++ 01.07.2020 13:29 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,20 - 6,00 zł/kg, średnia: 5,50 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++ +++ +++

Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

Redakcja

Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, który zakłada złagodzenie ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. Po zmianach, więcej podmiotów będzie mogło nabyć grunty rolne.

 

Rozszerzono katalog przypadków, w których nie będą stosowane przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Chodzi o nieruchomości rolne:

- położone w granicach administracyjnych miast,

- w których grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, jako tereny pod stawami rybnymi, stanowią co najmniej 70 proc. powierzchni nieruchomości,

- nabyte z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), jako tzw. „ogródki przydomowe”.

 

Dzięki nowym rozwiązaniom – nie mając statusu rolnika indywidualnego –  można będzie nabyć nieruchomość rolną m.in.:

- o powierzchni mniejszej niż 1 ha,

- w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym,

- w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku,

- w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego.

 

W tych przypadkach nie będzie już potrzebna zgoda Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na nabycie nieruchomości rolnej.

 

Istotna zmiana dotyczy skrócenia z 10 do 5 lat okresu przez który:

- nabywca nieruchomości rolnej musi prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabywana nieruchomość,

- nabyta  nieruchomość nie może być sprzedana, ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

 

Zgodnie z projektem, zgoda na sprzedaż lub oddanie w posiadanie nabytej nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat od jej nabycia będzie wydawana przez Dyrektora Generalnego KOWR w formie decyzji administracyjnej, a nie – jak do tej pory – przez sąd. W założeniu ma to spowodować, że uzyskanie zgody będzie prostsze i tańsze.

 

Rozszerzono katalog osób bliskich – w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – o rodzeństwo rodziców oraz pasierbów.

 

Umożliwiono nabywanie nieruchomości rolnych za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR przez uczelnie na cele dydaktyczne oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne.

 

W projekcie określono wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wyrażenie zgody przez Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej. Wskazano także dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku.

 

Zgodnie z projektem, dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego będzie pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo (zrezygnowano z wymogu poświadczenia przez wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta).

 

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego artykułu, który zacznie obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia.

 

Źródło: premier.gov.pl

Może zainteresuje Cię również:

KOWR rozpatrzył trzy wnioski w ramach restrukturyz

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w od

Prawo silniejszego? Mniejsi producenci rolni nie s

Wielkopolska Izba Rolnicza zwróciła się do KOWR o przywrócen

Już niebawem rusza polski Matif. Co nam da Platfor

W marcu rusza giełda obrotu towarami rolno-spożywczymi Platf