kojs

skiba

CenyRolnicze
03 lutego 2023, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.2928 EUR EUR - 4.6920 GBP GBP - 5.2571 DKK DKK - 0.6303
Archiwum


05.02.2023 KUPIĘ 1900 WARCHLAKÓW DUŃSKICH, 30 kg, wielkopolskie, rawicki, 63-910, tel.: 669 965 997

05.02.2023 SPRZEDAM 40 BYKÓW, mięsny, 700 kg, łódzkie, sieradzki, 98-200, tel.: 603 687 146

03.02.2023 13:32 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,00-9,10 zł/kg, średnia: 8,48 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

03.02.2023 MATIF: pszenica MAR23: 284,50 (+0,53%), kukurydza MAR23: 278,00 (+0,82%), rzepak MAJ23: 545,25 (+0,18%)

02.02.2023 SPRZEDAM 150 T PSZENICY PASZ., transport rolnika, zachodniopomorskie, wałecki, 78-600, tel.: 500 610 728

02.02.2023 SPRZEDAM 300 T PSZENICY KONS., transport rolnika, mazowieckie, płoński, 09-130, tel.: 737 451 050

02.02.2023 SPRZEDAM 5000 JAJ, rozmiar M, mazowieckie, Warszawa, 01-926, tel.: 537 309 780

02.02.2023 SPRZEDAM 40 T PSZENICY PASZ., transport firmowy, lubelskie, parczewski, 21-211, tel.: 663 245 743

02.02.2023 SPRZEDAM 25 T PSZENŻYTA, transport firmowy, kujawsko-pomorskie, sępoleński, 89-400, tel.: 601 371 522

01.02.2023 SPRZEDAM 30 T PSZENICY PASZ., transport firmowy, lubelskie, włodawski, 22-211, tel.: 663 245 743

01.02.2023 SPRZEDAM 10 T OWSA PASZ., transport firmowy, lubelskie, parczewski, 21-211, tel.: 663 245 743

01.02.2023 SPRZEDAM 120 T RZEPAKU, transport firmowy, dolnośląskie, strzeliński, 57-130, tel.: 609 843 046

01.02.2023 SPRZEDAM 600 T PSZENICY KONS., transport firmowy, dolnośląskie, strzeliński, 57-130, tel.: 609 843 046

01.02.2023 SPRZEDAM 165 TUCZNIKÓW, 140 kg, 58%, warmińsko-mazurskie, nowomiejski, 13-300, tel.: 517 413 854

31.01.2023 SPRZEDAM 24 T RZEPAKU, transport firmowy, małopolskie, tarnowski, 33-151, tel.: 793 262 288

31.01.2023 SPRZEDAM 170 TUCZNIKÓW, 130 kg, 59%, mazowieckie, żuromiński, 09-317, tel.: 693 023 841

31.01.2023 SPRZEDAM 18 T RZEPAKU, transport firmowy, wielkopolskie, wolsztyński, 64-225, tel.: 697 423 985

30.01.2023 SPRZEDAM 200 T KUKURYDZY, transport firmowy, lubelskie, Chełm, 22-100, tel.: 793 503 407

Dodaj komunikat

kowalczyk

agrifirm

Dopłaty 2023 – Czy posiadacze zwierząt zyskają?

Radek Nowicki
dobrostan zwierząt, dopłaty dobrostanowe

System dopłat bezpośrednich w przyszłym roku przejdzie prawdziwą rewolucję. Większość oferowanych pakietów będzie bazowała na rozliczeniach punktowanych, skłaniając rolników do osiągania jak najlepszych wyników, oferując w zamian wyższe dopłaty. Czy w związku z tym sytuacja hodowców zwierząt ulegnie poprawie?

 

W związku z wdrożeniem 1 stycznia 2023 r. przepisów nowej Wspólnej Polityki Rolnej w UE, zmianie ulegnie szereg zasad przyznawania płatności. Nowa polityka skupia się przede wszystkim na ochronie środowiska naturalnego, tak, aby działalność rolnicza w jak najmniejszym stopniu ingerowała w zmiany klimatu, zanieczyszczenie powietrza, wody i gruntów – o czym pisaliśmy w poprzednim artykule (Ekoschematy w dopłatach za 2023 rok – co będzie trzeba zrobić, aby dostać pieniądze (cenyrolnicze.pl)). W odniesieniu do gałęzi rolnictwa związanej z utrzymaniem zwierząt również zajdzie wiele zmian. Duży nacisk kładzie się na dobrostan zwierząt zapewniający im dogodne warunki do rozwoju. Analogicznie do rozwiązań wdrożonych w produkcji roślinnej tu również pojawią się programy oparte na punktowaniu różnych inicjatyw.

 

Ekoschemat – Dobrostan Zwierząt

 

Zwiększanie dobrostanu zwierząt jest dobrze znane rolnikom utrzymującym świnie, bydło mleczne i owce, którzy korzystali z programu PROW 2014-2020. W nowej odsłonie to działanie zostanie również udostępnione hodowcom bydła opasowego, kur niosek, brojlerów, indyków, koni i kóz. Głównym celem ekoschematu będzie zrekompensowanie rolnikom kosztów i utraconych dochodów w związku z wprowadzeniem praktyk podwyższających dobrostan zwierząt.

 

radek nowicki pixabay prosiaki sloma cenyrolnicze pl

Fot.1. Poprawa dobrostanu zwierząt jest priorytetem w nowym systemie dopłat

 

Wymaganiami uprawniającymi do skorzystania z programu będzie:

- posiadanie numeru siedziby stada – co i tak jest obowiązkiem posiadacza zwierząt wynikającym z innych przepisów,posiadanie planu poprawy dobrostanu zwierząt – niekonieczne w przypadku wypasu krów mlecznych,

- zastosowanie poprawy warunków do wszystkich zwierząt z danej grupy w gospodarstwie,

- od 2024 wejdzie także wymóg jednorazowego odbycia szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków.

 

Pełnymi płatnościami w ramach tego ekoschematu może zostać objętych tylko 100 Dużych Jednostek Przeliczeniowych (DJP) z każdej grupy technologicznej zwierząt. Sztuki powyżej 100 DJP do 150 DJP będą objęte płatnościami w wysokości 75-ciu procent, a do sztuk przekraczających tą granicę płatność nie będzie przysługiwała.

 

System punktowy tylko dla świń i bydła

 

Wybór poszczególnych praktyk, które rolnik będzie chciał realizować w zamian za konkretną liczbę punktów – a tym samym pieniędzy będzie obejmowało poprawianie warunków bytowych lochom, tucznikom, krowom mlecznym, krowom mamkom oraz opasom. Pozostałe gatunki zwierząt będą objęte systemem wariantowym o którym więcej będzie napisane w dalszej części.

 

Warunkiem wejścia w punktowany ekoschemat będzie zwiększenie powierzchni bytowej zwierząt w budynkach o 20% w stosunku do minimalnych przepisowych wymagań. Podobnie jak w ekoschematach roślinnych, 1 punkt będzie odpowiadał około 100 złotym. Za podstawowe skorzystanie z ekoschematu w przypadku minimalnego progu zwiększenia powierzchni budynków, gdzie utrzymywane są lochy będzie wiązało się z uzyskaniem 3,9 punktu/ sztukę, u tuczników 0,4 pkt/szt., w przypadku krów mlecznych 6,9 pkt/szt., u krów mamek 3,6 pkt/szt., a dla opasów 0,8 pkt/szt.

 

 locha prosiaki pixabay nowicki cenyrolnicze pl

Fot 2. W zależności od zakresu w jakim zobowiążemy się zwiększyć dobrostan zwierząt przysługiwać będzie różna wysokość pomocy.

