kowalczyk

kowalczyk

CenyRolnicze
25 maja 2022, Środa.
Kursy walut wg NBP: USD USD - 4.3069 EUR EUR - 4.5955 GBP GBP - 5.3938 DKK DKK - 0.6176
Archiwum


25.05.2022 12:56 DRÓB, cena tuszki hurt: 8,60-9,50 zł/kg, średnia: 9,17 zł/kg (na podstawie informacji z 10 ubojni)

25.05.2022 MATIF: pszenica WRZ22-404,50 (-1,46%), kukurydza CZE22-347,75 (-3,54%), rzepak SIE22-800,25 (-2,02%) [euro/t]

25.05.2022 SPRZEDAM 40 T PSZENICY KONS., transport firmowy, świętokrzyskie, opatowski, 27-500, tel.: 513 853 622

25.05.2022 SPRZEDAM 100 JAJ TYGODNIOWO, XL, świętokrzyskie, jędrzejowski, 28-350, tel.: 607 821 755

25.05.2022 SPRZEDAM 17 BYKÓW, mięsny, 700 kg, pomorskie, starogardzki, 83-213, tel.: 696 551 734

25.05.2022 SPRZEDAM 2 BYKI, mięsny, 700 kg, mazowieckie, przasnyski, 06-316, tel.: 516 552 096

24.05.2022 SPRZEDAM 26 T RZEPAKU, transport firmowy, wielkopolskie, gostyński, 63-800, tel.: 735 215 420

24.05.2022 SPRZEDAM 40 T PSZENICY KONS., transport firmowy, kujawsko-pomorskie, mogileński, 88-306, tel.: 691 628 959

23.05.2022 SPRZEDAM 25 T PSZENICY KONS., transport firmowy, lubelskie, hrubieszowski, 22-500, tel.: 663 707 558

23.05.2022 SPRZEDAM 2 JAŁÓWKI, mięsna, 550 kg, mazowieckie, gostyniński, 09-550, tel.: 880 081 394

23.05.2022 SPRZEDAM 12 BYKÓW, mieszaniec, 650 kg, kujawsko-pomorskie, grudziądzki, 86-320, tel.: 512 809 331

23.05.2022 SPRZEDAM 60 T PSZENŻYTA, transport firmowy, lubuskie, sulęciński, 66-435, tel.: 667 688 170

20.05.2022 SPRZEDAM 6000 T KUKURYDZY, transport firmowy, wielkopolskie, Poznań, 61-116, tel.: 601 551 563

19.05.2022 SPRZEDAM 150 T RZEPAKU, transport rolnika, małopolskie, Kraków, 30-693, tel.: 576 336 893

19.05.2022 SPRZEDAM 90 TYS. JAJ, M, mazowieckie, żuromiński, 09-300, tel.: 516 169 571

19.05.2022 SPRZEDAM 90 TYS. JAJ, L, mazowieckie, żuromiński, 09-300, tel.: 516 169 571

Dodaj komunikat

agrifirm

agrifirm

ASF w Chinach: jak wpłynie na globalne rynki rolne?

Martyna Frątczak

Najnowszy raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawia prognozy dla produkcji wieprzowiny w Chinach w latach 2021-2029 w zależności od sytuacji epidemiologicznej ASF. Jaką przyszłość czeka sektor wieprzowy w Chinach i jak wpłynie on na globalne ceny i import wieprzowiny, pasz i innych produktów rolnych?

Najnowsze prognozy dla Chin

Chiny dotkliwie odczuwają skutki stale trwającej epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF), rozpaczliwie walcząc o powrót do samowystarczalności krajowego sektora wieprzowego. Niestety prognozy przewidują, że może to potrwać jeszcze bardzo długo.

Eksperci szacują, że epidemia ASF w Chinach w najbliższych latach spowoduje spadek produkcji wieprzowiny o 27% (w porównaniu do scenariusza, w którym kraj byłby wolny od choroby).

To wyniki analiz opublikowanych w najnowszym raporcie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w którym wykorzystano dane produkcyjne zebrane od początku wybuchu epidemii ASF w Chinach w 2018 roku.

OECD na ich podstawie przeprowadziła symulacje jakie wyniki osiągnie sektor wieprzowy Chin w latach 2021-2029.

W raporcie zanalizowano również jak niedobór produkcyjny w Chinach wpłynie na globalne rynki produktów odzwierzęcych i pasz w perspektywie krótko- i długoterminowej.

Przy czym uwzględniono dwie możliwości: dalszego utrzymywania się ASF w Chinach, prowadzącego do restrukturyzacji chińskiego popytu na białko, lub opanowania epidemii ASF w Chinach i stopniowego powrotu krajowej produkcji do równowagi.

Czy Chiny opanują ASF? Są różne scenariusze

W analizie OECD rozważono w sumie 3 różne scenariusze dotyczące produkcji wieprzowiny w Chinach w latach 2020-2029. Każdy z nich mógłby mieć diametralnie różne skutki mikro- i makroekonomiczne:

  1. Scenariusz bez ASF (“no_ASF”): alternatywny scenariusz pokazujący jak wyglądałaby produkcja wieprzowa w Chinach, gdyby ASF udało się wyeliminować na obszarze Chin i Wietnamu w 2019 roku i zapobiec kolejnej epidemii aż do 2029 roku.
  1. Scenariusz powrotu z kryzysu ASF („temporary ASF”): scenariusz zakładający, że szok dla chińskiego sektora wieprzowego wywołany przez ASF był tylko chwilowy i kraj wkrótce opanuje tą sytuację. Wykorzystano w nim dane Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA), który prognozuje, że chińska produkcja wieprzowiny spadnie o dalsze 10,7% w 2020 r. w porównaniu do 2019 r., a następnie wzrośnie o 8% w 2021 roku i będzie dalej rosła do 2029 roku.
  1. Scenariusz dalszego kryzysu ASF („structural_ASF”): scenariusz zakładający, że epidemia ASF w Chinach będzie w dalszym ciągu pogłębiać w sektorze wieprzowym kryzys produkcyjny, prowadząc do restrukturyzacji chińskiego popytu na białko, na co największy wpływ będą miały zmiany w preferencjach konsumentów.

W ostatnim, najmniej optymistycznym dla Chin scenariuszu zakłada się, że popyt na wieprzowinę w kraju po 2021 roku spadnie o 8% w porównaniu do popytu, jaki byłby obserwowany w przypadku braku epidemii ASF.

Spadek popytu na mięso wieprzowe będzie się wiązał z rosnącym popytem na inne produkty pochodzenia zwierzęcego, głównie na mięso drobiowe (50% dodatkowego popytu), ryby (25%) oraz jaja (25%).

Będzie to miało wpływ na spowolnienie regeneracji chińskiego sektora wieprzowego, a produkcja mięsa wieprzowego utrzymana będzie średnio 10% poniżej poziomu zakładanego w scenariuszu bez epidemii ASF.

 

Wykres poniżej przedstawia przewidywane kształtowanie się produkcji wieprzowiny w Chinach w każdym ze scenariuszów:

 

produkcjawchinach analiza portal ceny rolnicze pl

Źródło: OECD/FAO (2020), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture statistics (database), dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.

 

Wiele zależy od wysiłków Chin

Warto zauważyć, że w obu scenariuszach – powrotu z kryzysu ASF oraz dalszego kryzysu ASF – początkowy spadek produkcji wieprzowej jest szacowany na aż 27% w porównaniu do scenariusza bez epidemii ASF.

Następnie oczekuje się, że w produkcja wieprzowiny będzie w obu scenariuszach stopniowo się poprawiać, jednak w przypadku dalszego kryzysu ASF znacznie wolniej. Na końcu okresu objętego prognozą, w 2029 roku produkcja nadal będzie niższa – o 2,5% w przypadku powrotu z kryzysu ASF i o 6% w przypadku dalszego kryzysu ASF – w porównaniu do scenariusza bez ASF.

Płyną z tego ważne wnioski dla Chin. Powrót krajowego sektora wieprzowego do świetności w dużej mierze zależy od środków podejmowanych do opanowania epidemii i zwiększania podaży mięsa wieprzowego.

Rząd Chin podejmuje już takie środki, często kosztem ochrony środowiska i bezpieczeństwa biologicznego: Chiny: ogromne zanieczyszczenie wody przez ASF. Wprowadzone zostały dotacje na ubój stad trzody chlewnej, silne wsparcie finansowe i ułatwienia formalne dla rozwoju wielkoskalowych zakładów produkcyjnych oraz badań nad szczepionką na wirusa.

Przyszłość produkcji wieprzowej w Chinach pozostaje jednak dalej niepewna. Złym omenem są zwłaszcza wykryte niedawno w kraju nowe szczepy wirusa ASF, do których pojawienia się mogły się przyczynić nielegalne szczepionki: Chiny: mutacja ASF przez nielegalne szczepionki.

Wysokie ceny zniechęcają konsumentów w Chinach

Na szybkość regeneracji sektora wieprzowego w Chinach ogromny wpływ będą mieć również konsumenci. Obecnie spadek krajowek produkcji i związany z tym wzrost cen mięsa wieprzowego powoduje, że Chińczycy rzadziej decydują się na jego zakup i sięgają po alternatywy.

W przypadku scenariusza bez ASF zakłada się, że spożycie mięsa wieprzowego w Chinach wynosiłoby obecnie około 10 g/osobę/dzień.

W obu scenariuszach z epidemią ASF zakłada się spadek tego spożycia o 1,7 g w najbliższym czasie i dalszy spadek w nadchodzących latach.

Równocześnie rosnąć będzie znacznie dzienne spożycie jaj, drobiu, ryb i mięsa wołowego. Zakłada się, że w najbliższym czasie wzrosną one o 0,6 g dla jaj, 0,3 g dla drobiu, 0,2 g dla ryb i 0,1 g dla wołowiny w porównaniu do scenariusza bez ASF.

Jeśli Chinom uda się złagodzić kryzys ASF spożycie wieprzowiny w kraju prawdopodobnie znowu zacznie rosnąć. Scenariusz dalszego kryzysu ASF również zakłada, że spożycie to będzie rosło, ale wolniej.

Co ciekawe, oba scenariusze z epidemią ASF zakładają pewne trwałe zmiany w preferencjach chińskich konsumentów. Zakłada się, że w 2029 roku dzienne spożycie jaj, mięsa drobiowego i ryb pozostanie o 0,6 g wyższe niż w alternatywnym scenariuszu bez ASF.

Szansa dla europejskich eksporterów

Oba scenariusze z epidemią ASF zakładają znaczny wzrost chińskiego importu wieprzowiny w najbliższym czasie. Według prognoz wyniesie on 2,6 Mt więcej niż w alternatywnym scenariuszu bez ASF.

Oczekuje się, że wraz ze wzrostem chińskiej produkcji wieprzowiny import wieprzowiny będzie stopniowo spadał. W scenariuszu powrotu z kryzysu ASF zakłada się, że import wieprzowiny będzie w 2029 roku zaledwie 0,5 Mt wyższy niż w scenariuszu bez ASF.

Co ciekawe, w scenariuszu dalszego kryzysu ASF zakłada się, że import wieprzowiny spadnie szybciej – ponieważ konsumenci trwale zastąpią część wieprzowiny ze swojej diety innymi produktami.

Niemniej raport podkreśla, że ASF stworzy w Chinach tymczasowo nowe możliwości eksportowe dla dużych producentów wieprzowiny z Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Brazylii i Kanady.

Potwierdzają to wstępne dane handlowe z 2020 roku. Szacuje się, że w krótkiej perspektywie eksport wieprzowiny do Chin z obszaru UE wyniesie 886 kt.

 

Prognozowany eksport wieprzowiny z obszaru Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Brazylii i Kanady w perspektywie krótkoterminowej („Short term”) i średnioterminowej („Medium term”) dla dwóch scenariuszy – powrotu z kryzysu ASF („temporary_ASF”) oraz dalszego kryzysu ASF („structural_ASF”):

 

importdochin analiza portal ceny rolnicze pl

Źródło: OECD/FAO (2020), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture statistics (database), dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.

 

 

ASF w Chinach zmieni globalne ceny wieprzowiny

Oba scenariusze z epidemią ASF zakładają również, że wzrost importu wieprzowiny do Chin doprowadzi na rynkach międzynarodowych do krótkoterminowego wzrostu cen mięsa wieprzowego.

W krótkim okresie ceny międzynarodowe wieprzowiny wzrosną o prawie 9% powyżej poziomu z alternatywnego scenariusza bez ASF.

Przewiduje się, że tak wysokie ceny sprawią chwilowe zwiększenie rentowności produkcji trzody chlewnej i zachęcą do zwiększania poziomów produkcji na rynkach światowych. Równocześnie jednak z czasem chińska produkcja trzody chlewnej zacznie rosnąć, a popyt importowy spadać.

Zakłada się, że wtedy międzynarodowe ceny wieprzowiny ponownie spadną, do 2029 roku osiągając poziom zbliżony do poziomu zakładanego w scenariuszu bez ASF.

Wysokie ceny wieprzowiny na rynkach międzynarodowych nie są obecnie obserwowane, ponieważ sytuację mocno komplikuje dodatkowo pandemia COVID-19. Jak wyjaśniają w raporcie eksperci, ASF i COVID-19 „popychają ceny wieprzowiny” w przeciwnych kierunkach.

Duże znaczenie ma spadek dochodów konsumentów spowodowany pandemią, który zmniejsza globalny popyt na droższe produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak wieprzowina.

Uważa się jednak, że ASF i COVID-19 w perspektywie krótkoterminowej będą miały podobny, równoważący wpływ na ceny wieprzowiny. W perspektywie średnioterminowej COVID-19 będzie miał większy wpływ na ceny mięsa, ponieważ oczekuje się, że jego skutki makroekonomiczne będą bardziej długotrwałe niż skutki wywołane przed ASF.

Wpływ ASF w Chinach na globalne rynki pasz

Raport pokazuje również, że wpływ ASF na produkcję wieprzowiny ma swoje odbicie również na rynku pasz. W prosty sposób wynika to ze spadku liczebności chińskich stad, co zmniejsza zapotrzebowanie na pasze.

Analiza zakłada, że spadek popytu na pasze w Chinach będzie mocno odczuwalny w perspektywie krótkoterminowej – w obu scenariuszach z epidemią ASF zakłada się, że całkowite zużycie pasz w Chinach będzie niemal o 50 Mt niższe niż w scenariuszu bez epidemii ASF. Spadek popytu będzie dotyczył zwłaszcza mączki kukurydzianej i białkowej.

Spadek eksportu soi, kukurydzy i innych materiałów paszowych do Chin odczują w najbliższym czasie zwłaszcza Stany Zjednoczone i Brazylia.

W miarę jak Chiny odbudowują krajową podaż wieprzowiny, zużycie paszy zacznie ponownie rosnąć. Wskazują na to niedawne chińskie zakupy soi, kukurydzy i innych zbóż paszowych.

W ramach scenariusza z powrotem z kryzysu ASF zakłada się, że zużycie pasz w badanym okresie pozostanie o 4 Mt niższe niż w scenariuszu bez ASF. W scenariuszu dalszego kryzysu ASF popyt na pasze będzie wzrastać wolniej i pozostanie o ok. 8 Mt niższy niż w scenariuszu bez ASF.

W miarę odbudowywania sektora wieprzowego w Chinach, w którym hodowlę przydomową zastąpią nowoczesne zakłady produkcyjne, obserwowany będzie wzrost zapotrzebowania na profesjonalne mieszanki paszowe. Równocześnie jednak zmniejszenie zużycia paszy na zwierzę w wysokowydajnych systemach może wyrównać wpływ tego trendu na krajowy popyt na pasze.

Obecnie na rynkach międzynarodowych obserwuje się wysoki popyt Chin na pasze, co wskazuje, że już rozpoczęła się regeneracja chińskiego sektora wieprzowego. W najbliższym czasie oba scenariusze epidemii ASF przewidują wzrost chińskiego importu soi, kukurydzy i innych zbóż paszowych.

Obecnie handel zbożami i roślinami oleistymi zakłócają też napięcia między państwami. Od 2018 roku wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami mocno zakłóciła handel soją i doprowadziła do spadku eksportu soi z USA do Chin. Może to jednak zmienić realizacja pierwszego porozumienia handlowego, jakie zawarły ze sobą kraje.

 

Na podstawie:

Frezal, C., Gay, S. H., & Nenert, C. (2021). The Impact of the African Swine Fever outbreak in China on global agricultural markets.

Martyna Frątczak
Autor: Martyna Frątczak
Lekarz weterynarii Martyna Frątczak, absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zainteresowana szeregiem zagadnień związanych z medycyną zwierząt, ekologią i epidemiologią, którymi zajmuje się na co dzień również we własnej pracy naukowej.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Najnowsze artykuły autora:

Loading comments...
Wiadomość z kategorii:

POLECAMY


Copyright © CenyRolnicze 2021. All rights reserved | Polityka prywatności i plików cookies | Regulamin serwisu