Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
08 marca 2021, Poniedziałek.
Kursy walut: USD USD - 3.8665 EUR EUR - 4.5903 GBP GBP - 5.3478 DKK DKK - 0.6173
Archiwum
08.03.2021 MATIF: pszenica MAR21 - 238,00 (+ 2,81%), kukurydza CZE21 - 221,25 (+ 0,00%), rzepak MAJ21 - 525,75 (+ 1,40%) [euro/tona] +++ +++ +++ 08.03.2021 12:17 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 5,60 - 6,40 zł/kg, średnia: 5,86 zł/kg (na podstawie informacji z 14 ubojni) +++ +++

Państwa Trójmorza domagają się wyrównania dopłat bezpośrednich

Redakcja

W dniach 11-12 grudnia 2018 r. w Bukareszcie spotkali się przedstawiciele izb rolniczych i organizacji rolniczych państw Regionu Trójmorza: Bułgarii, Republiki Czeskiej, Węgier, Litwy, Polski Rumunii i Słowacji aby dyskutować o przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej i podpisać wspólną deklarację w tej sprawie. Polskie izby rolnicze reprezentował Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. Wszystkie strony ustaliły, iż będą wspólnie ubiegać się o wyrównanie dopłat bezpośrednich.

 

W deklaracji zostały wskazane następujące obszary przyszłej WPR, które izby rolnicze uważają za kluczowe w procesie ustanawiania przyszłej WPR:

 

Budżet: 

- Budżet na WPR na lata 2021-2027 należy utrzymywać przynajmniej na poziomie obecnego, włącznie z funduszami na rozwój obszarów wiejskich.

- Konieczne jest zharmonizowanie zakresu pomocy państwa w całej UE w celu zapewnienia sprawiedliwych warunków konkurencji między państwami członkowskimi.

 

Konwergencja:

- Bardziej sprawiedliwa WPR oznacza pełną konwergencję płatności bezpośrednich, jednego z najważniejszych narzędzi równości między rolnikami.

- Powinna ona być finansowana do 2027 r. przez te państwa członkowskie, które otrzymują płatności bezpośrednie powyżej średniej UE. Historyczne odniesienia dotyczące poziomu płatności doprowadziły do zauważalnej różnicy w wysokościach płatności bezpośrednich między państwami członkowskimi.

 

Capping:

- WPR należy postrzegać jako politykę gospodarczą, zapewniającą bezpieczeństwo żywnościowe, a nie politykę społeczną. Capping zniechęci przedsiębiorców odnoszących sukcesy na terenach wiejskich do rozwijania i zwiększania działalności powyżej określonego progu. Biorąc pod uwagę fakt, że gospodarstwa rolne zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe, musi istnieć pewna przewidywalność i skuteczność w zakresie rozwoju działalności gospodarczej w dziedzinie rolnictwa.

- Ograniczenie płatności bezpośrednich powinno opierać się na dobrowolnym wyborze państw członkowskich, włączając kwotę, powyżej której limit powinien zostać wprowadzony.

- Nowy, zdecentralizowany model realizacji WPR przekazuje państwom członkowskim wiele kontroli. Należy jednak wprowadzić mechanizmy zapewniające rozsądną pomocniczość i zapobiegające niebezpiecznym rozbieżnościom i zakłóceniom rynku wewnętrznego.

 

Obowiązkowy równy procent współfinansowania w drugim filarze:

- Obowiązkowe jest ustalenie maksymalnego procentu współfinansowania drugiego filaru, a także harmonizacja zakresu pomocy państwa w całej UE w celu zapewnienia uczciwej konkurencji między państwami członkowskimi.

 

Degresywność płatności bezpośrednich – środek narodowy:

- W kontekście funkcjonalnego Planu Strategicznego system płatności degresywnych powinien należeć do kompetencji każdego państwa członkowskiego.

 

Poparcie dobrowolnego wsparcia:

- Potrzeba utrzymania i zwiększenia dobrowolnego wsparcia powiązanego z produkcją, która odgrywa zasadniczą rolę w utrzymaniu działalności rolniczej w wrażliwych sektorach. Dlatego ta płatność powinna zostać utrzymana i poparta skutecznymi środkami finansowymi.

