kps

kojs

CenyRolnicze
31 marca 2023, Piątek.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.2934 EUR EUR - 4.6755 GBP GBP - 5.3107 DKK DKK - 0.6277
Archiwum


31.03.2023 13:25 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,30-9,40 zł/kg, średnia: 8,80 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

31.03.2023 MATIF: pszenica MAJ23: 260,25 (-0,57%), kukurydza CZE23: 257,75 (-0,48%), rzepak MAJ23: 475,75 (+1,93%)

31.03.2023 SPRZEDAM 5 JAŁÓWEK, mięsny, 600 kg, wielkopolskie, nowotomyski, 64-310, tel.: 501 320 409

31.03.2023 SPRZEDAM 16 BYKÓW, hf, 600 kg, pomorskie, tczewski, 83-121, tel.: 797 850 497

31.03.2023 SPRZEDAM 12 TUCZNIKÓW, 110 kg, wielkopolskie, ostrowski, 63-405, tel.: 782 244 258

30.03.2023 SPRZEDAM 800 TUCZNIKÓW, 110 kg, 56%, dolnośląskie, złotoryjski, 59-500, tel.: 502 479 710

28.03.2023 SPRZEDAM 10 BYKÓW, mięsny, 800 kg, wielkopolskie, wrzesiński, 62-310, tel.: 504 288 074

28.03.2023 KUPIĘ 30 BYCZKÓW, hf, 70 kg, podlaskie, łomżyński, 18-400, tel.: 502 177 424

27.03.2023 SPRZEDAM 35000 KURCZAKÓW BROJLERÓW, 3 kg, lubelskie, lubartowski, 21-109, tel.: 501 385 579

Dodaj komunikat

kowalczyk

kowalczyk

Jak idzie walka myśliwych z ASF? Rośnie liczba polowań, ale spada ilość odstrzelonych dzików

Redakcja
ASF, afrykański pomór świń, odstrzał dzików, odstrzał sanitarny

W łowieckim roku gospodarczym 2021/2022 w porównaniu do łowieckiego roku gospodarczego 2019/2020, pozyskanie dzików spadło o 28,75 % przy jednoczesnym wzroście liczby polowań indywidualnych i wykonywanych odstrzałów sanitarnych o 5,67 % i wzroście o 21,85 % liczby polowań zbiorowych. Aktualnie największym utrudnieniem w efektywnej, dalszej redukcji liczebności populacji dzików są wielkołanowe uprawy kukurydzy, w których wykonywanie polowań jest niemal niemożliwe.

 

- Od początku wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń w Polsce myśliwi aktywnie uczestniczą w zwalczaniu tej choroby oraz działają na rzecz ograniczenia jej rozprzestrzeniania. Działania te skupiają się na dwóch obszarach – odstrzale dzików w celu ograniczenia liczebności i zagęszczenia ich populacji oraz poszukiwaniu dzików padłych w celu wyeliminowania ze środowiska potencjalnych źródeł zakażeń – czytamy w komunikacie Polskiego Związku Łowieckiego.

 

Liczebność dzików spada

 

Jak twierdzi Związek, dane dotyczące pozyskania dzików oraz zaangażowania myśliwych w wykonywanie polowań oraz odstrzałów redukcyjnych jednoznacznie wskazują, iż działania te są skuteczne oraz udało się osiągnąć zamierzony efekt redukcji liczebności populacji dzików, która stale wykazuje utrzymującą się tendencję spadkową. - Najlepszym dowodem na poparcie tej tezy jest analiza danych dotyczących pozyskania dzików oraz liczby wykonywanych polowań oraz odstrzałów redukcyjnych. Należy przy tym podkreślić, iż dane dotyczące pozyskania dzików oraz liczby wykonywanych polowań i odstrzałów sanitarnych są w pełni wiarygodne i udokumentowane. Szczegółowa sprawozdawczość w zakresie liczby pozyskanych dzików prowadzona jest od łowieckiego roku gospodarczego 2017/2018, natomiast sprawozdawczość w zakresie liczby wykonywanych polowań indywidualnych, zbiorowych i odstrzałów sanitarnych prowadzona jest od łowieckiego roku gospodarczego 2019/2020 – twierdzi PZŁ.

 

Polski Związek Łowiecki stwierdza również, że pomimo rosnącego zaangażowania myśliwych w wykonywanie polowań i odstrzałów sanitarnych liczba odstrzeliwanych dzików maleje – a to właśnie dane dotyczące pozyskania są najlepszym wyznacznikiem liczebności populacji. - Skoro zatem pomimo rosnącej liczby wykonywanych polowań i odstrzałów sanitarnych spada liczba odstrzeliwanych dzików, to w sposób jednoznaczny oznacza, że liczebność dzików spada, a tym samym działania podejmowane przez myśliwych są skuteczne i efektywne – uważa związek łowiecki.

 

W walce z Afrykańskim Pomorem Świń, z perspektywy zadań realizowanych przez myśliwych, kluczowe są dwie daty – 4 sierpnia 2017 r., kiedy weszły w życie przepisy znoszące okresy ochronne dla dzików oraz 20 września 2019 r., kiedy weszły w życie przepisy umożliwiające myśliwym stosowanie termowizyjnych i noktowizyjnych urządzeń celowniczych. Ostatnia z ww. zmian okazała się przełomowa i doprowadziła do rekordowego w historii miesięcznego pozyskania dzików na poziomie przekraczającym 50 tys. osobników miesięcznie. Od tego czasu, tj. od łowieckiego roku gospodarczego 2019/2020 liczba odstrzeliwanych dzików w analogicznych miesiącach, pomimo rosnącego zaangażowania myśliwych stale maleje, co jest najlepszym dowodem na spadek liczebności ich populacji.

 

 

Dziki zabija wirus czy myśliwi?

 

Z ww. zestawień wynika, że łowieckim roku gospodarczym 2020/2021, w porównaniu do łowieckiego roku gospodarczego 2019/2020, pozyskanie dzików spadło o 8,22 %, przy jednoczesnym wzroście liczby polowań indywidualnych oraz wykonywanych odstrzałów sanitarnych o 21,62%.

 

W łowieckim roku gospodarczym 2021/2022 w porównaniu do łowieckiego roku gospodarczego 2019/2020, pozyskanie dzików spadło o 28,75 % przy jednoczesnym wzroście liczby polowań indywidualnych i wykonywanych odstrzałów sanitarnych o 5,67 % i wzroście o 21,85 % liczby polowań zbiorowych

 

PZŁ nadmienia, iż w łowieckim roku gospodarczym 2020/2021 z powodu pandemii Covid-19 nie odbywały się polowania zbiorowe, co nie przeszkodziło myśliwym w efektywnym realizowaniu odstrzałów, którzy w związku z brakiem możliwości organizowania polowań zbiorowych skoncentrowali swoją łowiecką aktywność na polowaniach indywidualnych i odstrzałach sanitarnych, których łączna liczba przekroczyła 5,5 mln. 

 

Wśród osób kwestionujących dokonania myśliwych pojawiają się głosy, że ograniczenie liczebności populacji dzików jest efektem samego wirusa ASF, a nie efektywnie i skutecznie prowadzonych odstrzałów. Aby obalić tą tezę, należy przeanalizować dane dotyczące pozyskania z województw, w których nigdy nie stwierdzono przypadku ASF, i tak:

- w województwie pomorskim, w łowieckim roku gospodarczym 2021/2022 pozyskanie dzików spadło w porównaniu do łowieckiego roku gospodarczego 2019/2020 o 10,9 %, natomiast w porównaniu do łowieckiego roku gospodarczego 2020/2021 pozyskanie dzików spadło o 21,53 %;

- w województwie kujawsko-pomorskim, w łowieckim roku gospodarczym 2021/2022 pozyskanie dzików spadło w porównaniu do łowieckiego roku gospodarczego 2019/2020 o 26,75 %, natomiast w porównaniu do łowieckiego roku gospodarczego 2020/2021 pozyskanie dzików spadło o 21,14 %;

- w województwie opolskim, w łowieckim roku gospodarczym 2021/2022 pozyskanie dzików spadło w porównaniu do łowieckiego roku gospodarczego 2019/2020 o 24,07 %, natomiast w porównaniu do łowieckiego roku gospodarczego 2020/2021 pozyskanie dzików spadło o 7,06 %.

 

Jedynym województwem, w którym liczebność populacji dzików wydaje się utrzymywać na tym samym poziomie, jest województwo śląskie, w którym w łowieckim roku gospodarczym 2021/2022 pozyskanie dzików wzrosło w porównaniu do łowieckiego roku gospodarczego 2019/2020 o 1,38 %, natomiast w porównaniu do łowieckiego roku gospodarczego 2020/2021 pozyskanie dzików wzrosło o 5,04 %.

 

Według PZŁ, aktualnie największym utrudnieniem w efektywnej, dalszej redukcji liczebności populacji dzików są wielkołanowe uprawy kukurydzy, w których wykonywanie polowań jest niemal niemożliwe. Koniecznym zatem jest wprowadzenie przepisów, które będą nakazywały fragmentowanie tego rodzaju upraw, np. przez obkaszanie ich od granicy lasu lub źródła wody. Jak duża jest skala tego problemu, najlepiej widać na wykresie gdzie największe pozyskanie dzików w roku przypada na miesiące następujące bezpośrednio po zbiorach kukurydzy (listopad-styczeń).

 

Minister Siarka jest zadowolony

 

Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń było tematem spotkania, które odbyło się 28 lipca w Ministerstwie Klimatu i Środowiska z udziałem wiceministra Edwarda Siarki, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polskiego Związku Łowieckiego. Jak podkreślił wiceminister Edward Siarka, z roku na rok odnotowujemy coraz większą liczbę polowań przy równoczesnym spadku ilości pozyskiwanych dzików. Kilkuletnie działania myśliwych przynoszą zamierzone rezultaty.

 

- Skutecznie redukujemy populację dzików zwalczając afrykański pomór świń. W ramach odstrzału sanitarnego i planowego, w roku łowieckim 2021/2022 pozyskano łącznie 299 tys. dzików. Odnotowujemy spadek liczby przypadków choroby o jedną czwartą. Działamy wspólnie ze służbami weterynaryjnymi i ministerstwem rolnictwa – powiedział wiceminister Edward Siarka. - Moim zdaniem myśliwi w tym momencie bardzo dobrze wywiązują się ze swoich obowiązków. W całej Polsce realizują zalecenia lekarzy weterynarii i wykonują plany - dodał.

 

Źródło: PZŁ/ministerstwo klimatu

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu