Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
18 października 2019, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 3,8503 EUR EUR - 4,2844 GBP GBP - 4,9671 DKK DKK - 0,5735
Archiwum
18.10.2019 MATIF: pszenica kons. GRU19 - 181,25 (+ 0,14%), kukurydza LIS19 - 165,75 (+ 0,45%), rzepak LIS19 - 377,75 (- 0,66%) [euro/tona] +++ +++ +++ 18.10.2019 12:21 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,20 - 5,00 zł/kg, średnia: 4,50 zł/kg (na podstawie informacji z 15 ubojni) +++ +++ +++

Będą zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Redakcja
nieruchomosci zmiany w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym

Odpowiadając na pismo Zarządu KRIR w kwestii zniesienia opłaty ustawowej za zmianę sposobu użytkowania na nierolniczą działki siedliskowej stanowiącej własność rolnika, resort rolnictwa w dniu 10 stycznia 2017 r. podziękował za zwrócenie uwagi na tę problematykę oraz poinformował, że zostanie ona wzięta pod uwagę w toku podejmowanych prac legislacyjnych.

MRiRW przekazało, że przedstawiona inicjatywa rozwoju obszarów wiejskich poprzez stworzenie narzędzi prawnych mających na celu poprawę warunków życia społeczności wiejskiej wpisuje się w Program Działań MRiRW na lata 2015-2019. Zakres koniecznych zmian obejmuje uregulowania w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym, o ubezpieczeniu społecznym rolników, o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także przepisach dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych, co wymaga systemowego podejścia do tego zagadnienia. Istotnym jest również, aby nowe rozwiązania prawne przyczyniały się do porządkowania ładu urbanistyczno-przestrzennego na terenach wiejskich. W tym celu konieczne są zmiany, które z jednej strony pozwolą skutecznie chronić ład przestrzenny, uwzględniając zasady racjonalnego gospodarowania rolniczą przestrzenią produkcyjną, a z drugiej umożliwiają rozwój obszarów wiejskich.

Resort poinformował, ze obecnie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają prace nad projektem ustawy — Kodeks urbanistyczno-budowlany. Kodeks, wraz ze zmianą szeregu obowiązujących przepisów prawa, ma mieć charakter systemowy i porządkujący szeroko rozumianą sferę planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym respektowania zasad ochrony gruntów.

Jednocześnie zapewniono, ze udział w pracach nad kształtem przyszłego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego jest sprawą priorytetową dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: Justyna Kostecka - KRIR