 

Odpowiednia definicja terminu „aktywnego rolnika”:

- Zdefiniowanie terminu „aktywny rolnik" będzie miało ogromne znaczenie w kontekście nowej WPR, aby zapewnić przejrzyste i równe traktowanie w dziedzinie rolnictwa każdego państwa członkowskiego, z punktu widzenia stworzenia praktycznego systemu płatności.

- Definicję autentycznego rolnika pozostawia się każdemu państwu członkowskiemu do podjęcia na podstawie kompletnego i zdrowego zestawu wytycznych Komisji, które narzucają równe minimalne warunki każdemu państwu członkowskiemu w sposób zapewniający uczciwe i równe warunki konkurencji wszystkim europejskim rolnikom na jednolitym rynku europejskim.

 

Rolnictwo precyzyjne i technologia rolnicza:

- Nowa WPR powinna promować wykorzystanie precyzyjnych narzędzi rolniczych, takich jak dane satelitarne, zaawansowane urządzenia, sieci czujników i inne narzędzia.

- WPR musi wspierać rolników w procesie technologii rolniczej.

- UE powinna promować ocenę ryzyka, która równoważy ochronę środowiska z potrzebami gospodarki, aby zapewnić lepszą wydajność w tej dziedzinie.

 

Gospodarka obiegowa i zrównoważona. Rozwój siły roboczej w środowisku wiejskim. Nowe pokolenie:

- Konieczne jest przejście w kierunku lepszej przewidywalności pod względem rozwoju działalności rolniczej, systemów produkcyjnych i zrównoważonego przetwarzania pierwotnego. Taki środek będzie wspierać zrównoważone inwestycje, aby zapewnić integrację produktów końcowych z branżą spożywczą i wykwalifikowaną siłę roboczą na obszarach wiejskich.

- Środki te są również niezbędne, aby przyciągnąć młodsze pokolenie do rolnictwa, zapewniając nowe, aktualne technologie w obiecującym środowisku biznesowym. Przechodząc w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, a nie tradycyjnej gospodarki liniowej, udaje nam się bardziej efektywnie wykorzystywać zasoby, utrzymując zasoby w użyciu tak długo, jak to możliwe i odzyskując je, gdy tylko jest to możliwe.Przejście wymaga stabilności i przewidywalności w długoterminowej wizji, ponieważ efekt inwestycji może zająć dużo czasu, a adaptacja jest powolna.

 

Środki ochrony środowiska:

- Znaczenie środków przyjaznych środowisku w ramach WPR, jako kluczowego elementu zrównoważonego rolnictwa i zajmowania się zasobami naturalnymi. Jednakże, aby osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, konieczne jest, aby środki te były bardziej spójne w ramach obu filarów, mniej uciążliwe i bardziej elastyczne.

 

Deklaracja zostanie przesłana  do Komisarza ds. Rolnictwa Phila Hogana, Komisja Europejska; Przewodniczącej Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego Adiny-Ioana Valean oraz Przewodniczącego Komisja AGRI Parlamentu Europejskiego Czesława Siekierskiego 

 

Spotkanie w Bukareszcie było już czwartym posiedzeniem izb rolniczych i organizacji państw Regionu Trójmorza, które zapoczątkowane zostały w grudniu zeszłego roku przez Krajową Rade Izb Rolniczych w Warszawie. W odpowiedzi na zaproszenie rumuńskiej organizacji LAPAR, w obradach wziął udział także minister rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Rumunii Petre Daea.

Może zainteresuje Cię również:

Ardanowski o Zielonym Ładzie: Europa nie wyżywi sw

- Zielony Ład to jest pewna ideologiczna tendencja, która wy

Polityka Brukseli zmierza do pełnego uzależnienia

- Obawiamy się, że strategia w proponowanym kształcie z

Absurdalna polityka Brukseli ws. środków ochrony r

Za co najmniej kontrowersyjną można uważać politykę Komisji