zm skiba

kps

CenyRolnicze
06 grudnia 2023, Środa.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.0202 EUR EUR - 4.3382 GBP GBP - 5.0656 DKK DKK - 0.5819
Archiwum


06.12.2023 14:23 DRÓB, cena tuszki hurt: 6,20-7,20 zł/kg, średnia: 6,62 zł/kg (na podstawie informacji z 9 ubojni)

04.12.2023 MATIF: pszenica GRU23: 223,75 (+0,34%), kukurydza MAR24: 202,50 (+1,25%), rzepak LUT24: 444,75 (+0,79%)

04.12.2023 SPRZEDAM 48 T ŻYTA KONS., transport firmowy, mazowieckie, gostyniński, 09-500, tel.: 609 294 313

04.12.2023 SPRZEDAM 1 KROWĘ, mięsny, 550 kg, warmińsko-mazurskie, lidzbarski, 11-130, tel.: 693 624 031

04.12.2023 SPRZEDAM 100 TUCZNIKÓW, 120 kg, 59%, łódzkie, piotrkowski, 97-340, tel.: 663 557 698

04.12.2023 SPRZEDAM 90-100 TUCZNIKÓW, 133 kg, 58%, mazowieckie, ciechanowski, 06-400, tel.: 791 082 825

Dodaj komunikat

agrifirm

kowalczyk

Zasady przyznawania dopłat w 2023 roku

Magdalena Kopeć
banknoty, euro, doplaty

Od 15 marca br. rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowych w ramach II filaru WPR. W tym roku w związku z dużymi zmianami, nieodpłatną pomocą przy wypełnianiu wniosków służą pracownicy ODR oraz biur powiatowych ARiMR.

Rodzaje form wsparcia

Wymienione są na stronie internetowej: Rodzaje płatności - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Warunki przyznania pomocy

Płatności bezpośrednie są przyznawane rolnikowi aktywnemu zawodowo pod warunkiem prowadzenia działalności rolniczej i posiadania łącznej powierzchni gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów nie mniejszej niż 1 ha.

Jeżeli powyższy warunek nie może być spełniony płatności bezpośrednie będą przyznawane, jeżeli:

1) rolnik spełnia warunki do przyznania płatności związanych z produkcją do zwierząt lub płatności dobrostanowej i złożył wniosek o ich przyznanie oraz

2) łączna kwota płatności bezpośrednich, jakie miałyby zostać przyznane w danym roku temu rolnikowi, przed zastosowaniem kar, w tym kar administracyjnych, wynosi co najmniej równowartość w złotych kwoty 200 euro.

Warunkiem przyznania płatności jest posiadanie deklarowanego do płatności gruntu na dzień 31 maja roku złożenia wniosku na podstawie tytułu prawnego.

Warunek posiadania prawa do użytkowania gruntów może zostać spełniony poprzez wszystkie dopuszczone prawem formy, jak np. tytuł własności czy umowa dzierżawy, a nawet umowa ustna.

Płatności przysługują faktycznemu użytkownikowi gruntów rolnych, który wykonuje wszelkie czynności niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa. Jak więc wynika, nie zawsze należą się one właścicielowi, ale faktycznemu użytkownikowi gruntu.

Płatności są przyznawane wyłącznie rolnikom aktywnym zawodowo. Rolnik zostanie uznany za aktywnego zawodowo, jeżeli kwota otrzymanych płatności bezpośrednich za rok poprzedni nie przekracza 5 000 euro.

Istnieją wyłączenia w zakresie przyznawania płatności rolnikowi, który zarządza: portami lotniczymi, administruje wodociągami lub stałymi terenami sportowymi lub rekreacyjnymi lub świadczy usługi przewozu kolejowego lub usługi w zakresie obrotu nieruchomościami. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej:

Ogólne zasady przyznawania płatności w roku 2023 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

 

Warunkiem otrzymania dopłat bezpośrednich jest spełnienie przez rolnika wymogów warunkowości, czyli przestrzeganie wymogów podstawowych w zakresie zarządzania oraz norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

Więcej o zasadach warunkowości na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/warunkowosc

 

kalkulator i monety

Środki na wsparcie polskiego rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich zaplanowane w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wynoszą 25,2 mld euro.

 

Odstępstwa

W związku z panującą wojną w Ukrainie, ustawodawstwo unijne umożliwiło państwom członkowskim na skorzystanie z tymczasowego odstępstwa od stosowania norm GAEC 7 i GAEC 8, czyli dotyczących nakazu zmianowania upraw i zakazu produkcji na ugorach.

W 2023 r. zasada zmianowania upraw nie będzie stosowana, w związku z czym rolnicy (również którzy posiadają gospodarstwo rolne przekraczające 10 ha gruntów ornych) nie będą musieli realizować praktyk służących zmianowaniu oraz dywersyfikacji upraw na gruntach ornych.

Szczegóły odstępstw: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zasady-stosowania-odstepstw-dotyczacych-produkcji-na-ugorach-i-zmianowania-upraw-w-2023-roku

Wysokość wsparcia

Szacuje się, że w 2023 r. stawka płatności podstawowej w Polsce wyniesie ok. 116 EUR/ha.

Ekoschematy

Promują one praktyki, które przekładają się na dochody rolnicze poprzez zwiększenie żyzności gleby, racjonalne nawożenie, poprawę jakości plonów. Rolnik sam decyduje, czy będzie stosował ekoschematy. Za ich wdrożenie w gospodarstwie przewidziana jest dodatkowa płatność.

W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wprowadzono łącznie 5 ekoschematów powierzchniowych oraz ekoschemat dobrostan zwierząt.

Do ekoschematów powierzchniowych zaliczamy:

1) płatności do obszarów z roślinami miododajnymi;

2) płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi – 8 praktyk:

- ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt;

- międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe;

- opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem;

- zróżnicowana struktura upraw;

- wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji;

- stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo;

- uproszczone systemy uprawy;

- wymieszanie słomy z glebą;

3) płatności do retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych;

4) płatności do integrowanej produkcji roślin;

5) płatności do biologicznej ochrony upraw.

 

zboze zachod slonca

W ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej większy nacisk położono na sprawdzanie rezultatów zamiast zgodności z przepisami UE.

 

Więcej o ekoschematach na stronach internetowych: https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/doplaty-i-dotacje-z-ue/doplaty-bezposrednie/29349-ekoschematy-w-doplatach-za-2023-rok-co-bedzie-trzeba-zrobic-aby-dostac-pieniadze

Ekoschematy obszarowe - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wnioski o dopłaty bezpośrednie w 2023 r. – terminy i zasady - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Ekoschematy obszarowe - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

O ekoschematach jest mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Do kiedy można składać wnioski

Do 30 czerwca i dotyczy płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego oraz działań obszarowych w ramach II filaru WPR.

Należy pamiętać, że wniosek o przyznanie płatności może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po 30 czerwca, tj. do 25 lipca 2023 r. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia będzie stosowana sankcja polegająca na zmniejszeniu płatności w wysokości 1 proc. należnej kwoty płatności.

Z kolei do 17 lipca 2023 r. został wydłużony czas na złożenie zmian do tych wniosków (bez żadnych sankcji).

Za datę złożenia wniosku za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej ARiMR w aplikacji eWniosekPlus, uważa się datę wysłania wniosku.

Właściwość miejscową kierownika biura powiatowego ARiMR ustala się według miejsca zamieszkania albo siedziby strony.

 

mezczyzna w zbozu

Wsparcie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 skierowane jest do rolników i ich grup, samorządów, przedsiębiorców i mieszkańców obszarów wiejskich.

 

Jak złożyć wniosek

Za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Link poniżej:

https://www.gov.pl/web/arimr/ewniosekplus-system

Instrukcja wypełnienia wniosku

Znajduje się na stronie internetowej:https://www.gov.pl/web/arimr/instrukcja-wypelniania-wniosku-w-ewniosekplus

Załączniki do wniosku o przyznanie płatności:

Załączniki do wniosku o przyznanie płatności na rok 2023 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Źródło: ARMiR, gov.pl

Ustawa z z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Magdalena Kopeć
Autor: Magdalena Kopeć
Radca prawny. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pasjonatka prawa cywilnego i psychologii.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu