kojs

kowalczyk

CenyRolnicze
20 października 2021, Środa.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 3.9428 EUR EUR - 4.5841 GBP GBP - 5.4327 DKK DKK - 0.6161
Archiwum


20.10.2021 13:32 DRÓB, cena tuszki hurt: 5,30-6,00 zł/kg, średnia: 5,67 zł/kg (na podstawie informacji z 11 ubojni)

20.10.2021 SPRZEDAM 12 BYKÓW, mięsny, 800+ kg, wielkopolskie, turecki, 62-710, tel.: 782 540 383

20.10.2021 SPRZEDAM 7 KRÓW, 800+ kg, wielkopolskie, turecki, 62-710, tel.: 782 540 383

19.10.2021 MATIF: pszenica GRU21-273,75 (-0,09%), kukurydza LIS21-245,50 (+0,10%), rzepak LIS21-689,25 (+2,30%) [euro/t]

19.10.2021 SPRZEDAM 380 TON KUKURYDZY, transport firmowy, mazowieckie, węgrowski, 07-120, tel.: 513 516 204

18.10.2021 SPRZEDAM 30 TON KUKURYDZY, transport firmowy, mazowieckie, ostrowski, 07-320, tel.: 790 338 005

18.10.2021 SPRZEDAM 4 BYKI, hf, 650 kg, podlaskie, sokólski, 16-140, tel.: 510 641 861

18.10.2021 SPRZEDAM 15 BYKÓW, mięsny, 730 kg, kuj.-pom., toruński, 87-140, tel.: 508 131 008

15.10.2021 KUPIĘ 24 TONY SALETRY AMON., transport firmowy, warm.-maz., nidzicki, 13-111, tel.: 601 443 835

Dodaj komunikat

zm skiba

agrifirm

Ilu rolników otrzymało odszkodowania za ogniska ASF? Ministerstwo nie posiada takich danych…

Redakcja
ASF, ptasia grypa, odszkodowania

Dosyć mętnie przedstawia się kwestia wypłaty odszkodowań dla rolników, których gospodarstwa dotknęły choroby zwalczane z urzędu. Jak na tę chwilę środki finansowe na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt były kierowane w ramach rezerwy celowej, która wynosiła 432,34 mln zł. Wg ministerstwa rolnictwa pula ta została zwiększona na początku lipca o niespełna 263 mln zł. Jak do tej pory wypłacono odszkodowania w 82 ogniskach ptasiej grypy. Jeśli chodzi o ASF, ministerstwo nie jest w stanie określić do ilu rolników trafiły odszkodowania.

 

W połowie lipca poseł Romuald Ajchler złożył interpelację do ministerstwa rolnictwa w sprawie wypłaty odszkodowań dla gospodarstw, w których wystąpiły ogniska chorób zakaźnych zwierząt. Poniżej prezentujemy pytania parlamentarzysty wraz z odpowiedziami wiceministra rolnictwa, Szymona Giżyńskiego:

 

Jaki jest aktualny stan wykorzystania rezerwy celowej? Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisje Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę odszkodowań związanych z występowaniem chorób zakaźnych zwierząt, wynagrodzeń dla lekarzy?

 

Ustawa budżetowa na rok 2021 przewidywała w ramach rezerwy budżetowej, o której mowa w części 83, poz. 12, możliwość wydatkowania kwoty 432 344 000 zł. Na podstawie wniosków wojewódzkich lekarzy weterynarii, złożonych za pośrednictwem wojewodów, została uruchomiona na przełomie czerwca i lipca transza II (ostatnia) ww. rezerwy celowej. Tym samym w 2021 roku decyzjami Ministra Finansów zostały przekazane do Powiatowych i Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii środki rezerwy celowej poz. 12 w wysokości 432 344 000 zł

 

Czy rząd rozważa zwiększenie powyższej rezerwy?

 

KWS 814 200

KWS 814 200

 

Kwota rezerwy celowej, o której mowa w części 83 poz. 12 corocznie jest określana w ustawie budżetowej na dany rok. Rezerwa celowa w kwocie 432.344 tys. zł w części 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 12 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (…) została rozdysponowana w całości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie jest możliwe zwiększanie rezerw celowych w toku wykonywania budżetu państwa. Niemniej jednak, dzięki staraniom Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na posiedzeniu 7 lipca 2021 r. Komisja Finansów Publicznych wydała pozytywną opinię w sprawie zmiany przeznaczenia kwoty 262.835 tys. zł z rezerw celowych: - poz. 8 – „Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej” w kwocie 62.835 tys. zł, - poz. 49 – „Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych” w kwocie 200.000 tys. zł. Wyżej wymienione kwoty zostały przeznaczone na uregulowanie części zobowiązań Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

 

Ilu rolników otrzymało w 2021 roku odszkodowania w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach ogniska HPAI?

Dane dotyczące liczby rolników, którzy otrzymali odszkodowania nie są systematycznie gromadzone na poziomie centralnym. Niemniej jednak z danych uzyskanych w 23 lipca br. z poziomu wojewódzkich inspektoratów weterynarii wynika, że dotychczas wypłacono odszkodowania w 82 ogniskach oraz w gospodarstwach kontaktowych do ww. ognisk, a także położonych w obszarze zapowietrzonym wyznaczonym w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

Jaka jest łączna kwota wypłaconych odszkodowań?

Zgodnie ze stanem na 23 lipca br. wypłacona została kwota odszkodowań w wysokości 97 090 492,18 zł. Dodatkowo w trakcie procedowania są wnioski złożone na kwotę 262 mln zł. Środki te będą przeznaczone m.in. na wypłatę odszkodowań w związku z grypą ptaków oraz na likwidację skutków wystąpienia ww. choroby.

 

Ilu rolników otrzymało w 2021 roku odszkodowania w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwie ogniska ASF?

Analogicznie jak w przypadku HPAI, dane dotyczące liczby rolników, którzy otrzymali odszkodowania nie są systematycznie gromadzone na poziomie centralnym. W roku 2021 stwierdzono 46 ognisk ASF w gospodarstwach (stan na 5 sierpnia). W niektórych z nich w dalszym ciągu prowadzone są przez powiatowych lekarzy weterynarii postępowania administracyjne, które zostaną ostatecznie zakończone przyznaniem bądź odmową wypłaty odszkodowania dla hodowców świń.

 

Jaka jest łączna kwota wypłaconych odszkodowań?

Przedmiotowe dane nie są aktualnie dostępne na poziomie centralnym

 

Ile wynosi średni czas rozpatrywania wniosków o wypłatę odszkodowań w związku z wystąpieniem w gospodarstwie ogniska choroby zakaźnej zwierząt?

Czas realizacji decyzji o przyznaniu odszkodowania jest uzależniony od różnych czynników, w tym procedury uruchamiania środków z odpowiedniej rezerwy celowej. W 2020 r. czas procedowania w tym zakresie wynosił przy tym od 8 do 38 dni.

 

Czy rząd planuje wzmocnienie kadrowe, organizacyjne i finansowe Inspekcji Weterynaryjnej?

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustawicznie popiera postulaty dotyczące poprawy sytuacji kadrowej i finansowej Inspekcji Weterynaryjnej oraz systematycznie podejmuje starania mające na celu wzmocnienie tej Inspekcji. Należy podkreślić, że dzięki podjętym działaniom w tym zakresie przez resort rolnictwa w 2019 r. pozyskano dodatkowe środki na nowe etaty oraz wzrost wynagrodzeń w Inspekcji Weterynaryjnej, co skutkowało, w kolejnych latach, zwiększeniem środków budżetowych przeznaczonych dla Inspekcji Weterynaryjnej o ok. 62 mln. zł.

Loading comments...

Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu