Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
21 sierpnia 2019, Środa.
Kursy walut: USD USD - 3,9210 EUR EUR - 4,3513 GBP GBP - 4,7623 DKK DKK - 0,5836
Archiwum
21.08.2019 MATIF: pszenica kons. WRZ19 - 165,00 (- 0,30%), kukurydza LIS19 - 165,50 (0,00%), rzepak LIS19 - 381,00 (+ 0,07%) [euro/tona] +++ +++ +++ 21.08.2019 12:48 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,40- 6,00 zł/kg, średnia: 5,74 zł/kg (na podstawie informacji z 17 ubojni) +++ +++ +++

Rolnicy domagają się klarownych zasad ustawiania zasłon przeciwśnieżnych

Paweł Hetnał
GDDKiA

Właściciele pól uprawnych z terenu Opolszczyzny mają dość chaosu związanego z ustawianiem zasłon przeciwśnieżnych wzdłuż dróg publicznych, które lokalizowane są na ich terenach. Wprawdzie ustawa zobowiązuje ich do udostępnienia gruntu i rolnicy tego nie podważają, lecz domagają się informowania o terminach wykonywanych prac i ewentualnej możliwości dochodzenia odszkodowań wynikających ze zniszczeń, jakie wyrządzają ekipy instalujące zasłony. Ministerstwo Infrastruktury nie widzi jednak potrzeby zmian przepisów w tym zakresie.

 

W lutym br. prezes zarządu KRIR, Wiktor Szmulewicz ,wystąpił do ministra infrastruktury z prośbą o podjęcie działań mających na celu doprecyzowanie terminu stawiania zasłon przeciwśnieżnych przez zarządców dróg na polach uprawnych. Wniosek dotyczy również wprowadzenia obowiązku informowania właściciela gruntu o zamiarze i terminie wykonywania prac na jego terenie. Rolnicy oczekują także, by zgoda na takie przedsięwzięcie została sformalizowana pisemnie, z prawem do odszkodowania. KRIR reprezentował w tym przypadku Izbę Rolniczą z Opola, która zasygnalizowała problem.

Na podstawie ustawy o drogach publicznych zarządy dróg mają prawo wstępu na grunty przyległe do dróg publicznych w celu wykonania tam wszelkich czynności, które wiążą się zarówno z utrzymaniem, jak i ochroną dróg, w tym ustawianiem na gruntach zasłon przeciwśnieżnych. Z zapisu tego wynika, iż właściciele gruntów przylegających nie mogą odmówić zarządcy wejścia na swoje pole i ustawienia zasłon. Ustawa nie określa jednak terminów realizacji prac związanych z ustawieniem i zdjęciem zasłon ani okresów okresów ich utrzymania na polu.

Wojewódzkie Zarządy Dróg uważają, że terminy te są szczegółowo podane w umowach z wykonawcami tych usług, które najczęściej są prowadzone od połowy listopada do połowy kwietnia, co niejednokrotnie koliduje z wykonywanymi przez rolnika pracami agrotechnicznymi. Wiadomym jest też, że termin ustawiania i zdejmowania zasłon przeciwśnieżnych oraz odpowiednie przygotowanie drogi do sezonu zimowego przez administratorów dróg nawiązuje do tzw. stref rozpoczęcia sezonu zimowego w Polsce wg Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - Mimo powyższego, za stosowne uważa się wprowadzenie obowiązku informowania właściciela gruntu o zamiarze wykonywania prac na jego polu uprawnym i uzgadniania terminu ustawiania zasłon przeciwśnieżnych, tak aby rolnik miał możliwość zakończenia prac agrotechnicznych w danym sezonie wegetacyjnym oraz ich rozpoczęcia na wiosnę oraz miał prawo do odszkodowania za szkody wynikające z prac związanych z tym faktem – czytamy w piśmie do ministra infrastruktury, sygnowanym podpisem Katarzyny Beleć z Izby Rolniczej w Opolu.

Ministerstwo Infrastruktury odpiera wszystkie ww. argumenty i podkreśla, iż zasłony ustawiane są po zebraniu plonów z pól uprawnych, wykonaniu orki i ewentualnie uprawy ozimej. - W praktyce jednostki GDDKiA starają się wykonywać prace związane z koniecznością montażu i demontażu zasłon przeciwśnieżnych przy jak najmniejszych utrudnieniach w pracach polowych i uszkodzeniach wykonanych zasiewów. Zdarzają się również przypadki usuwania przez posiadaczy nieruchomości już zamontowanych zasłon, w celu wykonania prac polowych, nawet w miesiącu grudniu. W takich przypadkach, ponownie po zakończeniu prac polowych, montuje się zasłony – wyjaśniają urzędnicy.

Jak wyjaśnia GDDKiA zawiadomienie o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac z reguły przekazywane jest do urzędu gminy właściwego miejscowo, celem umieszczana zawiadomień na tablicach ogłoszeń w urzędzie. Odnosząc się do propozycji Izby Rolniczej w Opolu, co do informowania każdego właściciela gruntu przez zarządcę drogi o planowanym terminie wykonania ww. zasłon oraz uzyskiwaniu pisemnej zgody na ich ustawienie, Ministerstwo informuję, iż w jego ocenie przedmiotowe rozwiązanie może doprowadzić do opóźnień, a nawet do wstrzymania prac związanych z wykonaniem zasłon. Powyższe z kolei będzie miało niekorzystny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg.

Jeśli chodzi o kwestię odszkodowań, to w tym przypadku istnieją instrumenty prawne, które pozwalają dochodzić roszczeń z tytułu zniszczenia działki, wskutek podejmowanych działań związanych z montażem zasłon. Przepisy te regulują ustawy o drogach publicznych i gospodarce nieruchomościami. - Reasumując, w ocenie resortu infrastruktury unormowania dotyczące ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych oraz wypłacania odszkodowania za ewentualnie poniesione szkody przez posiadaczy nieruchomości są kompleksowe i zapewniają przeprowadzenie czynności w sposób sprawny z poszanowaniem praw posiadaczy nieruchomości – czytamy w piśmie z Ministerstwa.

 

Paweł Hetnał
Autor: Paweł Hetnał
Paweł Hetnał – absolwent Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wieloletni dziennikarz portali i gazet lokalnych z terenu Podbeskidzia.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Najnowsze artykuły autora: