Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
22 kwietnia 2021, Czwartek.
Kursy walut: USD USD - 3.7885 EUR EUR - 4.5562 GBP GBP - 5.2655 DKK DKK - 0.6127
Archiwum
22.04.2021 MATIF: pszenica MAJ21 - 238,50 (+ 3,02%), kukurydza CZE21 - 233,75 (+ 2,07%), rzepak MAJ21 - 595,25 (+ 5,96%) [euro/tona] +++ +++ +++ 21.04.2021 13:05 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 6,10 - 6,90 zł/kg, średnia: 6,39 zł/kg (na podstawie informacji z 12 ubojni) +++ +++ +++

Rozbieżności w działaniu "Modernizacja gospodarstw rolnych"

Redakcja

Gospodarstwo, które w naborze wniosków w 2016 r. otrzymało wsparcie na zakup dojarki przewodowej w dzierżawionej oborze położonej na działce również dzierżawionej. To samo gospodarstwo składało wniosek w 2020 r. starając się o dofinansowanie monitoringu w tej samej oborze. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uznała, że nie może udzielić wsparcia do systemu monitoringu w tej oborze. Skąd takie niekonsekwencje?

 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił 17 lutego 2021 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przeanalizowanie sytuacji związanej z różnicami w interpretacji obowiązujących przepisów, a także brakiem wystarczającej informacji na temat zmian przepisów pomiędzy naborami wniosków w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2014-2020.

 

Zastrzeżenia samorządu rolniczego budzi interpretacja przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1371, z późn. zm.) zawarte w §7 ust. 2 pkt.10:

„2. Pomoc nie obejmuje kosztów innych niż określone w ust. 1, w szczególności:

(…)10) inwestycji budowlanych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego oraz inwestycji związanych z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, innych niż położone na gruntach stanowiących własność lub współwłasność podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub przedmiot użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.”

 

Przykładem jest gospodarstwo, które w naborze wniosków w 2016 r. otrzymało wsparcie na zakup dojarki przewodowej w dzierżawionej oborze położonej na działce również dzierżawionej. To samo gospodarstwo składało wniosek w 2020 r. starając się o dofinansowanie monitoringu w tej samej oborze. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uznała, że nie może udzielić wsparcia do system monitoringu w tej oborze. Aby zakup ww. urządzenia mógł być kosztem kwalifikowalnym rolnik powinien być co najmniej współwłaścicielem nieruchomości.

 

Nieuzasadniona wydaje się odmowa udzielenia wsparcia w 2020 r. na inwestycję w oborze, w której zostało udzielone wsparcie w 2016 r., podczas gdy sytuacja własnościowa tej nieruchomości nie uległa zmianie.

 

Drugim tematem budzącym wątpliwości jest różnica w zasadach sporządzania dokumentacji środowiskowej, co wynika z przyjętego sposobu wyliczania ilości DJP w gospodarstwie. W naborze wniosków w 2018 r. ilość DJP w gospodarstwie odnosiła się do stanów średniorocznych zwierząt. Natomiast w naborze wniosków w 2020 r. wymagane jest wyliczenie liczby DJP na podstawie maksymalnej możliwej obsady wynikającej z ilości podanych stanowisk. Informacja o zmianie wymagań nie została w wystarczający sposób przekazana rolnikom i dopiero na etapie poprawy wniosków beneficjenci są informowani o zmianie zasad.

 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskował o przeanalizowanie przedstawionych problemów i przyjęcie przez ARiMR jednolitej interpretacji przepisów we wszystkich naborach wniosków w działaniu Modernizacja gospodarstw rolnych.

 

 

Źródło: KRIR

Może zainteresuje Cię również:

Program nawadniania to kompletny niewypał. Skompli

„Modernizacja gospodarstw w obszarze nawadniania w gospodars

Dofinansowanie na budowę lub zakup zbiorników lub

Do 26 marca 2021 r. prowadzony jest nabór wniosków o przyzna

Kończy się nabór wniosków o pomoc na rozwój usług

Jeszcze tylko do najbliższego poniedziałku, 15 lutego, można