Dodaj ogłoszenie

CenyRolnicze
NOTOWANIA
19 listopada 2019, Wtorek.
Kursy walut: USD USD - 3,8786 EUR EUR - 4,2928 GBP GBP - 5,0238 DKK DKK - 0,5745
Archiwum
19.11.2019 MATIF: pszenica kons. GRU19 - 180,25 (+ 1,26%), kukurydza STY20 - 163,25 (+ 0,15%), rzepak LUT20 - 392,00 (+ 0,51%) [euro/tona] +++ +++ +++ 18.11.2019 12:37 DRÓB, cena tuszki w hurcie: 4,60 - 5,60 zł/kg, średnia: 4,95 zł/kg (na podstawie informacji z 16 ubojni) +++ +++ +++ +++

ARiMR: Wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich zakończona sukcesem

Redakcja
doplaty bezposrednie wyplata doplat bedzie w terminowa

W 2017 r. wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło 1,342 mln rolników, a maksymalna koperta finansowa przeznaczona na realizację tych płatności wynosi ok. 14,8 mld zł. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich w 2017 roku zaliczki realizowane były w wysokości 70% należnej kwoty płatności.

 

W odróżnieniu od 2016 roku, zaliczki na poczet płatności bezpośrednich były realizowane dla rolników, wobec których zakończyły się kontrole administracyjne, uwzględniające także wyniki z kontroli na miejscu (w roku 2016 nie było warunku zakończenia kontroli na miejscu). Do kontroli na miejscu w 2017 roku zostało skierowanych ok. 93,2 tysiąca rolników w zakresie kwalifikowalności powierzchni i 16,4 tysiąca rolników w zakresie kwalifikowalności zwierząt. Zaliczki dla tych rolników naliczane były dla tych schematów pomocowych, dla których kontrole na miejscu zostały zakończone.

 

Realizacja zaliczek na poczet płatności bezpośrednich rozpoczęła się 16 października br.

Zaliczki zostały naliczone dla ponad 1,314 mln rolników (97,87% rolników) na kwotę ponad 9,191 mld zł.

 

Województwo

Liczba wnioskujących o płatności bezpośrednie

Liczba rolników dla których naliczono zaliczki

Procent rolników z naliczoną zaliczką

Kwota naliczonych zaliczek w zł

 

Ogółem

w tym kontrole na miejscu

Ogółem

w tym kontrole na miejscu

Ogółem

w tym kontrole na miejscu

dolnośląskie

55 015   

4 066

53 505

3 435

97,26%

84,48%

493 165 759,98

kuj.-pomorskie

63 159   

5 366

62 659

5 284

99,21%

98,47%

741 601 203,76

lubelskie

173452   

13 202

169 699

10 215

97,84%

77,37%

953 154 623,15

lubuskie

19 883   

1 574

19 524

1 393

98,19%

88,50%

231 331 836,94

łódzkie

120116   

9 605

117 182

7 427

97,56%

77,32%

633 023 566,39

małopolskie

119108   

9 384

116 126

7 954

97,50%

84,76%

320 369 504,16

mazowieckie

206420   

16 974

202 004

14 795

97,86%

87,16%

1 315 110 598,64

opolskie

27 218   

2 175

26 790

1 996

98,43%

91,77%

267 820 924,45

podkarpackie

115056   

8 232

112 736

6 722

97,98%

81,66%

326 448 887,04

podlaskie

81 145   

7 389

79 661

6 571

98,17%

88,93%

755 663 159,41

pomorskie

38 682   

3 345

38 208

3 191

98,77%

95,40%

441 643 051,41

śląskie

46 893   

3 931

45 238

3 046

96,47%

77,49%

211 886 609,70

świętokrzyskie

83 576   

6 286

81 830

5 584

97,91%

88,83%

335 402 066,95

warm.-mazurskie

43 830   

4 231

42 091

3 893

96,03%

92,01%

571 650 480,74

wielkopolskie

120229   

10 099

118 421

9 269

98,50%

91,78%

1 113 137 509,70

zachodniop.

28 812   

2 444

28 361

2 227

98,43%

91,12%

479 925 299,73

Razem

1342594   

108 303

1314035

93 002

97,87%

85,87%

9 191 335 082,15

 

Z powyższych danych wynika, że dla ok 28,5 tysiąca rolników nie zostały naliczone zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. W tej puli znajduje się:

  • ok. 2,6 tysiąca rolników, dla których postępowanie zostało zawieszone przez Kierownika Biura Powiatowego ze względu na śmierć wnioskodawcy,
  • ok. 15,5 tysiąca rolników wytypowanych do kontroli na miejscu, dla których kontrole te nie zostały zakończone w przypadku wszystkich schematów pomocowych,
  • ok. 10,4 tysiąca rolników, dla których nie zostało zakończone postępowanie administracyjne ze względu na trwający proces wyjaśniania stwierdzonych nieprawidłowości lub też na etapie kontroli administracyjnej stwierdzone nieprawidłowości skutkować będą wydaniem decyzji o odmowie przyznania płatności.

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w pierwszej kolejności naliczane były i realizowane dla rolników z gmin „klęskowych” oraz dla rolników z obszarów ASF. Dane dla tych obszarów przedstawia poniższa tabela:

 

Rodzaj obszaru

Liczba wnioskujących o płatności bezpośrednie

Liczba rolników dla których naliczono zaliczki

Procent rolników z naliczoną zaliczką

Kwota naliczonych zaliczek w zł

 

Ogółem

w tym kontrole na miejscu

Ogółem

w tym kontrole na miejscu

Ogółem

w tym kontrole na miejscu

Obszary klęskowe

114 042

10 497

112 515

9 734

98,67%

92,74%

1 173 354 724,79

Obszary ASF

102 742

12 175

101 682

11 601

98,97

95,29%

1 116 154 375,14

 

Wyplata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich zakończyła się 30 listopada 2017 r. Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich zostały zrealizowane na kwotę ponad 9,182 mld zł. Różnica między naliczoną kwotą a wypłaconą kwotą wynika przede wszystkich z dokonanych potrąceń zadłużeń rolników odnotowanych w Księdze Dłużników, a także ze zwrotów bankowych i śmierci rolników między naliczeniem zaliczki, a jej realizacją.

 

Przygotowania do realizacji końcowych płatności bezpośrednich

Zgodnie z przepisami art. 75 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 z dniem 1 grudnia 2017 r. Agencja rozpoczęła realizację końcowych płatności bezpośrednich. Realizacja końcowych płatności bezpośrednich wymaga wydania decyzji w sprawie o przyznanie płatności.

Naliczanie końcowych płatności bezpośrednich rozpoczęło się 24 listopada 2017 r. Do 30 listopada 2017 r. Kierownicy BP wydali decyzje dla ponad 24 tysięcy rolników.

W dniach 1-6 grudnia 2017 r. Agencja przekaże na rachunki bankowe rolników kwotę ok. 30,86 mln zł (30% kwoty pozostającej do wypłaty).

Realizacja płatności końcowych zakończy się 30 czerwca 2018 r.

Źródło: Inf. prasowa

Może zainteresuje Cię również:

ARiMR kontroluje 1700 gospodarstw na Pomorzu Zacho

Ponad 1700 gospodarstw z terenów dotkniętych suszą rolniczą

Ardanowski dziękuje za upublicznienie nagrania z A

Według Jana Krzysztofa Ardanowskieg,o ujawnione przed wybora

Rolnik z miasta ma pod górkę?

Niedawno do naszej redakcji zgłosiła się Katarzyna Wilkosz,