Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
23 stycznia 2020, Czwartek.
Kursy walut: USD USD - 3,8308 EUR EUR - 4,2463 GBP GBP - 5,0312 DKK DKK - 0,5682
Archiwum
23.01.2020 MATIF: pszenica kons. MAR20 - 196,25 (+ 0,26%), kukurydza MAR20 - 172,50 (0,00%), rzepak LUT20 - 407,00 (- 0,67%) [euro/tona] +++ +++ +++ 22.01.2020 12:18 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,90 - 5,60 zł/kg, średnia: 5,30 zł/kg (na podstawie informacji z 13 ubojni) +++ +++ +++ +++

Do końca 2018 r. w ramach bieżącego PROW Polska wykorzystała niespełna 30 proc. środków

Redakcja

Jak informuje ministerstwo rolnictwa wg stanu na koniec 2018 r. w ramach PROW 2014- 2020 zrealizowano płatności w wysokości 16,49 mld zł (wykorzystano 28,36%), zaś do wykorzystania pozostało ok. 41,95 mld zł (71,64%). Biorąc pod uwagę środki zakontraktowane w ramach Programu pozostało 31,2 mld zł (53,39%).

 

W połowie stycznia br. posłanka Dorota Niedziela złożyła interpelację w sprawie realizacji programów na rzecz rozwoju gospodarstw rolnych ze środków PROW w 2018 r. - W roku 2018 r. polscy rolnicy zostali w sposób szczególny doświadczeni skutkami suszy oraz skutkami epidemii wirusa ASF. Poza wsparciem z budżetu krajowego gospodarstwa mogły korzystać z wielu instrumentów/programów pomocowych ze środków PROW (2014-2020) – napisała parlamentarzystka z Platformy Obywatelskiej, zadając jednocześnie szereg pytań dotyczących środków unijnych w rolnictwie.

 

Poniżej prezentujemy pytania posłanki Niedzieli wraz z odpowiedziami ministra Jana Krzystzofa Ardanowskiego:

 

1. Ile było naborów i w ramach jakich działań/operacji dotyczących rozwoju gospodarstw w 2018 r. ze środków PROW?

 

W ramach PROW 2014 – 2020 w 2018 r. przeprowadzono nabory wniosków na operacje związane z rozwojem gospodarstw w ramach:

- „Modernizacji gospodarstw rolnych” – w terminie od lutego do marca 2018 r. trwał nabór na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu, zaś w terminie od czerwca do lipca 2018 r. trwał nabór wniosków w ramach obszarów związanych z rozwojem produkcji: prosiąt, mleka krowiego i bydła mięsnego;

- „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” – przeprowadzono dwa nabory wniosków: w styczniu 2018 r. i od listopada do grudnia 2018 r.

- „Premii dla młodych rolników” – nabór wniosków odbył się w terminie od czerwca do lipca 2018 r.; 

- „Restrukturyzacji małych gospodarstw” – przeprowadzono nabór wniosków od czerwca do lipca 2018 r.;

- „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” – nabór wniosków trwał od września do października 2018 r.;

- „Tworzenia grup producentów i organizacji producentów” – w 2018 r. przeprowadzono dwa nabory wniosków w terminie: od lipca do września 2018 r. i od listopada do grudnia 2018 r.;

- „Inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” – nabór wniosków rozpoczął się w grudniu 2018 r. i potrwa do lutego 2019 r.

 

2. Ile wniosków w 2018 r. złożyli rolnicy na jakie działania/operacje?

W 2018 r. złożono 889 535 wniosków o przyznanie pomocy, z czego w ramach instrumentów dedykowanych dla rolników złożono:

- 749 270 wniosków w ramach „Płatności ONW”,

- 66 785 wniosków w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”,

- 22 237 wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”,

- 17 084 wniosków w ramach „Rolnictwa ekologicznego”,

- 7 959 wniosków w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw”,

- 5 413 wniosków w ramach „Premii dla młodych rolników”,

- 3 178 wniosków w ramach „Inwestycji w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”,

- 2 481 wniosków w ramach „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” na operacje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń (ASF), - 2 576 w ramach „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”,

- 84 w ramach „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”,

- 52 wniosków w ramach „Wsparcia dla nowych uczestników systemów jakości”.

W 2018 r. złożono również 102 wnioski w ramach „Tworzenia grup producentów i organizacji producentów”.

 

3. Ile środków zakontraktowano w 2018 r. dla poszczególnych działań i dla ilu beneficjentów (rolników, przedsiębiorstw rolnych, producentów itp.)?

W 2018 r. trwała kontraktacja wniosków złożonych w 2018 r. oraz w ramach wcześniejszych naborów. Najwięcej środków zakontraktowano w ramach:

- „Płatności ONW” – 1,6 mld zł dla ponad 858 tys. beneficjentów,

- „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” – 1,2 mld zł dla ponad 85 tys. beneficjentów,

- „Wsparcia dla rozwoju inicjatywy LEADER” – 731 mln zł w ramach prawie 6 tys. umów, - „Przetwórstwa i marketingu produktów rolnych” – 511 mln zł dla 317 beneficjentów,

- „Rolnictwa ekologicznego” – 446,6 mln zł dla ponad 20 tys. beneficjentów,

- „Rozwoju przedsiębiorczości – rozwoju usług rolniczych” – 415 mln zł dla 972 beneficjentów,

- „Scalania gruntów” – 280 mln zł w ramach 35 umów,

- „Modernizacji gospodarstw rolnych” – 252 mln zł dla 1 027 beneficjentów,

- „Inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” – 226 mln zł dla 1 481 beneficjentów,

- „Podstawowych usług i odnowy wsi na obszarach wiejskich” – 223 mln zł w ramach zawartych 450 umów, - „Usług doradczych, usług z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usług z zakresu zastępstw” – 152 mln zł w ramach 56 umów,

- „Tworzenia grup producentów i organizacji producentów” – 88 mln zł w ramach 53 decyzji przyznających pomoc,

- „Premii dla młodych rolników” – 83 mln zł w ramach 832 decyzji,

- „Restrukturyzacji małych gospodarstw” – 56 mln zł w ramach 927 decyzji,

- „Przywracania potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych” – 44 mln zł dla 433 beneficjentów,

- „Współpracy” – 29 mln zł dla 10 beneficjentów.

