kps

kojs

CenyRolnicze
15 października 2021, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.9413 EUR EUR - 4.5733 GBP GBP - 5.4083 DKK DKK - 0.6147
Archiwum


18.10.2021 SPRZEDAM 30 TON KUKURYDZY, transport firmowy, mazowieckie, ostrowski, 07-320, tel.: 790 338 005

18.10.2021 SPRZEDAM 4 BYKI, hf, 650 kg, podlaskie, sokólski, 16-140, tel.: 510 641 861

18.10.2021 SPRZEDAM 15 BYKÓW, mięsny, 730 kg, kuj.-pom., toruński, 87-140, tel.: 508 131 008

15.10.2021 13:48 DRÓB, cena tuszki hurt: 5,00-6,00 zł/kg, średnia: 5,45 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

15.10.2021 MATIF: pszenica GRU21-276,00 (+2,03%), kukurydza LIS21-245,75 (+1,97%), rzepak LIS21-672,50 (+1,89%) [euro/t]

15.10.2021 KUPIĘ 24 TONY SALETRY AMON., transport firmowy, warm.-maz., nidzicki, 13-111, tel.: 601 443 835

14.10.2021 SPRZEDAM 11 BYKÓW, mieszaniec, 700 kg, mazowieckie, ciechanowski, 06-460, tel.: 503 123 360

14.10.2021 SPRZEDAM 1 KROWĘ, 680 kg, śląskie, żywiecki, 34-325, tel.: 784 164 148

12.10.2021 SPRZEDAM 4 JAŁÓWKI, mieszaniec, 650 kg, kuj.-pom., chełmiński, 86-230, tel.: 513 362 318

12.10.2021 SPRZEDAM 5 BYKÓW, mieszaniec, 1,5 roku, kuj.-pom., radziejowski, 88-230, tel.: 724 745 830

12.10.2021 SPRZEDAM 2000 JAJ, L, wielkopolskie, gnieźnieński, 62-240, 667 471 645

12.10.2021 KUPIĘ 24 TONY SALETRY AMON., transport firmowy, kuj.-pom., sępoleński, 89-430, 507 973 275

12.10.2021 KUPIĘ 24 TONY SALETRY AMON., transport firmowy, święt., ostrowiecki, 27-423, email: msmuchalski@gmail.com

12.10.2021 SPRZEDAM 120 TUCZNIKÓW, 130 kg, 58%, warm.-maz., działdowski, 13-220, 504 802 170

Dodaj komunikat

zm skiba

zm skiba

Zmiany w zasadach przyznawania płatności w roku 2018 w stosunku do roku 2017

Cezary Wójcicki
zasady przyznawania doplat zmiany
Źródło: pixabay.com

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami w zasadach przyznawania płatności bezpośrednich, które obowiązują od tego roku. Sporo zmieniło się m. in. w zakresie dywersyfikacji upraw oraz w zakresie utrzymania obszarów proekologicznych.

 

Rolnicy uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw nie muszą deklarować działek rolnych niezgłoszonych do płatności, chyba że deklaracja taka jest niezbędna do celów innych schematów pomocowych.

 

Na terenie całego kraju obowiązuje Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Wymagania z Programu działań wchodzą w zakres wymogów wzajemnej zgodności, które należy przestrzegać. Najważniejsze z nich dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowania z odciekami, rolniczego wykorzystania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych, na terenach o dużym nachyleniu, na glebach zamarzniętych, zalanych, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem. W Programie działań wskazane są terminy stosowania nawozów, dawki i sposoby nawożenia azotem, terminy dostosowania powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych. Istotne znaczenie dla udokumentowania realizacji Programu działań ma prowadzenie dokumentacji nawożenia azotem lub opracowanie planu nawożenia.

 

W przypadku uprawy konopi w międzyplonie zezwolenie i etykiety składa się do właściwego biura powiatowego w terminie do dnia 3 września 2018 r. (ustawowy dzień 1 września 2018 r. przypada w dzień wolny od pracy). Wymóg dostarczenia zezwoleń od roku 2018 dotyczy także jednostek naukowych oraz Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, w ramach działalności statutowej, a także od podmiotów zajmujących się hodowlą roślin i stosujących konopie włókniste w celach izolacyjnych.

 

Zmieniono sposób obliczania okresu, w którym rolnicy kwalifikują się do płatności dla młodych rolników. Od 2018 roku okres 5 lat nie jest skracany o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem działalności rolniczej przez młodego rolnika, a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników. Rolnicy, który otrzymali płatność w 2015 roku mogą ją także otrzymać w roku 2018, nawet jeżeli nie otrzymali jej po roku 2015.

 

W zakresie dywersyfikacji upraw

 

Z wymogu dywersyfikacji upraw zwolnione są gospodarstwa, w których więcej niż 75% gruntów ornych to trawy lub inne pastewne rośliny zielne lub grunt ugorowany lub uprawy roślin strączkowych lub połączenie powyższych. Zniesiono limit 30 ha gruntów ornych nieobjętych uprawami warunkującymi wyłączenie.

 

Za jedną uprawę uznane zostaną obszary, na których prowadzone będą obok siebie odrębne uprawy, z których każda ma powierzchnię mniejszą niż 0,1 ha.

 

Obszary, na których wysiewane będą mieszanki nasion będą uznawane za oddzielne uprawy, pod warunkiem, że możliwe będzie ustalenie, że gatunki z różnych mieszanek nasion różnią się od siebie (nie dotyczy to mieszanek zaliczanych do kategorii trawy i inne pastewne rośliny zielne, czyli np. mieszanek bobowatych drobnonasiennych z trawą, mieszanek traw).

 

Uprawa pszenicy orkisz (Triticum spelta) – stanowi odrębną uprawę od upraw należących do tego samego rodzaju.

 

W zakresie utrzymania obszarów proekologicznych

 

Za elementy EFA przylegające uznawane będą elementy krajobrazu oraz strefy buforowe i miedze, jeżeli przylegają do obszaru proekologicznego bezpośrednio przylegającego do gruntów ornych gospodarstwa. Można także uznać za obszary EFA takie elementy krajobrazu, które są położone w pasie o szerokości 5 m wokół gruntów ornych.

 

Dopuszczono możliwość wykorzystywania do EFA elementów, które przekraczają parametry określone w przepisach UE. Nowe podejście oznacza, że w przypadku posiadania w gospodarstwie elementów przekraczających maksymalne wielkości/szerokości dla obszarów EFA, rolnik będzie mógł wykorzystać taki element jako EFA, ale tylko do wielkości określonej w przepisach UE. Dotychczas taka możliwość nie była dopuszczona, gdyż w przypadku przekroczenia przez dany obiekt wielkości określonej w przepisach UE, cały element nie był kwalifikowany do EFA.

 

Wprowadzono zakaz stosowania środków ochronny roślin na następujących elementach EFA: gruntach ugorowanych, pasach gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasu (z produkcją), międzyplonach ścierniskowych, międzyplonach ozimych, wsiewkach trawy lub bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną, uprawach wiążących azot, w okresie utrzymania elementu EFA. Zakaz ten obejmuje również zaprawę nasion.

 

Wydłużono okres utrzymania międzyplonów/okrywy zielonej do 8 tygodni.

 

Wprowadzono dwie możliwości realizacji wymogu utrzymania międzyplonu ścierniskowego: stały termin wysiewu oraz stały termin utrzymania, tj. wysiew w okresie od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia i utrzymanie co najmniej do dnia 15 października lub indywidualne podejście, tj. wysiew w okresie od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia i utrzymanie przez co najmniej 8 tygodni od dnia wysiewu mieszanki. Dzień wysiewu należy wskazać w oświadczeniu złożonym do kierownika biura powiatowego ARiMR, w terminie 7 dni od dnia wysiewu mieszanki.

 

Za obszary EFA (14c) uznawane będą wsiewki trawy lub bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną.

 

Zniesiono limit 30 ha gruntów ornych nieobjętych uprawami warunkującymi zwolnienie z konieczności utrzymania obszarów proekologicznych.

 

Zmieniono współczynnik przekształcenia dla rowu z 3 na 5, współczynniki ważenia: dla zagajników o krótkiej rotacji z 0,3 na 0,5 oraz roślin wiążących azot z 0,7 na 1.

 

Ujednolicono parametry elementów EFA:

- dla żywopłotów, pasów zadrzewionych i rowów maksymalna szerokość wynosi 10 m,

- dla oczek wodnych oraz zagajników śródpolnych włączając w to drzewa, krzewy i kamienie maksymalna wielkość wynosi 0,30 ha,

- dla stref buforowych i miedz połączonych w jedną kategorię określono limit 20 m szerokości,

- dla pasów gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasu (bez produkcji) zwiększono maksymalną szerokość do 20 metrów.

 

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zamieszczone są na kolejnych stronach ARiMR.

 

Zmiany w zasadach wypełniania wniosku w stosunku do roku 2017

 

Rolnicy posiadający w gospodarstwie ugór z okrywą roślinną należącą do traw, zobowiązani są do wykazywania takich obszarów we wniosku jako uprawa – trawy na ugorze. Nieprzerwana deklaracja trawy na ugorze na tej samej powierzchni spowoduje, że grunt ten po 5 latach stanie się trwałym użytkiem zielonym.

 

PAMIĘTAJ

 

ARiMR przypomina, że stworzenie sztucznych warunków wymaganych do uzyskania wsparcia w sprzeczności z celami prawa unijnego stanowić będzie podstawę do odmowy przyznania płatności.

 

Rolnicy otrzymujący wsparcie bezpośrednie, z wyjątkiem rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw, podlegać będą kontroli w zakresie zasady wzajemnej zgodności. Beneficjenci otrzymujący płatności bezpośrednie zobowiązani będą do utrzymywania wszystkich użytków rolnych, łącznie z gruntami, które nie są już wykorzystywane do celów produkcyjnych, w dobrej kulturze rolnej.

 

Źródło: ARiMR

Cezary Wójcicki
Autor: Cezary Wójcicki
Cezary Wójcicki – inżynier rolnictwa, obecnie student zootechniki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Pasjonat rolnictwa, w szczególności produkcji zwierzęcej. Poza karierą naukową aktywnie uczestniczy w życiu swojego gospodarstwa, a od niedawna rozpoczął współpracę z portalem..

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Wszystkie artykuły autora
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu