Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
19 stycznia 2021, Wtorek.
Kursy walut: USD USD - 3.7416 EUR EUR - 4.5342 GBP GBP - 5.0897 DKK DKK - 0.6095
Archiwum
18.01.2021 MATIF: pszenica. MAR21 - 235,75 (+ 1,84%), kukurydza MAR21 - 217,00 (+ 2,36%), rzepak LUT21 - 435,00 (+ 0,64%) [euro/tona] +++ +++ +++ 18.01.2021 12:29 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,00 - 5,80 zł/kg, średnia: 5,45 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni) +++ +++ +++ +++

Sporo zmian w działaniu dobrostan zwierząt. Można wnioskować o płatność na owce

Redakcja

Pod koniec ubiegłego roku pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Nowe zapisy zakładają m.in. wnioskowanie o przyznanie płatności dobrostanowej również w odniesieniu do owiec (obok krów i świń).

 

Zmiany wynikające z zapisów Uchwały nr 186 i Uchwały nr 187 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 3 września 2020 roku:

 

- W odniesieniu do wariantów dotyczących dobrostanu loch. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, którzy zwracali uwagę na potrzebę znalezienia kompromisu między dobrostanem loch, a dobrostanem prosiąt utrzymywanych z tymi lochami, a także w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa ludziom obsługującym te zwierzęta, w projektowanym rozporządzeniu proponuje się wprowadzenie odstępstwa od całkowitego zakazu utrzymywania loch w systemie jarzmowym. Tym samym dopuszczono możliwość czasowego utrzymywania loch w systemie jarzmowym jednak przez okres nie dłuższy niż 8 dni w okresie okołoporodowym.

 

- W odniesieniu do wariantów dotyczących dobrostanu krów mlecznych. Mając na uwadze cel działania, jakim jest poprawa dobrostanu zwierząt ale także uwzględniając efekt skali produkcji pozwalający dużym gospodarstwom zapewnić stosowanie podwyższonego dobrostanu w uchwale Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020 zaproponowano wprowadzenie limitu posiadanych w gospodarstwie krów mlecznych do których można uzyskać wsparcie. W toku uzgodnień wypracowano jednak rozwiązanie – 23 – polegające na wprowadzeniu degresywności płatności dobrostanowej, w odniesieniu do wariantów dotyczących krów mlecznych. Dzięki tej zmianie 100% płatności będzie obowiązywał dla pierwszych 100 sztuk krów mlecznych, 75% stawki dla powyżej 100 sztuk do 150 sztuk i 50% stawki dla wszystkich krów powyżej 150 szt.

 

- Rozszerzenie zakresu wsparcia o nowy gatunek – owce. W konsekwencji zmiany zaproponowanej w zapisach Uchwały nr 187 KM PROW 2014-2020, proponuje się w projektowanym rozporządzeniu rozszerzenie o owce katalogu gatunków zwierząt, w odniesieniu do których realizowane może być działanie „Dobrostan zwierząt”. Wprowadzenie proponowanej zmiany polegającej na objęciu wsparciem w ramach działania „Dobrostan zwierząt” również sektora owiec, pozwoli na objęcie wsparciem rolników, którzy dobrowolnie realizują praktyki hodowlane, które wykraczają poza odpowiednie wymogi obowiązkowe w odniesieniu do owiec.

 

Pełna treść projektu rozporządzenia znajduje się tutaj – kliknij.

Może zainteresuje Cię również:

Komisja Europejska daje zielone światło do zielone

– W odróżnieniu do swoich poprzedników kładę nacisk na równo

Niemieccy hodowcy świń zainkasują szereg atrakcyjn

Kaufland i Lidl przekażą inicjatywie Tierwohl (ITW) 50 mln E

Wyższy dobrostan będzie oznaczał wyższe ceny mięsa

- Polska jest zainteresowana wprowadzeniem ogólnoeuropejskie