 

4. Ile w 2018 r. podpisano umów i z iloma beneficjentami oraz na jaką kwotę na ww. działania?

W 2018 r. zawarto umowy/wydano decyzje dla ponad 980 tys. beneficjentów na kwotę 6,47 mld zł.

 

5. Jaka była realizacja ww. umów (ile umów zrealizowano, ilu rolników otrzymało środki i w jakiej wysokości) w 2018 r.?

W 2018 r. wypłacono z PROW 2014-2020 7,35 mld zł, w ramach 981 tys. operacji (w tym zawartych w ramach naborów przeprowadzanych we wcześniejszych latach).


6. Ile łącznie zaoferowano środków na wszystkie ww. działania w 2018 r.?

Budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 13 612 211 428 euro. W przypadku niektórych instrumentów wsparcia w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określono wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach. W rozporządzeniu tym nie wydzielono limitów na rok 2018, lecz w przypadku niektórych instrumentów wyznaczono limit na lata 2018 – 2020.

Dotyczy to:

- „Przetwórstwa i marketingu produktów rolnych” gdzie określono limit w wysokości 345 691 620 euro,

- „Modernizacji gospodarstw rolnych” na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) - 755 175 874 euro,

- „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” - 388 574 964 euro i - „Współpracy” - 56 762 039 euro. W przypadku pozostałych instrumentów wsparcia w 2018 r. dostępne były środki, do wysokości alokacji określonej w Programie i ww. rozporządzeniu, pomniejszone o dotychczasowe wykorzystanie.

 

7. Jaki procent środków został wykorzystany na poszczególne działania w 2018 r.?

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do końca 2018 r. wykorzystano 28,36% dostępnych środków, zaś zakontraktowano środki w wysokości 46,61%. W 2018 r. zrealizowano płatności w wysokości 7,35 mld zł co odpowiada 12,7% dostępnych środków Programu. Biorąc pod uwagę wykorzystanie alokacji poszczególnych instrumentów wsparcia, najwięcej wypłacono w 2018 r. w ramach:

- działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” – 28% alokacji,

- „Rozwoju przedsiębiorczości – rozwoju usług rolniczych” – 27,3% alokacji,

- „Płatności ONW” – 18,1% alokacji,

- działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” – 16,6%,

- działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – 15,2% alokacji,

- „Inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” – 15,1% alokacji,

- „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”-14,6% alokacji.

W ramach pozostałych instrumentów wsparcia w 2018 r. wypłacono odpowiednio:

- w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” – 10,3% alokacji,

- w ramach „Premii dla młodych rolników” – 10,1% alokacji,

- w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” – 10,1% alokacji,

- w ramach „Rolnictwa ekologicznego” – 9,8% alokacji,

- w ramach „Przetwórstwa i marketingu produktów rolnych” - 9,4% alokacji,

- w ramach „Inwestycji w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” – 8,8% alokacji,

- w ramach „Tworzenia grup i organizacji producentów w sektorze rolnym i leśnym” – 5,4% alokacji,

- w ramach „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – 3,8% alokacji,

- w ramach „Scalania gruntów” – 3% alokacji,

- w ramach „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” – 1,6% alokacji,

- w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych” – 1% alokacji,

- w ramach „Inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” – 0,8% alokacji, - w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usług z zakresu zastępstw” – 0,1% alokacji.

 

8. W przypadku których naborów w 2018 r. było najmniej chętnych rolników i jakie to były liczby wniosków dla poszczególnych działań?

Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się nabory w ramach:

- „Wsparcia dla nowych uczestników systemów jakości” – w 2018 r. przeprowadzono czwarty nabór wniosków, w ramach którego złożono 52 wnioski o przyznanie pomocy.

- „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” - w 2018 r. przeprowadzono trzeci nabór wniosków w ramach tego instrumentu wsparcia, w ramach którego złożono 84 wnioski o przyznanie pomocy.

- „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”- w 2018 r. przeprowadzono dwa nabory wniosków, w ramach których 102 grupy producentów rolnych złożyły wnioski o przyznanie pomocy.

 

9. Ile środków zostało do wykorzystania z PROW 2014- 2020, liczbowo i procentowo?

Wg stanu na koniec 2018 r. w ramach PROW 2014- 2020 zrealizowano płatności w wysokości 16,49 mld zł (wykorzystano 28,36%), zaś do wykorzystania pozostało ok. 41,95 mld zł (71,64%). Biorąc pod uwagę środki zakontraktowane w ramach Programu pozostało 31,2 mld zł (53,39%).

Może zainteresuje Cię również:

Minister Ardanowski: Budżet na rolnictwo zapowiada

– Wbrew temu, co niektórzy mówią środki przeznaczone na roln

Od nowej perspektywy finansowej UE wnioski na PROW

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej, minister rolnictwa

Dopłat do świń na wybiegu nie będzie. ASF wyklucza

- W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF w kraju wie