Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
18 września 2020, Piątek.
Kursy walut: USD USD - 3.7585 EUR EUR - 4.4574 GBP GBP - 4.8811 DKK DKK - 0.5991
Archiwum
18.09.2020 MATIF: pszenica kons. GRU20 - 194,50 (+ 1,43%), kukurydza LIS20 - 171,50 (+ 0,15%), rzepak LIS20 - 395,00 (+ 0,64%) [euro/tona] +++ +++ +++ 18.09.2020 13:42 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,60 - 5,00 zł/kg, średnia: 4,85 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni) +++ +++ +++ +++

Zmiany w Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW 2014-2020 od kampanii naboru wniosków 2017 r.

Redakcja
program rolnosrodowiskowy krus pit rozliczenie ulgi portal ceny rolnicze pl

Od 2017 r. w Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW 2014-2020 wprowadzono tylko zmiany korzystne dla rolników i te, do których rolnicy mogą się dostosować.

I. Rolnik może realizować jednocześnie więcej niż jedno (innego rodzaju) zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

Zobowiązania te mogą być podjęte w każdym roku (a nie jak dotychczas w pierwszym i drugim) – dotyczy to również rolników, którzy rozpoczęli Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w 2015 i 2016 r.
    

II. Skutki niespełnienia warunków przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej:

 • Jeśli rolnik nie spełnił warunków przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w pierwszym roku – zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne nie zostaje podjęte;
 • Jeśli rolnik nie spełnił warunków przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w roku drugim i latach następnych – zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne jest kontynuowane.
       

III. Zwiększenie stawki płatności w ramach wariantu 7.2. Zachowanie lokalnych ras koni (zmiana PROW 2014-2020)

Zwiększenie stawki z 1 500 zł/szt. do:

 • 1 900 zł/szt. - konie małopolskie i konie wielkopolskie,
 • 1700 zł/szt. - pozostałe rasy koni
       

IV. Doprecyzowanie zakresu rejestru działalności rolnośrodowiskowej

Rejestr prowadzony jest w odniesieniu do gruntów objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym.
    

V. Wydłużenie terminu dostarczenia do ARiMR wymaganych dokumentów

tj. np. kopii pierwszej strony dokumentacji przyrodniczej, świadectwa oceny laboratoryjnej materiału siewnego odmian regionalnych lub amatorskich wpisanych do krajowego rejestru.

Rolnik zobowiązany jest do dostarczenia do ARiMR wymaganych dokumentów w terminie określonym w przepisach. Jeśli tego nie zrobi, zostanie wezwany do ich dostarczenia 
w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania do ich dostarczenia. Sankcje za ich niedostarczenie rolnik otrzyma jednak dopiero wtedy, kiedy nie zrobi tego do dnia wydania decyzji.
     

VI. W przypadku gdy zostało stwierdzone, że rolnik nie posiada planu działalności rolnośrodowiskowej, jest on zobowiązany do sporządzenia tego planu i złożenia kopii wymaganych stron tego planu do ARiMR najpóźniej w terminie składania wniosków o przyznanie kolejnej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.
     

VII. Rozszerzenie listy roślin wspieranych w ramach w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważoneo następujące gatunki:

cykoria warzywna (liściowa, sałatowa), pieprzyca siewna (rzeżucha ogrodowa), roszpunka (roszponka) warzywna, mięta okrągłolistna, mięta długolistna, kminek zwyczajny, babka płesznik, szarłat, groch siewny z rośliną podporową.
      

VIII. Doprecyzowanie przepisów w zakresie dostarczenia do ARiMR wyników analizy gleby w Pakiecie 1. Rolnictwo zrównoważone.

 • W pierwszym roku – kopia analizy gleby, którą rolnik ma obowiązek dostarczyć 
  do ARiMR będzie zawierała wyniki dotyczące poszczególnych działek rolnych położonych na gruntach ornych objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym;
 • W piątym roku – analiza gleby, którą rolnik ma obowiązek dostarczyć do ARiMR będzie zawierała wyniki dotyczące działek rolnych położnych na gruntach ornych będących w jego posiadaniu i dla których była wykonana pierwsza analiza gleby.

Ponadto oświadczenie, w którym rolnik wskazuje, jakich działek rolnych dotyczą przekazane wyniki analizy gleby, będzie sporządzane na formularzu udostępnionym przez ARiMR.
      

IX. Usunięcie wymogu dotyczącego rozstawy drzew w ramach Pakietu 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych (zmiana PROW 2014-2020), przy zachowaniu określonej w przepisach minimalnej liczby drzew w sadzie tradycyjnym, w przeliczeniu na 1 ha.+

Źródło: MRiRW