Krótkie dzierżawy wprowadzają niepewność

Redakcja

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej dostrzega pilną potrzebę uregulowania wzajemnych relacji pomiędzy KOWR i podmiotami, które dzierżawią grunty rolne Skarbu Państwa. Nowe regulacje zmieniające istniejące przepisy powinny dotyczyć możliwości przedłużenia umowy dzierżawy przez podmioty, które wyłączyły 30% dzierżawionego areału na podstawie ustawy z 16 września 2011 oraz te, które tego wyłączenia nie dokonały.

 

Obecna praktyka przedłużania umów dzierżaw na krótki okres czasu (nawet dwuletni) stosowana przez KOWR wprowadza dużą niepewność wśród dzierżawców zwłaszcza tych, którzy prowadzą produkcję zwierzęcą, a dzierżawiony areał niezbędny jest do zachowania pozwoleń zintegrowanych, a tym samym utrzymania produkcji.

 

Trwałość umów dzierżaw i przewidywalność dostępu do gruntów rolnych po ich przedłużeniu jest niezbędnym elementem planowania inwestycji oraz sprawnego regulowania zobowiązań każdego dzierżawcy. Dlatego racjonalne są propozycje przedstawione przez Federację Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z dnia 9 lutego 2018 roku, aby wprowadzić minimalny okres przedłużania umowy dzierżawy na 10 lat dla podmiotów, które wyłączyły 30% areału.

 

W przypadku podmiotów, które nie wyłączyły 30% dzierżawionego areału, zwłaszcza z powodu prowadzonej produkcji zwierzęcej, minimalny okres przedłużenia umowy dzierżawy powinien wynosić również 10 lat, pod warunkiem wyrażenia zgody na wyłączenie od 40% do 50% dzierżawionego areału.


Pilne uregulowanie przepisów dotyczących umów dzierżaw jest niezbędnym elementem zaufania pomiędzy Skarbem Państwa i dzierżawcami, zachowania bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz dbałości o powierzone mienie.

 

ogloszenia ziemia rolna

 

Źródło: KZP-PTCh