Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
15 października 2019, Wtorek.
Kursy walut: USD USD - 3,8952 EUR EUR - 4,2949 GBP GBP - 4,9282 DKK DKK - 0,5750
Archiwum
15.10.2019 MATIF: pszenica kons. GRU19 - 178,25 (- 1,11%), kukurydza LIS19 - 164,00 (- 0,46%), rzepak LIS19 - 383,75 (+ 0,33%) [euro/tona] +++ +++ +++ 14.10.2019 12:20 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,30 - 5,20 zł/kg, średnia: 4,56 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++ +++

Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

Redakcja

Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, który zakłada złagodzenie ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. Po zmianach, więcej podmiotów będzie mogło nabyć grunty rolne.

 

Rozszerzono katalog przypadków, w których nie będą stosowane przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Chodzi o nieruchomości rolne:

- położone w granicach administracyjnych miast,

- w których grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, jako tereny pod stawami rybnymi, stanowią co najmniej 70 proc. powierzchni nieruchomości,

- nabyte z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), jako tzw. „ogródki przydomowe”.

 

Dzięki nowym rozwiązaniom – nie mając statusu rolnika indywidualnego –  można będzie nabyć nieruchomość rolną m.in.:

- o powierzchni mniejszej niż 1 ha,

- w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym,

- w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku,

- w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego.

 

W tych przypadkach nie będzie już potrzebna zgoda Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na nabycie nieruchomości rolnej.

 

Istotna zmiana dotyczy skrócenia z 10 do 5 lat okresu przez który:

- nabywca nieruchomości rolnej musi prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabywana nieruchomość,

- nabyta  nieruchomość nie może być sprzedana, ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

 

Zgodnie z projektem, zgoda na sprzedaż lub oddanie w posiadanie nabytej nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat od jej nabycia będzie wydawana przez Dyrektora Generalnego KOWR w formie decyzji administracyjnej, a nie – jak do tej pory – przez sąd. W założeniu ma to spowodować, że uzyskanie zgody będzie prostsze i tańsze.

 

Rozszerzono katalog osób bliskich – w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – o rodzeństwo rodziców oraz pasierbów.

 

Umożliwiono nabywanie nieruchomości rolnych za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR przez uczelnie na cele dydaktyczne oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne.

 

W projekcie określono wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wyrażenie zgody przez Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej. Wskazano także dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku.

 

Zgodnie z projektem, dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego będzie pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo (zrezygnowano z wymogu poświadczenia przez wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta).

 

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego artykułu, który zacznie obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia.

 

Źródło: premier.gov.pl

Może zainteresuje Cię również:

Grupa Azoty S.A. i KOWR razem na rzecz polskiego r

4 października br. przedstawiciele Green Lab – spółki zależn

Nadal nie funkcjonują dopłaty do oprocentowania ba

Jak informuje resort rolnictwa, aktualnie prowadzone są wyja

Nieużytki KOWR-u bulwersują rolników i dzierżawców

Działania KOWR z województw zachodniopomorskiego, wielkopols