 

Po spełnieniu wspomnianej wyżej praktyki będzie można uzyskać dodatkowe środki z tytułu utrzymania zwierząt na ściółce, późniejszego odsadzania młodych od loch i krów mlecznych, produkcji tuczników w cyklu zamkniętych, zapewnieniu wybiegu i/lub wypasu krowom mlecznym, mamkom i opasom. Najwyżej punktowanym zadaniem będzie zwiększenie powierzchni bytowej zwierząt w budynkach aż o 50%.

 

Tab. 1. Liczba punktów za realizację zadań w ramach ekoschematów Dobrostan Zwierząt. 1 pkt ~ 100 zł

 

Praktyka

Grupa zwierząt

Lochy

Tuczniki

Krowy mleczne

Krowy mamki

Opasy

Zwiększenie powierzchni bytowej w budynkach/pomieszczeniach o co najmniej 20%

3,9

0,4

6,9

3,6

0,8

Utrzymanie na ściółce

1,6

0,6

1,0

0,9

0,9

Późniejsze odsadzanie młodych

2,7

nd.

1,7

nd.

nd.

Cykl zamknięty

nd.

0,3

nd.

nd.

nd.

Wybieg

nd.

nd.

2,0

1,5

2,8

Wypas

nd.

nd.

3,1

1,5

2,9

Zwiększenie powierzchni bytowej w budynkach/pomieszczeniach o co najmniej 50%

9,3

0,6

10,0

9,1

2,0

 

Owce, kozy, konie, kury i indyki ze stałymi płatnościami

 

Pozostałe gatunki zwierząt będą objęte wariantowym systemem płatności – takim jak obowiązywał do tej pory w przypadku bydła. Podobnie jak w systemie punktowym, obowiązkowym zadaniem będzie powiększenie o 20% powierzchni bytowej zwierząt w budynkach. Dodatkowymi obowiązkowymi praktykami, które będzie trzeba obligatoryjnie spełnić, aby otrzymać stałą płatność będzie w przypadku:

Owiec – wypas lub dostęp do wybiegu przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym

Kóz – utrzymanie bez uwięzi, całoroczny dostęp do wybiegu o zwiększonej o 20%, wypas przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym

Koni – posiadanie co najmniej 2 sztuk koni zgłoszonych do ARiMR, utrzymanie bez uwięzi, zapewnienie wypasu lub powierzchni zewnętrznych przez co najmniej 140 dni po 6 godzin w roku, poza sezonem wegetacyjnym co najmniej dwugodzinny, powiększony wybieg, a w przypadku utrzymania boksowego powiększenie ich rozmiaru o 20%. Konie utrzymane w systemie otwartym należy zapewnić zadaszenie ze ściółką dla wszystkich zwierząt.

Kur niosek – posiadanie numeru identyfikacyjnego, minimalna liczba stanowisk w gospodarstwie – 350, zakaz przycinania dziobów, utrzymanie ściółkowe, bezklatkowe, obsada nie większa niż 7 szt./m2 podłoża, zwiększona dostępność gniazd i grzęd, zapewnienie zdrowych przedmiotów absorbujących uwagę.

Brojlerów – odpowiednio zarejestrowany podmiot, minimum 500 stanowisk, zagęszczenie zwierząt nie większe niż 30 kg/m2 oraz 20 szt./m2, zapewnienie w ciągu doby minimum 6 godzin fazy ciemnej po fazie jasnej, zapewnienie zdrowych przedmiotów absorbujących uwagę.

Indyków – podobnie jak w przypadku brojlerów odpowiednio zarejestrowany podmiot, minimum 100 stanowisk, zagęszczenie zwierząt nie większe niż 50 kg/m2, zapewnienie w ciągu doby minimum 8 godzin fazy ciemnej po fazie jasnej, zapewnienie zdrowych przedmiotów absorbujących uwagę.

 

Po spełnieniu tych wszystkich restrykcyjnych wymagań, producenci będą mogli liczyć na wsparcie do sztuki:

owcy – 154,49 zł

kozy – 149,2 zł

koni – 432,63 zł, a w systemie otwartym 195,87 zł

kury nioski – 14,15 zł

brojlera – 0,2 zł

indyka – 3,0 zł

 

krowa sloma rade nowicki cenyrolnicze pl

Fot.3. Wymagania dobrostanowe są bardzo restrykcyjne, a ich wdrożenie w starych budynkach może być bardzo kosztowne lub nieopłacalne w stosunku do planowanej pomocy.

 

Rzadkie rasy z dodatkowym wsparciem

 

Zachowanie ras, które nie osiągają wysokich wyników produkcyjnych, ale są cenne ze względu na bioróżnorodność i lokalne pochodzenie będą dodatkowo wspierane w nowej odsłonie dopłat. Zwiększone płatności będą przysługiwały cennym rasom bydła, koni, świń, owiec i kóz.

 

Bydło polskie-czerwone, białogrzbiete, polskie czerwono-białe, polskie czarno-białe będzie dotowane 2 738,0 zł/szt. w przypadku wykorzystania mlecznego, oraz 1 752,0 zł/szt. w przypadku mięsnego użytkowania. Dodatkowo będzie można uzyskać jednorazowe wsparcie w wysokości 15 131,0 zł za udostępnienie samców w celu pozyskania nasienia.

Konie – zarówno do samic jak i samców ras koników polskich, haculskich, małopolskich, śląskich, wielkopolskich, i zimnokrwistych w typie sokólskim i sztumskim będzie przysługiwało od 2 185,0 do 5 925,0 zł – w zależności od rasy.

Owce ras - wrzosówka, świniarka, olkuska, polska owca górska odmiany barwnej, merynos odmiany barwnej, uhruska, korideil, pomorska, merynos wielkopolska, żelaźnieńska, kamieniecka, cakiel podhalański, polski w starym typie, czarnogłówka, owca pogórza, polska owca górska i białogłowa owca mięsna będą wsparte w wysokości 500,0 zł/szt.

Świnie – rasy puławskiej, złotnickiej białej i złotnickiej pstrej dotowane będą 1 335,0 zł/szt.

Kozy – karpackie, kazimierzowskie i sandomierskie otrzymają dopłaty w wysokości 953 zł/szt.

 

 krowa laka drut radek nowicki cenyrolnicze pl

Fot.4. Cenne, lokalne rasy zwierząt gospodarskich objęte będą dodatkowym wsparciem.

 

Bez inwestycji się nie obejdzie

 

Uzyskanie dodatkowych płatności do zwierząt w nowej odsłonie dopłat będzie bardzo trudne bez realizacji bardzo kosztownych inwestycji w budynki. Duża część rodzinnych gospodarstw wciąż utrzymuje niewielkie stada bydła mlecznego w systemie uwięziowym, gdzie zmiana na wolnostanowiskowy system będzie się wiązało co najmniej z zbudowaniem hali udojowej i likwidację wygrodzeń wewnątrz budynku. Inwestycja w stare budynki nie przyniesie znaczących wzrostów wydajności, a wysokość dodatkowych dopłat nie pokryje poniesionych kosztów przez co najmniej kolejne kilkanaście lat. Marnym rozwiązaniem zdaje się także zmniejszanie pogłowia utrzymywanych zwierząt, aby otrzymać dodatkowe wsparcie, bo jego wysokość z pewnością nie zrekompensuje zmniejszonej produkcji.

 

Radek Nowicki
Autor: Radek Nowicki
Pasjonat rolnictwa i nauki. Łączę oba te zainteresowania pracując w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym jako Specjalista ds. Doświadczalnictwa, oraz ucząc się w Szkole Doktorskiej UTP w dyscyplinie Rolnictwo i Ogrodnictwo. Tematem, którym się zajmuję to nowinka w postaci grochu ozimego i jego mieszanek z zbożami. Szczególnie interesuje mnie uprawa roślin, coraz dokładniejsze poznawanie i wyjaśnianie ich potrzeb. Dążę do tego, aby nauka ułatwiała pracę rolnikom, wskazywała nowe kierunki działań przynosząc zyski im i środowisku.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Wszystkie artykuły autora
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu